Et "Citizen Science"-projekt for gymnasier

"Vores historie" er et borgerdrevent forskningsprojekt for gymnasier. Gymnasieeleverne, i de deltagende klasser, skal indsamle interviews om, hvordan de, der voksede op med velfærdsstatens udbygning, oplevede samfundsforandringerne dengang i 1960’erne-1980’erne. Eleverne uploader deres interviews med metadata til platformen Skyfish, hvor de bliver tilgængelige for offentligheden (herunder interesserede forskere). For at klæde eleverne på til at opgaven, er der udviklet et undervisningsforløb – i samarbejde med gymnasielærerne – bestående af ti lektioner, som lærerne frit kan vælge i deres undervisning. Eleverne vil i forløbet arbejde som historikere, da de både vil indsamle data (interviews) og efterfølgende selv skal formidle deres viden på posters, som vil indgå i en posterkonkurrence.