Skip to main content

Jura: Forfatningsret

Litteratursøgning til forfatningsret

Her på siden finder du en vejledning til hvordan du finder relevant litteratur når du skriver opgave om noget i relation til grundloven.

Tag udgangspunkt i Grundloven, evt. den bestemte paragraf.
På biblioteket har vi flere relevante bøger om grundloven, f.eks Henrik Zahles "Danmarks Riges Grundlov med kommentarer" og "Grundloven: med kommentarer" af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen, Michael Hansen Jensen.

Hold også øje med semesterlånshylden, hvor underviserne kan have opstillet relevant litteratur.

 

 • Start i Karnov, her finder du henvisninger til litteratur, domme og afgørelser
   
 • Find relevant litteratur i Synopsis, Kataloget og Bibliotek.dk
 • Eventuelle forarbejder kan også være nødvendige. Se mere om hvordan du finder lovforarbejder under fanen Dansk lov.


Hvis du i din opgave skal sammenligne den danske grundlov med et andet lands grundlov, kan du finde mere hjælp i fanerne foroven..

 

Karnov

Karnovs lovsamling indeholder alle væsentlige danske love med tilhørende ændringer. Alle lovene er kommenteret. 
Hertil indeholder Karnov også en række juridiske tidsskrifter, samt EU-Karnov. 

Fremgangsmetode:

 1. Søg grundloven frem i Karnov
 2. I stjernenoten (*), som er noterne til hele loven, finder du lovens historik, forarbejder, fortolkninger, domme & afgørelser samt den fuldstændige litteraturliste til lovkommentarerne. I litteraturlisten får du, som det eneste sted i Karnov, henvisningerne til materialet i deres fulde længde.   
 3. Søg efter den ønskede paragraf ved brug af knappen (Gå til §), eller søg emnet frem i søgefeltet, f. eks. "Ministeransvar"
  Trykker du på paragraffen får du alle noter til den specifikke paragraf vist i højre spalte, herunder også eventuelle domme og afgørelser.

Synopsis

Synopsis er en god og overskuelig indgang til de juridiske emneområder. Basen indeholder henvisninger til udvalgte artikler, bøger, domme, love m.m og giver herved et overblik over både litteratur samt den nyeste praksis indenfor hvert emne.
Synopsis opdateres jævnligt og kan særligt anbefales til større opgaver.

 1. Vælg "Statsforfatningsret" i emnelisten på forsiden eller brug registeret til at finde emnet.
 2. Herunder findes underemner til Statsforfatningsretten, f.eks. "Suverænitetsafgivelse" eller "Ministeransvar"
 3. Vælg underemnet, f. eks. "Suverænitetsafgivelse" og en litteraturliste med bl.a. bøger, artikler og retspraksis kommer frem.
 4. Brug bibliotekets katalog eller Bibliotek.dk til at skaffe bøgerne.
 5. Tidsskriftsartiklerne finder du enten via onlinetidsskrifterne (f.eks. UfR) eller i trykt udgave.

Bibliotekets katalog

I bibliotekets katalog finder du bibliotekets bøger og trykte tidsskrifter. I søgeboksen på bibliotekets forside kan du vælge kun at søge i kataloget ved at markere feltet "Bøger og trykte tidsskrifter (kataloget)":

Søg på bogtitel, f.eks. "Ministeransvar" (af Jens Peter Christensen) eller tidsskriftets navn f.eks. "Juristen" 
Se titlernes opstilling i materialeposten eller bestil materialet i øverste venstre hjørne under "Bestil"   

Du kan også vælge at lave en emnesøgning i kataloget ved enten at ændre søgningen fra "ord eller sætning" til "SDUB emneord" eller ved at lave en udvidet søgning.

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk er en samlet database over alle danske offentlige bibliotekers materialer. Herfra kan du bestille de materialer som universitetsbiblioteket ikke selv har indkøbt.

 1. Søg på dit emne, f.eks. "forfatningsret". En liste med bøger og artikler omkring emnet dukker op.
 2. Afgræns din søgning i venstre spalte til f.eks. "tidsskriftsartikel", for at specificere din søgning.

Kun til personligt studie- og forskningsbrug.
Studerende og ansatte ved SDU samt ansatte på Odense Universitetshospital (OUH) har fjernadgang til de fleste af bibliotekets licensbelagte elektroniske materialer.
Uanset hvor du fysisk befinder dig, har du adgang via brugernavn og password. Problemer? Læs FAQ over de mest almindelige problemer med elektroniske materialer.
Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Licenskontoret via e-mail e-tss@bib.sdu.dk, eller telefon 6550 2632.

Only for your own personal study and research purposes.
Students and staff at the University of Southern Denmark (SDU) and the staff at Odense University Hospital (OUH) have remote access to the library's licensed electronic material. Use your SDU/OUH username and password to get access. Read more about remote access here.
Problems accessing electronic material? - Read the FAQ. If you need further help, please contact Office of Licensing via e-mail e-tss@bib.sdu.dk, or telephone 6550 2632.

Main website: www.sdu.dk/library - Join us at facebook.com/sdulibrary