Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Endnote-Guiden - Referencesoftware

En guide på dansk til dig, der vil lære at bruge programmet Endnote, så du kan få styr på dine referencer.

Generér en foreløbig litteratur- eller referenceliste

Hvis du har brug for at sende en foreløbig litteratur- eller referenceliste til din vejleder, kollega eller studiekammerat, kan du generere en liste via Endnote.

  1. Vælg den referencestandard (style) du vil have referencerne præsenteret i.
  2. Marker de referencer du vil have på listen (hold CTRL eller CMD nede imens du klikker).
  3. Højreklik på en af de markerede referencer. 
  4. Vælg Copy formatted.
  5. Åbn et tomt dokument.
  6. Indsæt den kopierede tekst i dokumentet (CTRL+V eller CMD+V).

Denne løsning skal du kun bruge, når du vil danne en litteratur- eller referenceliste. Skriver du en opgave, vil listen dannes efterhånden, som du indsætter dine referencer fra Endnote i teksten. Det kan du læse mere om i 3. Brug Endnote i Word.