Gå tilbage til hovedindhold.
Det ser ud til, at du bruger Internet Explorer 11 eller ældre. Denne hjemmeside fungerer bedst med moderne browsere som de nyeste versioner af Chrome, Firefox, Safari og Edge. Hvis du fortsætter med denne browser, kan du komme til at se uventede resultate

Jura: Referencehåndtering

Om referencer

Hvad

Når du skriver akademiske opgaver, vil du skulle citere, henvise og referere til kilder, som du har brugt i forbindelse med i opgaverne. Oftest kaldes disse kilder også for referencer.

Hvorfor

En af de vigtigste regler inden for den akademiske kodeks er transparens; du skal kunne dokumentere, hvor du har din viden fra. Man skal kunne stole på dit værk, og dit arbejde skal fremstå redeligt og validt. Du må altså ikke snyde med dine resultater: rette i dem eller opfinde nogen til lejligheden – og du må ikke gøre brug af hverken andres eller dine egne resultater uden at angive din kilde.

Det handler om akademisk redelighed. Ved at henvise til kilder i din opgave, kan du styrke din opgaves argumentation og troværdighed. Du kan demonstrere, at du er fortrolig eller bekendt med fagområdet, kan sætte det i spil, og at du evner at bygge videre på tidligere forskning.

Hvordan

På SDU Jura bruges en Chicago-inspireret referencestil. Det betyder at referencer sættes i fodnoter og følger en alfabetisk opstilling i litteraturlisten. I fodnoterne skelnes mellem 1. gang, noten indsættes, hvor den fulde reference noteres, og en efterfølgende gang, hvor ibid. noteres, og såfremt en reference genbruges senere i dokumentet, kan den noteres i kort form.

Hvis du er i tvivl, så spørg din underviser eller vejleder.

Rod i referencerne

Hvis du ikke har styr på din opgaves dokumentation og referencer, kan det få alvorlige konsekvenser. I værste fald kan du blive anklaget for snyd eller plagiat. Læs mere om akademisk redelighed og plagiat på MitSDU.dk.

Hvorfor skal jeg bruge et referenceværktøj

Du skal ikke. Du kan lave dine referencer manuelt, hvis du vil. Det bestemmer du helt selv. Men hvis du vælger at bruge et referenceværktøj, vil det i længden spare dig en masse tid.

Det kan tage frygtelig lang tid manuelt at kontrollere og få styr på alle detaljerne i ens referencer i større opgaver. Og fra studerende, der opdager, at et program kan hjælpe med dette, hører vi ofte “hvorfor har vi ikke fået dette at vide noget før?”

3https://www.sdu.dk/da/bibliotek/studerende/referer+korrekt

Words referenceværktøj

Det enkleste referenceværktøj er den integrerede funktion i Word.


Microsoft Support

OBS: Word ikke dækker alle referencesystemer og derfor ikke alles behov. I så fald kan du bruge programmet Endnote.

Endnote

Hvis Word ikke dækker dit behov, har SDU licens til referencehåndterings-programmet Endnote.

Vi har udviklet Endnote20-guiden, som hvis du følger den fra start til slut, kan hjælpe dig godt i gang med Endnote20.

Sæt ca. 2-3 timer af for at gennemføre hele guiden.

Hvis du har installeret Endnote før 2021, har du muligvis den ældre version EndnoteX9 på din computer. Til den passer EndnoteX9-guiden.

SDU Jura referenceskabelon

Bruger du Endnote og er jurastuderende, kan du måske have glæde af denne referenceskabelon, som vi har lavet i samarbejde med et par ph.d.-studerende fra juridisk institut.

Følg disse trin for download og installation.

  1. Download filen “SDU JURA.ens” nedenfor.
  2. Dobbeltklik den downloadede fil, hvis den ikke automatisk åbner i Endnote.
  3. I Endnote mens filen er åben: vælg fanen ”File” øverst og vælg ”Save As”.
  4. Gem med navnet ”SDU JURA” og slet ordet Copy, hvis det indgår.
  5. Klik på fanen “File” igen og vælg ”Close style”.
  6. Nu kan du finde den nye ”SDU JURA” under dropdown-menuen ved ”Styles” – vælg under ”Select another style” og find den i Style Manageren, så bliver den tilføjet i favoritstyles listen.
  7. Når du har valgt den nye style, skal du huske at opdatere dit dokument med "Update citations & Bibliography", før det slår igennem.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense - Esbjerg - Kolding - Slagelse - Sønderborg
Tlf: +45 6550 2100
Email: sdub@bib.sdu.dk

Åbningstider.