Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

Dansk / Nordisk: Litteratur

Beskrivelse af materialer og gode råd til Dansk / Nordisk

Skønlitterære tekster - trykte

SDUB har en stor samling af nordiske skønlitterære tekster. Langt de fleste findes i trykt form, men særligt de ældre tekster kan efterhånden også findes i elektronisk (og ofte kommenteret) form (se "Tekstdatabaser"). De trykte bøger findes dels på fagsalen "Sprog og Litteratur", dels i vores lukkede magasiner. På fagsalen findes særligt de nyeste bøger, mens de ældre værker befinder sig i magasinerne. De fleste bøger trykt efter 1860 er til almindeligt udlån og kan bestilles via vores hjemmeside, mens de ældre og mere skrøbelige værker kan bestilles til brug på den overvågede læsesal ("Forskerlæsesalen"). 

På fagsalen er bøgerne opstillet efter type (faglitteratur/skønlitteratur) og efter emne. De skønlitterære bøger har opstillingen H (skønlitteære tekster) efterfulgt af en landekode, som viser forfatterens oprindelsesland. For de nordiske landes vekommende er koderne 

  • "bn" = nordiske (herunder "bnb", som er de oldnordiske tekster (sagaer mm.)) 
  • "c" = Sverige (herunder også "cbd", som betyder finlandssvensk)
  • "da" = Danmark 
  • "db" = Norge og
  • "dc" = Island

De samme landekoder findes også under opstillingerne for sprog (F) og litteraturhistorie/videnskab (G) - se dels fanebladet "Sprog", dels neden for om litteraturvidenskabelige tekster.

Skønlitterære tekster - elektroniske

​Der findes et stort udvalg af primært ældre skønlitterære tekster tilgængelige i elektronisk version. For danskstuderende er den mest relevante Arkiv for Dansk Litteratur (ADL), som indeholder tekster af danske forfattere fra Saxo og frem til foreløbig 1931. Udover de skønlitterære tekster indeholder ADL også forfatterbiografier, bibliografier og henvisninger til relevant skønlitteratur. 
Nedenfor findes links til ADL og andre elektroniske samlinger af skandinavisk skønlitteratur - visse af dem i kommenterede udgaver (fx Strindberg og Ludvig Holbergs tekster).

Litteraturvidenskabelige tekster (sekundærlitteratur)

Tekster om skønlitterære værker (sekundærlitteratur) eller litteraturvidenskabelige teorier og tilgange findes dels som bøger, dels som artikler i tidsskrifter. Bøgerne står opstillet på fagsalen Sprog og Litteratur og i vores magasiner, men kan altid søges frem via hjemmesiden. På fagsalen er bøgerne opstillet efter samme grundlæggende system som de skønlitterære bøger, dog med lidt flere inddelinger. Grundlæggende er bøgerne inddelt i "Almen Litteraturvidenskab" (G.xxx), som omhandler verdens litteraturhistorie og generelle litteraturteoretiske områder, og de enkelte landes litteraturhistorier og forfatterskaber - her er de vigtigste opstillinger for dansk og nordisk litteratur de samme som for de skønlitterære, blot med et G i stedet for H:

  • "bn" = nordiske (herunder "bnb", som er de oldnordiske tekster (sagaer mm.)) 
  • "c" = Sverige (herunder også "cbd", som betyder finlandssvensk)
  • "da" = Danmark 
  • "db" = Norge og
  • "dc" = Island

For de enkelte forfatterskaber tilføjes opstillingen et "z" og forfatternavnet, således at danske forfatterskaber fx hedder "Gdaz Andersen, H.C." og norske hedder "Gdbz Bjørnson". 

Udover bøger om særlige forfattere findes der også bøger om forskellige litterære perioder og andre emner. Disse kan også søges frem via hjemmesiden eller findes ved hjælp af skiltene på fagsalen. De vil også være opstillet efter land og derefter inddelt i emner eller periode. Det første tal indikerer den overordnede periode, og de efterfølgende angiver en mere specifik periode inden for den overordnede periode. Fx er Gda.3 = dansk litteratur i middelalderen (Gda = dansk litteratur og .3 = middelalderen), Gda.4 = dansk litteratur i "nyere tid" (Gda = dansk litteratur og .4 = nyere tid (1515-1910), mens Gda.5 er dansk litteratur i 1900-tallet (.5 = 1600-tallet) og Gda.55 = dansk litteratur 1945-199). De enkelte tidsperioders inddeling kan variere lidt efter forskellige begivenheder i landene, men den overordnede inddeling er ens for alle landene. 

Artikler

Artikler om litteraturforskning findes både trykt og elektronisk, men ofte kan man kun finde den fulde udgave som trykt artikel, særligt når det gælder de dansksprogede tidsskrifter. For at finde artiklerne er man ofte nødt til at søge flere forskellige steder, men inden for dansk litteratur er Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi et godt sted at starte. Derudover kan man søge i bibliotek.dk eller i de større internationale databaser som MLA, der er en af de største og mest anvendte bibliografiske databaser inden for litteraturforskningen. Artikler om litteratur fra det øvrige Skandinavien kan også via Bibliografi over norsk litteraturforskning eller Svensk litteraturvetenskabelig bibliografi. Indholdet af databaserne er forskelligt, og man vil ofte være nødt til at søge flere forskellige steder. Til tider kan Googles søgemaskine for videnskabelige artikler Google Scholar også være en brugbar indgang, da man her kan finde henvisninger til ældre artikler, som er citeret af andre - herefter skal man så til de trykte tidsskrifter for at finde den oprindelige artikel. 
De trykte tidsskrifter er opstillet på fagsalen (typisk de nyeste fem til ti årgange), og resten findes i magasin og kan ligesom bøgerne bestilles via hjemmesiden. Skulle der være et tidsskrift, som vi ikke selv har på biblioteket, kan vi altid hjælpe med at skaffe artiklen fra et andet bibliotek - både i og uden for Danmark. 

Hvis du har brug for hjælp til at søge i databaserne, kan du starte med denne vejledning: Brug af databaser. Derudover kan man altid henvende sig til biblioteket for hjælp og vejledning - brug denne blanket: Book en bibliotekar.

Litterære opslagsværker

Biblioteket rummer også en stor samling af både trykte og elektroniske opslagsværker. Inden for dansk litteratur er der særligt to værker, som er væsentlige - og som er frit tilgængelige på nettet. Det er Dansk Litteraturs Historie og Nordisk Kvindelitteraturhistorie. Begge værker findes også i en trykt version på fagsalen Sprog og litteratur, hvor man også kan finde ældre litteraturhistorier og andre landes litteraturhistorier.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk