Skip to main content

Jura: Skandinavisk lov

Norsk lov

Norske Forarbejder

Norske Love & Regler

Norsk Retspraksis

Norges almindelige domstole består af Høyesterett, Lagmannsrettene og Tingrettene.
Hertil har Norge nogle særdomstole samt domstolslignende forvaltningsorganer.
Læs om Norges domstole her.

Svensk lov

Svenske Forarbejder

Svenske Love & Regler

Svensk Retspraksis

Sverige har tre typer domstole: de almindelige domstole (Tingsrätt, Hovrätt och Högsta domstolen), de forvaltningsretlige domstole (Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen), samt specialdomstolene.
Læs mere om Sveriges domstole  her

Norske, svenske og fællesnordiske tidsskrifter

Kun til personligt studie- og forskningsbrug.
Studerende og ansatte ved SDU samt ansatte på Odense Universitetshospital (OUH) har fjernadgang til de fleste af bibliotekets licensbelagte elektroniske materialer.
Uanset hvor du fysisk befinder dig, har du adgang via brugernavn og password. Problemer? Læs FAQ over de mest almindelige problemer med elektroniske materialer.
Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Licenskontoret via e-mail e-tss@bib.sdu.dk, eller telefon 6550 2632.

Only for your own personal study and research purposes.
Students and staff at the University of Southern Denmark (SDU) and the staff at Odense University Hospital (OUH) have remote access to the library's licensed electronic material. Use your SDU/OUH username and password to get access. Read more about remote access here.
Problems accessing electronic material? - Read the FAQ. If you need further help, please contact Office of Licensing via e-mail e-tss@bib.sdu.dk, or telephone 6550 2632.

Main website: www.sdu.dk/library - Join us at facebook.com/sdulibrary