Skip to main content

Jura: Home

Juridisk informationssøgning på SDU

I denne LibGuide finder du information om juridisk informationssøgning.

Hovedvægten ligger på dansk lov, men du finder også information om bl.a. Skandinavisk lov, EU-ret og enkelte udvalgte lande.

Se fanerne ovenfor for mere information.

Jurabiblioteket

Jurabiblioteket er opdelt i 3 afdelinger:

  • Tidsskrifter
  • Dansk lov (Lovtidende, Rigsdagstidende, Folketingstidende m..fl.)
  • Bøger - Bemærk at kun en del af de juridiske bøger står på Jurabiblioteket. En stor del af bibliotekets ældre materiale skal bestilles fra magasin.

Du finder Jurabiblioteket på bibliotekets 1. sal i nærheden af 24/7-læsesalen med indgang ved Gydehutten.

Find det på kortet: http://www.sdu.dk/da/bibliotek/dit+bibliotek/odense/oversigtskort

Kontakt


Line Laursen, (på barsel)
fagreferent: linel@bib.sdu.dk

Astrid Jacobsen,
bibliotekar: astridj@bib.sdu.dk

Bente Krogh Hansen,
bibliotekar: bkh@bib.sdu.dk

Birgit Knudsen,
informationsspecialist, birgitk@bib.sdu.dk

Fandt du ikke det du søgte?

Hvis du søger en bestemt titel og ikke kan finde den i vores katalog eller i bibliotek.dk, kan du udfylde vores bestillingsblanket.

Udfyld blanketten her.

Kun til personligt studie- og forskningsbrug.
Studerende og ansatte ved SDU samt ansatte på Odense Universitetshospital (OUH) har fjernadgang til de fleste af bibliotekets licensbelagte elektroniske materialer.
Uanset hvor du fysisk befinder dig, har du adgang via brugernavn og password. Problemer? Læs FAQ over de mest almindelige problemer med elektroniske materialer.
Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Licenskontoret via e-mail e-tss@bib.sdu.dk, eller telefon 6550 2632.

Only for your own personal study and research purposes.
Students and staff at the University of Southern Denmark (SDU) and the staff at Odense University Hospital (OUH) have remote access to the library's licensed electronic material. Use your SDU/OUH username and password to get access. Read more about remote access here.
Problems accessing electronic material? - Read the FAQ. If you need further help, please contact Office of Licensing via e-mail e-tss@bib.sdu.dk, or telephone 6550 2632.

Main website: www.sdu.dk/library - Join us at facebook.com/sdulibrary