Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

EMBASE - Medline - PsycInfo OVID: Begynd

Velkommen

Denne guide giver vejledning i hvordan du bedst kan søge i de 3 databaser: EMBASE, Medline og PsycInfo via OVID platformen

  • Embase og Medline dækker begge sundhedsvidenskab.
  • Embase indeholder flere europæiske tidsskrifter end Medline og dækker særligt farmakologi. Embase indeholder Medline.
  • PsycInfo indekserer tidsskrifter og indeholder desuden disputatser, bøger, udvalgte kapitler fra bøger samt udvalgte rapporter om psykologiske emner.
  • Embase, Medline og PsycInfo har hver sin tesaurus (emneordsregister) tilknyttet

Alle de viste eksempler er fra Embase, og kan overføres til Medline og PsycInfo.
Ønsker du yderligere vejledning søgning indenfor sundhedsvidenskab se også denne guide til Sundhedsvidenskab

Brug for hjælp kontakt

Profile Photo
Merete Marbjerg
Kontakt:
Campusvej 55
5230 Odense M
+45 6550 2634

Emnesøgning med "Map term to Subject Heading"

Begynd altid din emnesøgning med  ”Map term to subject Heading”. Det giver dig et bedre overblik over dine emneord, samt ideer til nye relevante emneord.


Brug ”Advanced Search” og lad hakket blive i ”Map term to subject Heading” og Keyword
Skriv dit emneord i boksen og klik på Search. I eksemplet er der søgt på Heart valve


Du får nedenstående billede, det fremgår at Heart Valve er et kontrolleret emneord i emneregistret:


Klik på på emneordet og du får nedenstående  billede af tesaurusen med kontrollerede emneord:

Forklaring til billedet nedenfor:
1 Used for
er synonymer til heart valve
2 Broader Terms er overordnede emner til heart valve
3 Narrower Terms er underordnede emner til heart valve
4 Hvis du hakker af ved Explode, søger du automatisk på alle underordnede emner, alle narrower terms bliver inkluderet.. Du vil desuden søge på eventuelle underordnede emner til emneordene (narrower terms). Der er i eksemplet her underordnede emner til henholdsvis "atrioventricular valve" og "semilunar valve", det fremgår af markeringen med +NT.

For at søge: klik på Continue foroven


Du får dette billede:

Klik på Continue igen for at søge
Søgning nummer 1 ses her. Det fremgår at der er søgt som keyword via tesaurusen, det er angivet ved  en skråstreg efter heart valve.

 

 

Adgang til baserne

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk