Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

Ophavsret for undervisere på SDU: AI

Kunstig Intelligens

Værker der er AI-genererede kan ikke opnå ophavsretslig beskyttelse.

Eftersom området er nyt, er flere spørgsmål stadig uafklarede, rent ophavsretsligt. Vi følger situationen og opdaterer denne side løbende.

Brug af værker skabt af AI/Chatbots. 

AI bygger på store mængder indsamlet data. Derfor kan der være en mulighed for, at de data, den bygger på, er ophavsretlig beskyttet. Man kan således ikke være sikker på, at det materiale som AI fremstiller, ikke bryder ophavsretten.
Det er brugeren af det AI-genererede materiale, der har ansvaret for at sikre sig, at materialet ikke krænker ophavsretten. Derfor er det også brugeren der skal indhente tilladelse fra ophavsmanden til brug af materialet.

Vær opmærksom på om der er særlige ophavsretslige forhold der gør sig gældende, hvis du indsætter tekst f.eks. en videnskabelig artikel i en Chatbot.

Læs mere om retningslinjerne for brugen af kunstig intelligens i undervisningen på SDU her: https://sdunet.dk/da/servicesider/digital/generativ-ai-paa-sdu

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk