Gå tilbage til hovedindhold.
Det ser ud til, at du bruger Internet Explorer 11 eller ældre. Denne hjemmeside fungerer bedst med moderne browsere som de nyeste versioner af Chrome, Firefox, Safari og Edge. Hvis du fortsætter med denne browser, kan du komme til at se uventede resultate

Mediacamp: Start

Velkommen til Mediacamp 2022

Her kommer velkomstvideo 2022.

Se også sdu.dk/mediacamp med en informationsvideo om Mediacamp. På sitet kan din lærer tilmelde din klasse til årets Mediacamp.

 

 

 

 

Research

Research betyder 'at undersøge'. En journalist kan researche på en specifik historie eller på et større emne, og researchen kan være i både aviser, på nettet, bøger, fagblade, ved at tale med sine kilder osv. Der er selvfølgelig altid behov for research, når journalisten går i gang med en ny historie, men undervejs frem mod et færdigt produkt, opstår der ofte behov for yderligere research - helt frem til deadline. En journalist er således aldrig færdig med at researche, men leder altid efter en bedre kilde eller nyere fakta, uddybende eller underbyggende information, en illustrerende case, modargumenter og meget mere. 

I denne guide finder I, hvad I har brug for at vide om den journalistiske faglighed. Til jeres research om EU kan I anvende det materiale, som Folketinget stiller til rådighed på eu.dk/undervisning

Kåring

Vi har sammensat et dommerpanel af journalistiske eksperter fra SDU samt EU-eksperter fra Folketinget, som afgør, hvem der har udarbejdet de 5 bedste produktioner og dermed går videre til den fysiske camp. Medieprodukterne bliver vurderet efter klassiske journalistiske kriterier. Vinderprodukterne bliver lagt på denne side og vinderklasserne får direkte besked. 

Opgave

Årets emne er:
 
50 år sammen i EU - hvor skal vi hen nu?
  • Hvad har EU-medlemskabet betydet for Danmark indtil nu?
  • Hvad skal være Danmarks kurs i EU fremover?
 
Klassen inddeler sig i redaktioner. Hver klasse skal aflevere både en nyhed, en reportage og et portræt.

De opsatte kriterier for tegn og tid skal overholdes – overskridelser diskvalificerer fra konkurrencen.

En nyhed
Skrift: 3.000 tegn inkl. mellemrum eller lyd: 0.50 min eller video: 2.00 min

En reportage 
Reportagen skal udarbejdes som video med et maks på 03.00 min
 
Et portræt
Skrift: 3.000 tegn inkl. mellemrum eller lyd: 1.30 eller video: 2.30 min
 
Deadline
Klassens udvalgte medieprodukter sendes af jeres lærere senest:
Fredag den 2. december kl.12.00
HUSK at angive, om jeres produkt er en nyhed, en reportage eller et portræt. 

 

Journalistiske genrer

Nyhed
I nyheden er vinklen skarp. Det vil sige, at historien går lige på med at fortælle, hvad, hvor og hvem vi har med at gøre. Kilder bliver ofte sat op mod hinanden, så seere/læsere/lyttere får argumenter for og imod. Nyheden kan også indeholde noget mere uddybende om hvorfor og hvad så. Husk at nyhedshistorien som udgangspunkt altid er neutral og lader kilder om at repræsentere forskellige holdninger m.m. 

Videoreportage
En reportage er ofte mere fortællende end fx nyhedshistorien. I reportagen formidler journalisten fx oplevelser, sanseindtryk og miljøbeskrivelser, så seerne får en fornemmelse af at være på stedet sammen med journalisten. I reportagen indgår der, udover fakta og beskrivelser af stedet/situationen, også interview, fx i form af øjenvidneberetninger og udtalelser fra relevante personer. 

Portræt
I en portræthistorie skal seere/læseere/lyttere have et billede af personen/sagen/organisationen, der portrætteres. Dette billede kan både være bredt formidlet eller stillet skarpt ind på en eller færre dele. 

I alle 3 genrer gælder det i høj grad om at finde og holde fast i en undren og spørge og researche på vegne af seerne/læserne/lytterne

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk