Skip to main content

Summon: Home

Sådan bruger du denne guide

I denne LibGuide kan du finde hjælp til at bruge Summon.

Du kan blandt andet se, hvilke typer materialer der er indeholdt i Summon, og hvilke der ikke er. Du kan finde tips til dine søgninger, så du får mere præcise resultater. Og du kan få hjælp til nogle af de mest almindelige problemer.

Når noget i denne guide er skrevet med kursiv betyder det, at det skal forstås som søgeord i Summon.

Intro video

Hvad er Summon?

Summon er Syddansk Universitetsbiblioteks primære søgeindgang, hvor du kan finde alle bibliotekets trykte materialer og de fleste elektroniske. Du finder både artikler, bøger, e-bøger, konferencemateriale og meget andet i samme søgning.

Hvornår skal jeg bruge Summon?

Summon er velegnet til:

 • At finde mange slags materiale i samme søgning (bøger, artikler, trykt/elektronisk)
 • At få fuldtekstadgang til de elektroniske materialer. Hvis du er tilknyttet SDU eller OUH har du også adgang hjemmefra med din fjernadgang
 • At finde en bestemt artikel eller bog
 • At starte din litteratursøgning – især hvis emnet er nyt for dig
 • At finde litteratur på tværs af fagområder
 • At få inspiration til relevante søgeord
 • At søge i den fulde tekst af artikler og bøger.

Hvornår skal jeg søge andre steder end i Summon?

Det kan være nødvendigt at søge andre steder end i Summon, da Summon har sine begrænsninger.
Du skal bl.a. være opmærksom på dette:

 • Det er ikke alle bibliotekets materialer, du kan finde i Summon. Se mere her
 • Ved systematiske søgninger er bibliotekets fagdatabaser at foretrække. Der kan du lave mere detaljerede og avancerede søgninger
 • Hvis du kun vil have bøger til hjemlån, er det nemmest at søge i bibliotekets katalog
 • Hvis du vil være sikker på, om du har adgang til et bestemt e-tidsskrift, kan du slå det op her.

Summon skal altså ses som et supplement til bibliotekets fagdatabaser, bibliotekets katalog og bibliotek.dk