Gå tilbage til hovedindhold.
Det ser ud til, at du bruger Internet Explorer 11 eller ældre. Denne hjemmeside fungerer bedst med moderne browsere som de nyeste versioner af Chrome, Firefox, Safari og Edge. Hvis du fortsætter med denne browser, kan du komme til at se uventede resultate

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

Verdensmål - SDG: 13. Klima

SDG Libguide v1.0

Verdensmål 13 - Klimaindsats

Klimahandling er et vigtigt verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Klimaforandringerne vil få store følger for alle lande i verden. Udledningen af drivhusgasser stiger stadig, og den globale opvarmning påvirker vores klimasystem med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu. Tropiske cykloner og oversvømmelser giver allerede økonomiske tab i størrelsen hundreder milliarder kroner og en årlig udgift på ca. 40 mia. kroner alene i akut katastrofestyring.

Et mål er at mobilisere ca. 680 mia. kroner om året for at imødekomme udviklingslandenes behov og afværge klimarelaterede katastrofer. Andre mål er større modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner, herunder lande uden kyster og østater, samt større fokus på oplysning og forebyggelse i nationale politikker og strategier.

Tekniske løsninger og politisk vilje kan stadig begrænse den globale middeltemperaturstigning til to grader over det før-industrielle niveau. Men det kræver en øjeblikkelig kollektiv indsats.

Bearbejdet fra verdensmaalene.dk

Find bøger og artikler om Klimaindsats

Dette er bruttosøgninger, som finder et stort antal resultater. Du kan selv arbejde videre med søgningen, fx ved at tilføje dit eget søgeord (AND) og afgrænse med årstal eller andre søgefiltre. 

Klimaindsats online

Borgertinget på klimaområdet
Nedsat i 2020 og består af 99 ”almindelige danskere”. Borgertingets arbejde i anden samling resulterede i 73 anbefalinger til dansk klimapolitik.

IPCCs rapporter om klimaet
FN's klimapanel IPCC udgiver ca. hvert 5. år en opsummering af den videnskabelige litteratur om klima og klimaændringer. IPCC foretager en samlet, videnskabelig vurdering af klimaforandringerne og deres konsekvenser, som bygger på repræsentativ og troværdig forskning fra verdens førende klimaeksperter.

Klimarådets statusrapporter og analyser
Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver den danske regering. Rådet skal årligt vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål nås.

Informationssøgning

Problemer med at få adgang til materiale: 

Skriv til os: sdub@bib.sdu.dk

Ring til os: 65502622

Har du fundet materiale bliv låner hos SDUB
Bliv låner

Klimaindsats på SDU

SDU Climate Cluster
SDU Climate Cluster (SCC) arbejder for, gennem tværfaglig forskning, at bidrage til udviklingen hen mod et klimaneutralt samfund. 

Intern nyhed:
Mernild, Sebastian. (18/11-2021). Klimafokus på alle niveauer - SDU's klimaplan er godt på vej. https://sdunet.dk/da/nyheder/arkiv/2021/nyt-fra-rektoratet-november-2021

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk