Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Endnote-Guiden - Referencesoftware

En guide på dansk til dig, der vil lære at bruge programmet Endnote, så du kan få styr på dine referencer.

Brug Endnote i Word

Nu har du referencer liggende i dit bibliotek, som du kan sætte ind i dit worddokument. Du kan gøre det, i mens du skriver på dokumentet.

Inden du sætter en reference ind i dokumentet, bør du åbne fanen Endnote X9. For at kunne holde øje med hvordan referencer og referenceliste tager sig ud, bør du også vælge den referencestandard (style), som du vil bruge i dette dokument. Du kan skifte mellem referencestandarder undervejs, hvis du skifter mening.

PC

word1

MAC

Du sætter referencen ind i din tekst, der hvor den skal stå, og så genererer Endnote automatisk din referenceliste til sidst i dokumentet. Hver gang du sætter en ny reference ind i teksten, opdateres listen i bunden af dokumentet. Dvs. at når du er færdig med din tekst, vil din referenceliste også være komplet - underforstået at de referencer du har sat ind fra dit bibliotek, indeholder korrekt og dækkende data.

I dette afsnit af guiden tages der på alle undersider udgangspunkt i, at 1) Worddokumentet, der skal indsættes referencer i, er åbent, 2) fanen Endnote X9 er markeret/åben, og 3) at du har udvalgt din referencestandard.