Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Endnote-Guiden - Referencesoftware

En guide på dansk til dig, der vil lære at bruge programmet Endnote, så du kan få styr på dine referencer.

Tilføj referencer

Du kan tilføje referencer til dit Endnote-bibliotek på to måder: downloade fra forskningsdatabaser og online bibliotekskataloger eller oprette referencer manuelt.

Du får adgang til de forskningsdatabaser, som SDUB abonnerer på, gennem A-Z-listen: https://libguides.sdu.dk/az.php


Download referencer fra forskningsdatabaser eller online bibliotekskataloger (PC)

I forskningsdatabaser og online bibliotekskataloger kan du downloade referencer til Endnote.

I praksis betyder det, at du vælger at downloade en fil med referencedata til din computer, som åbnes og gemmes i Endnote. Alt afhængig af browser, vil du se den downloadede fil på din skærm, hvorfra du kan klikke på den, og så vil den åbne i dit Endnotebiblioteket. Hvis du får en boks, hvor du skal tage stilling, så vælg at åbne med Endnote (ikke gemme) og sæt 'hak' i "Do this automatically for files like this...".

Når referencen ligger i Endnote-biblioteket er den gemt, og du kan slette filen fra downloads.

Bruger du forskningsdatabaserne og online bibliotekskatalogerne vil filen kun indeholde referencen. Så her skal du vedhæfte artiklen efterfølgende, hvis du ønsker.

Herunder kan du se, hvordan du kan downloade referencer fra de mest gængse forskningsdatabaser. 


PubMed

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Send to".
 3. Vælg "Citation manager".
 4. Vælg "Create file".


​Scopus

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Export".
 3. Vælg "RIS Format".
 4. Marker den mængde data, du vil have med i filen.
 5. Tryk "Export".

scopus


Ebsco

 1. Udvælg referencen (hvis flere referencer, vælg 'add to folder' og fortsæt derfra).
 2. Vælg Export-ikonet.
 3. Vælg "Direct export in RIS format..."
 4. Tryk "Save".

ebsco


OVID

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Export".
 3. Vælg "RIS" som format.
 4. Beslut hvor meget information, du vil have hentet med i referencen.
 5. Tryk "Export".


Web of Science

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Save to Endnote desktop".

wos


Summon

Summon er en søgebrønd, der indeholder referencer og adgang til litteratur fra mange forskellige databaser. Summon kan bruges til at hente referencer fra, men vi anbefaler, at man så vidt muligt henter referencer fra kildens oprindelige database, da den bibliografiske data her er mere præcis.
Referencer downloadet fra Summon indeholder oftest en fejlbåren URL i referencen. Den skal rettes eller evt. slettes efterfølgende i Endnote-biblioteket.

 1. Udvælg referencen (hvis flere referencer, vælg "føj til liste" (mappe) og fortsæt derfra).
 2. Vælg ... (more actions).
 3. Vælg "Endnote".

summon

 


Bibliotek.dk

Bibliotek.dk er en søgebrønd, der dækker over samtlige danske biblioteker. Vær opmærksom på, at du downloader den korrekte reference. Forlag, udgave etc. skal stemme overens med den udgave du har læst.
Referencer downloadet fra Bibliotek.dk kan indeholde fejl i titel, forfatters navn, forlag, årstal eller udgave, som skal rettes til efterfølgende i Endnote-biblioteket.

 1. Søg referencen frem
 2. Vælg "Download til referencesystemer"
 3. Marker "Download i RIS-format..."

bibliotek-dk

 


Google Scholar

Ligesom Summon kan referencer fra Google Scholar kan være behæftet med fejl. Download så vidt muligt referencer fra referencernes originale databaser, eller vær opmærksom på at rette referencen til efterfølgende i Endnotebiblioteket.

 1. Indstil Google Scholar til at downloade referencer.
  googlescholar
 2. Herefter vil du kunne downloade referencer fra Google Scholar til Endnote.
  googlescholar2

Download referencer fra forskningsdatabaser eller online bibliotekskataloger (MAC)

I forskningsdatabaser og online bibliotekskataloger kan du downloade referencer til Endnote.

I praksis betyder det, at du downloader en fil med referencedata til din computer, som åbnes og gemmes i Endnote. Alt afhængig af browser, vil du se den downloadede fil placere sig i Downloads, hvorfra du kan dobbeltklikke på filen, så den åbner i dit bibliotek. Første gang skal du markere, hvilket Endnote-bibliotek referencefilen skal åbnes i (du finder og markerer dit bibliotek i Dokumenter).

Google Chrome og Firefox er bedst egnede til at downloade referencer til Endnote, hvor Safari godt kan drille. Hvis filen ikke vil åbne, så prøv at trække filen fra downloads-mappen til Endnote-ikonet i docken, og udvælg dit Endnote-bibliotek i den boks, der kommer frem.

Når en reference ligger i Endnote-biblioteket er den gemt, og filen kan slettes fra dine downloads.

Bruger du forskningsdatabaserne og onlinebiblioteks-katalogerne vil filen kun indeholde referencen; her skal du vedhæfte artiklen efterfølgende, hvis du ønsker det.

Herunder kan du se, hvordan du kan downloade referencer fra de mest gængse forskningsdatabaser.


PubMed

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Send to".
 3. Vælg "Citation manager".
 4. Vælg "Create file".

 


​Scopus

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Export".
 3. Vælg "RIS Format".
 4. Marker den mængde data, du vil have med i filen.
 5. Tryk "Export".

scopus

 


Ebsco

 1. Udvælg referencen (hvis flere referencer, vælg 'add to folder' og fortsæt derfra).
 2. Vælg Export-ikonet.
 3. Vælg "Direct export in RIS format..."
 4. Tryk "Save".

ebsco

 


OVID

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Export".
 3. Vælg "RIS" som format.
 4. Beslut hvor meget information, du vil have hentet med i referencen.
 5. Tryk "Export".

 


Web of Science

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Save to Endnote desktop".

wos

 


Summon

Summon er en søgebrønd, der indeholder referencer og adgang til litteratur fra mange forskellige databaser. Summon kan bruges til at hente referencer fra, men vi anbefaler, at man så vidt muligt henter referencer fra kildens oprindelige database, da den bibliografiske data her er mere præcis.
Referencer downloadet fra Summon indeholder oftest en fejlbåren URL i referencen. Den skal rettes eller evt. slettes efterfølgende i Endnote-biblioteket.

 1. Udvælg referencen (hvis flere referencer, vælg "føj til liste" (mappe) og fortsæt derfra).
 2. Vælg ... (more actions).
 3. Vælg "Endnote".

summon

 


Bibliotek.dk

Bibliotek.dk er en søgebrønd, der dækker over samtlige danske biblioteker. Vær opmærksom på, at du downloader den korrekte reference. Forlag, udgave etc. skal stemme overens med den udgave du har læst.
Referencer downloadet fra Bibliotek.dk kan indeholde fejl i titel, forfatters navn, forlag, årstal eller udgave, som skal rettes til efterfølgende i Endnote-biblioteket.

 1. Søg referencen frem
 2. Vælg "Download til referencesystemer"
 3. Marker "Download i RIS-format..."

bibliotek-dk

 


Google Scholar

Ligesom Summon kan referencer fra Google Scholar kan være behæftet med fejl. Download så vidt muligt referencer fra referencernes originale databaser, eller vær opmærksom på at rette referencen til efterfølgende i Endnotebiblioteket.

 1. Indstil Google Scholar til at downloade referencer.
  googlescholar
 2. Herefter vil du kunne downloade referencer fra Google Scholar til Endnote.
  googlescholar2

Opret referencer manuelt (PC)

Du kan oprette en reference manuelt, hvis den ikke kan downloades fra en database.

 1. Vælg ”New Reference”.
  opretreference
   
 2. Vælg "Reference Type" i forhold til din kilde.
  referencetype
   
 3. Scroll ned og dan dig et overblik over hvilke oplysninger, der kan skrives ind i felterne. En del felters oplysninger vil blive skjult, når referencen sættes på en referenceliste. Nogle er synlige i et referencesystem og skjulte i et andet. Det afhænger af referencesystemets regler, og Endnote viser ikke hvilke felter, du skal bruge. Find ud af hvad der er 'dit' system, og lær hvordan det skal bruges: https://mitsdu.dk/da/bibliotek/referer+korrekt.
   
 4. Udfyld med de mest gængse bibliografiske oplysninger i forhold til regler for referencesystem og -type.
   
 5. Forfatternavne skrives i rækkefølgen: Efternavn, Fornavn.
  ​Einstein, Albert
   
 6. Hvis der er flere forfattere på referencen, skal de noteres under hinanden som dette kapitel:
  referencetype
   
 7. Undgå tomme tegn før eller efter tekst og undgå ekstra linjeskift i felterne.
   
 8. Hvis en organisation/virksomhed står som forfatter på en reference, skal den skrives med et komma til sidst, som denne webside fra World Health Organization.
  huskkomma
  Hvis du glemmer kommaet, vil der komme til at stå "Organization, W. H." i referencelisten.
   
 9. Tryk CTRL+S for at gemme eller luk vinduet og sig ja til ”Save”. Den oprettede reference er nu at se i "All references". 

Opret referencer manuelt (MAC)

Du kan oprette en reference manuelt, hvis den ikke kan downloades fra en database.

 1. Vælg ”New Reference”.
  opretreference
   
 2. Vælg "Reference Type" i forhold til din kilde ved at trykke på pilene ved "Journal article":
  referencetype
   
 3. Vælg den referencetype, der passer til din kilde ud fra listen:
  referencetype2
   
 4. Scroll ned og dan dig et overblik over hvilke oplysninger, der kan skrives ind i felterne. En del felter vil være skjulte, når referencen sættes på en referenceliste. (​OBS: Endnote viser ikke hvilke felter, du skal bruge. Det afhænger både af den valgte referencetype (bog, artikel, webside) og det valgte referencesystem (APA, Harvard, MLA, etc.). Find ud af hvad der er 'dit' system, og lær hvordan det skal bruges: https://mitsdu.dk/da/bibliotek/referer+korrekt.
   
 5. Udfyld med de mest gængse bibliografiske oplysninger i forhold til regler for referencesystem og -type.
   
 6. Forfatternavne skrives i rækkefølgen: Efternavn, Fornavn.
  ​Einstein, Albert
   
 7. Hvis flere forfattere på referencen, noteres de under hinanden som dette kapitel:
  flereforfattere
   
 8. Undgå tomme tegn før eller efter tekst og undgå ekstra linjeskift i felterne.
   
 9. Hvis en organisation/virksomhed står som forfatter på en reference, skal de skrives med et komma til sidst som denne webside fra World Health Organization. Hvis du glemmer kommaet, vil der komme til at stå "Organization, W. H." i referencelisten.
  huskkomma
   
 10. Tryk CMD+S for at gemme eller luk vinduet og sig ja til ”Save”. Den oprettede reference er nu at se i "All references".