Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

Dansk / Nordisk: Sprog

Beskrivelse af materialer og gode råd til Dansk / Nordisk

Ordbøger

Biblioteket råder over en stor samling af ordbøger til forskellige fag i både trykt og elektronisk form. Af særlig interesse for dansk-studiet er selvfølgelig ordbøger til de nordiske sprog og til ældre dansk sprog, herunder til særlige forfatterskaber som Holbergordbogen, som er en god hjælp til læsning af Holbergs tekster. Fremhæves her skal også Moths Ordbog, som er en unik ordbog fra 1700-tallet. Ordbogen indeholder almindelige menneskers daglige talesprog, både udtale, brug og bøjninger samt latinske forklaringer, og ordbogen indeholder i alt 105.286 artikler. 

Nedenfor er listet en række af de tilgængelige ordbogsværker inden for de nordiske sprog - langt de fleste er frit tilgængelige, men enkelte (som Gyldendals Ordbøger og Ordbogen.com) er betalingssider, som biblioteket stiller til rådighed for studerende og ansatte på SDU.

Man kan finde yderligere sproglige opslagsværker inden for ældre dansk/nordisk via Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs hjemmeside her: dsl.dk/sprog, hvor der også er udførlige vejledninger og beskrivelser af værkerne.

Trykte bøger og tidsskrifter

De trykte bøger og tidsskrifter inden for nordisk sprog befinder sig dels på fagsalen Sprog og Litteratur, dels i vores magasiner, men kan altid søges frem via hjemmesiden. På fagsalen er bøgerne opstillet efter samme grundlæggende system som de skønlitterære bøger og de litteraturvidenskabelige bøger, blot med et F forrest i stedet for H eller G. Bøgerne er grundlæggende inddelt i "Almen Lingvistik" (F.xxx), som omhandler generelle lingvistiske teorier og problemstillinger, og de enkelte sprogs sproghistorier og problemstillinger - her er de vigtigste opstillinger de samme som for de skønlitterære og litteraturvidenskabelige tekster, blot med F i stedet for H eller G: 

  • "bg" = germanske sprog og "bk" = gotisk
  • "bn" = nordiske (herunder "bnb", som er de oldnordiske sprog) 
  • "br" = runologi
  • "c" = Sverige (herunder også "cbd", som betyder finlandssvensk)
  • "da" = Danmark 
  • "db" = Norge 
  • "dc" = Island og
  • "dcf" = Færøerne

Under hvert sprog kan der efterfølgende optræde forskellige tal (fx Fda.00 = dansk sproghistorie), som angiver særlige emner inden for sproget - tallene er de samme for både almen lingvistik (F.00 = Sproghistorie) og de enkelte fag (Fc.00 = svensk sproghistorie) osv. De enkelte underinddelinger kan ses på skiltene på reolerne og på inddelingerne inde på hylderne. 

De trykte tidsskrifter er opstillet på fagsalen (typisk de nyeste fem til ti årgange), og resten findes i magasin og kan ligesom bøgerne bestilles via hjemmesiden. Skulle der være et tidsskrift, som vi ikke selv har på biblioteket, kan vi altid hjælpe med at skaffe artiklen fra et andet bibliotek - både i og uden for Danmark. 

Artikeldatabaser

Skal man bruge artikler om dansk sprogforskning på dansk, kan man søge i den nationale oversigt over forskning fra danske universiteter Forskningsdatabasen eller forsøge sig på bibliotek.dk, men en stor del af den lingvistiske forskning udgives på engelsk og kan derfor bedst søges i de internationale databaser, som også dækker udgivelser på flere sprog (bl.a. tysk og fransk). Af de databaser, som SDUB stiller til rådighed, er de to vigtigste inden for lingvistik MLA International Bibliography (MLA står for Modern Language Association) og Linguistics and Language Behavior Abstracts.
Man kan altid henvende sig til biblioteket for hjælp og vejledning - brug denne blanket: Book en bibliotekar.

Tekstsamlinger

Langt de fleste tekstsamlinger inden for både nyere og ældre dansk sprog kan findes via Dansk Sprognævn (dsn.dk) eller Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (dsl.dk).

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk