Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

EndnoteX9-Guiden - Referencesoftware

Tilføj referencer

Tilføj referencer

Du kan tilføje referencer til dit Endnote-bibliotek på to måder: ved download eller manuel indtastning.

 • Manuelt indtastning af referencer kan bruges, hvis man ikke kan finde referencen i en database. Det sker især, når referencetypen adskiller sig fra den mest gængse type: artikler. Fordelen ved den manuelle indtastning er, at man kan oprette referencer på for de 'skæve' referencetyper fx websider eller kapitler fra antologier og bøger generelt. Ulempen ved at indtaste manuelt er risikoen for at man taster forkert, og at man kan glemme at indtaste relevant information. Hvis man ikke kan finde referencen til download online, men har referencens doi-nummer, kan du nøjes med at indtaste dette i doi-feltet. Herefter kan du vælge at opdatere referencen, så vil Endnote finde den data, der eksisterer til doi-nummeret og tilbyde at opdatere de relevante felter.

Adgangen til de forskningsdatabaser som SDU Bibliotek abonnerer på, sker gennem A-Z-listen: https://libguides.sdu.dk/az.php


Opret referencer manuelt

Opret referencer manuelt (PC)

Du kan oprette en reference manuelt, hvis den ikke kan downloades fra en database.

 1. Vælg ”New Reference”.
  opretreference
   
 2. Vælg "Reference Type" i forhold til din kilde.
  referencetype
   
 3. Scroll ned og dan dig et overblik over hvilke oplysninger, der kan skrives ind i felterne. En del felters oplysninger vil blive skjult, når referencen sættes på en referenceliste. Nogle er synlige i et referencesystem og skjulte i et andet. Det afhænger af referencesystemets regler, og Endnote viser ikke hvilke felter, du skal bruge. Find ud af hvad der er 'dit' system, og lær hvordan det skal bruges: https://mitsdu.dk/da/bibliotek/referer+korrekt.
   
 4. Udfyld med de mest gængse bibliografiske oplysninger i forhold til regler for referencesystem og -type.
   
 5. Forfatternavne skrives i rækkefølgen: Efternavn, Fornavn.
  ​Einstein, Albert
   
 6. Hvis der er flere forfattere på referencen, skal de noteres under hinanden som dette kapitel:
  referencetype
   
 7. Undgå tomme tegn før eller efter tekst og undgå ekstra linjeskift i felterne.
   
 8. Hvis en organisation/virksomhed står som forfatter på en reference, skal den skrives med et komma til sidst, som denne webside fra World Health Organization.
  huskkomma
  Hvis du glemmer kommaet, vil der komme til at stå "Organization, W. H." i referencelisten.
   
 9. Tryk CTRL+S for at gemme eller luk vinduet og sig ja til ”Save”. Den oprettede reference er nu at se i "All references". 

Opret referencer manuelt (MAC)

Du kan oprette en reference manuelt, hvis den ikke kan downloades fra en database.

 1. Vælg ”New Reference”.
  opretreference
   
 2. Vælg "Reference Type" i forhold til din kilde ved at trykke på pilene ved "Journal article":
  referencetype
   
 3. Vælg den referencetype, der passer til din kilde ud fra listen:
  referencetype2
   
 4. Scroll ned og dan dig et overblik over hvilke oplysninger, der kan skrives ind i felterne. En del felter vil være skjulte, når referencen sættes på en referenceliste. (​OBS: Endnote viser ikke hvilke felter, du skal bruge. Det afhænger både af den valgte referencetype (bog, artikel, webside) og det valgte referencesystem (APA, Harvard, MLA, etc.). Find ud af hvad der er 'dit' system, og lær hvordan det skal bruges: https://mitsdu.dk/da/bibliotek/referer+korrekt.
   
 5. Udfyld med de mest gængse bibliografiske oplysninger i forhold til regler for referencesystem og -type.
   
 6. Forfatternavne skrives i rækkefølgen: Efternavn, Fornavn.
  ​Einstein, Albert
   
 7. Hvis flere forfattere på referencen, noteres de under hinanden som dette kapitel:
  flereforfattere
   
 8. Undgå tomme tegn før eller efter tekst og undgå ekstra linjeskift i felterne.
   
 9. Hvis en organisation/virksomhed står som forfatter på en reference, skal de skrives med et komma til sidst som denne webside fra World Health Organization. Hvis du glemmer kommaet, vil der komme til at stå "Organization, W. H." i referencelisten.
  huskkomma
   
 10. Tryk CMD+S for at gemme eller luk vinduet og sig ja til ”Save”. Den oprettede reference er nu at se i "All references".

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk