Skip to main content

Virksomheds- og markedsinformation: Virksomheder

Se om din idé er ledig

Læs om og søg efter patenter, varemærker og designbeskyttelse:

IPR- Intellectual Property Rights - Intellektuelle ejendomsrettigheder

Få styr på de grundlæggende begreber:

Patenter - hvorfor er de vigtige?

Patenter kan give vigtig information om konkurrenterne og deres opfindelser.

​De vestlige lande har gjort deres patentsamlinger fra hele verden, ca. 60 mio. tilgængelige online i databasen Espacenet.


Du kan også finde oplysninger om en virksomhed har taget patenter i databasen Orbis.Vælg fanen "Patenter" i Orbis Classic.

Læs mere og få søgetips i vores guides: 

Virksomhedstyper

Adgangen til informationer og data om virksomheder afhænger i høj grad af, hvilken type virksomhed der er tale om. Du kan altid starte med at se på virkesomhedens egen hjemmeside.

Børsnoterede selskaber: er de mest tilgængelige med hensyn til informationer som følge af detaljerede krav om oplysningspligt. Ticker Symbol Lookup Find ticker symbolet for aktier og andre værdipapirer. Se også vores databaser.

Ikke-børsnoterede aktieselskaber og andre typer af selskaber som anpartsselskaber: har pligt til at indlevere årsregnskaber og øvrige oplysninger om virksomheden. Disse oplysninger er offentlig tilgængelige og kan findes i bl.a. bibliotekets databaser - se dem her på siden. Virksomhedsformer - oversigt over forkortelser.

Enkeltmandsvirksomheder: har normalt ikke pligt til at indlevere årsregnskaber. Derfor er der typisk kun basisoplysninger tilgængelige.

Officielle virksomhedsregistre fra en række lande

Hvad er en virksomhedsrapport

En virksomhedsrapport (company profile) giver et overblik over en bestemt virksomhed og beskriver bl.a. virksomhedens størrelse, markedssegmentering og fremtidsudsigter samt konkurrenceforholdene.

Årsregnskaber, regnskabstal, nøgletal, ejerforhold, beslutningstagere og meget mere

Orbis og Bisnode Profiler er de centrale databaser, når det drejer sig om at finde basisinformation m.m. om danske og udenlandske virksomheder.

Orbis - Verden       
Data om mere end 200 mio. virksomheder fra hele verden. Du finder regnskabstal for de seneste 10 år for børsnoterede virksomheder og 5 år for øvrige inkl. information om virksomhedernes medlemmer af direktionen og bestyrelsen samt oplysninger om ejerforhold. Du kan lave en liste over potentielle konkurrenter ud fra branchekoder.

Bisnode Profiler - Advarsel: NYT interface 
Data om alle momsregistrerede virksomheder i Danmark. Indskannede årsregnskaber og regnskabstal for de seneste 5 år. Du får også meget detaljerede oplysninger om personer i ledelserne i danske virksomheder m.v., og du kan lave en liste over potentielle konkurrenter ud fra branchekoder.
Forskel fra Bisnode MarketProfile: Flere tabeller og grafer. 

Bisnode MarketProfile  - Danmark       
Data om alle momsregistrerede virksomheder i Danmark. Indskannede årsregnskaber og regnskabstal for de seneste 5 år. Du får også meget detaljerede oplysninger om personer i ledelserne i danske virksomheder m.v.

CVR - Det centrale virksomhedsregister - Danmark
Statens stamregister for virksomhedsoplysninger. Det er gratis at hente virksomheders regnskaber i CVR. Det er p.t. muligt at hente regnskaberne enkeltvis alle år tilbage til 2000.

Open Corporates - Verden
Financial Times giver gratis adgang til oplysninger om mere end 100 mio. virksomheder verden over.

Infomedia - Danmark        
Du kan finde dansk avisomtale af virksomheder og personer i alle danske aviser og mange fagmagasiner.

LexisNexis - Verden    
Du kan finde omtale af virksomheder og personer i internationale aviser og nyhedsbureauer.

Virksomhedsrapporter

Databaserne Passport og Marketline analyserer både virksomheder og brancher. I forbindelse med omtale af førende virksomheder inden for en branche og de største konkurrenter er der ofte en grafisk fremstilling af markedsandele for en virksomhed.

Passport - Verden   
Euromonitors internationale markedsrapporter om virksomheder inden for området for forbrugsvarer (FMCG, Fast Moving Consumer Goods). Den indeholder gode statistikker for bl.a. market size, brand share og company share, og for de enkelte lande indeholder den forbrugeranalyser med forecasts, trends og lifestyles. For de fleste lande finder du In Depth information om landet, som er relevant, hvis du vil vide noget om forholdene omkring den økonomiske vækst, de demografiske trends og forbrugeradfærd.

MarketLine - Verden
Internationale markedsrapporter. Der er adgang til SWOT, Five forces og PESTLE analyser for de største virksomheder, brancher og lande. For alle virksomheder får du en beskrivelse af organisationen, historik, oplysninger om ledelsen, finansielle data samt analyser.

Intro videoer