Gå tilbage til hovedindhold.
Det ser ud til, at du bruger Internet Explorer 11 eller ældre. Denne hjemmeside fungerer bedst med moderne browsere som de nyeste versioner af Chrome, Firefox, Safari og Edge. Hvis du fortsætter med denne browser, kan du komme til at se uventede resultate

Jura: Forfatningsret

Litteratursøgning til forfatningsret

Her på siden finder du en vejledning til hvordan du finder relevant litteratur når du skriver opgave om noget i relation til grundloven.

Tag udgangspunkt i Grundloven, evt. den bestemte paragraf.
På biblioteket har vi flere relevante bøger om grundloven, f.eks Henrik Zahles "Danmarks Riges Grundlov med kommentarer" og "Grundloven: med kommentarer" af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen, Michael Hansen Jensen.

Hold også øje med semesterlånshylden, hvor underviserne kan have opstillet relevant litteratur.

 

 • Start i Karnov, her finder du henvisninger til litteratur, domme og afgørelser
   
 • Find relevant litteratur i Synopsis, Kataloget og Bibliotek.dk
 • Eventuelle forarbejder kan også være nødvendige. Se mere om hvordan du finder lovforarbejder under fanen Dansk lov.


Hvis du i din opgave skal sammenligne den danske grundlov med et andet lands grundlov, kan du finde mere hjælp i fanerne foroven..

 

Karnov

Karnovs lovsamling indeholder alle væsentlige danske love med tilhørende ændringer. Alle lovene er kommenteret. 
Hertil indeholder Karnov også en række juridiske tidsskrifter, samt EU-Karnov. 

Fremgangsmetode:

 1. Søg grundloven frem i Karnov
 2. I stjernenoten (*), som er noterne til hele loven, finder du lovens historik, forarbejder, fortolkninger, domme & afgørelser samt den fuldstændige litteraturliste til lovkommentarerne. I litteraturlisten får du, som det eneste sted i Karnov, henvisningerne til materialet i deres fulde længde.   
 3. Søg efter den ønskede paragraf ved brug af knappen (Gå til §), eller søg emnet frem i søgefeltet, f. eks. "Ministeransvar"
  Trykker du på paragraffen får du alle noter til den specifikke paragraf vist i højre spalte, herunder også eventuelle domme og afgørelser.

Synopsis

Synopsis er en god og overskuelig indgang til de juridiske emneområder. Basen indeholder henvisninger til udvalgte artikler, bøger, domme, love m.m og giver herved et overblik over både litteratur samt den nyeste praksis indenfor hvert emne.
Synopsis opdateres jævnligt og kan særligt anbefales til større opgaver.

 1. Vælg "Statsforfatningsret" i emnelisten på forsiden eller brug registeret til at finde emnet.
 2. Herunder findes underemner til Statsforfatningsretten, f.eks. "Suverænitetsafgivelse" eller "Ministeransvar"
 3. Vælg underemnet, f. eks. "Suverænitetsafgivelse" og en litteraturliste med bl.a. bøger, artikler og retspraksis kommer frem.
 4. Brug bibliotekets katalog eller Bibliotek.dk til at skaffe bøgerne.
 5. Tidsskriftsartiklerne finder du enten via onlinetidsskrifterne (f.eks. UfR) eller i trykt udgave.

Bibliotekets katalog

I bibliotekets katalog finder du bibliotekets bøger og trykte tidsskrifter. I søgeboksen på bibliotekets forside kan du vælge kun at søge i kataloget ved at markere feltet "Bøger og trykte tidsskrifter (kataloget)":

Søg på bogtitel, f.eks. "Ministeransvar" (af Jens Peter Christensen) eller tidsskriftets navn f.eks. "Juristen" 
Se titlernes opstilling i materialeposten eller bestil materialet i øverste venstre hjørne under "Bestil"   

Du kan også vælge at lave en emnesøgning i kataloget ved enten at ændre søgningen fra "ord eller sætning" til "SDUB emneord" eller ved at lave en udvidet søgning.

Summon

Summon er en samlet indgang til mange af bibliotekets ressourcer, Det er muligt at samsøge i flere typer materialer. Bemærk danske artikler kan IKKE søges her.

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk er en samlet database over alle danske offentlige bibliotekers materialer. Herfra kan du bestille de materialer som universitetsbiblioteket ikke selv har indkøbt.

 1. Søg på dit emne, f.eks. "forfatningsret". En liste med bøger og artikler omkring emnet dukker op.
 2. Afgræns din søgning i venstre spalte til f.eks. "tidsskriftsartikel", for at specificere din søgning.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense - Esbjerg - Kolding - Slagelse - Sønderborg
Tlf: +45 6550 2100
Email: sdub@bib.sdu.dk

Åbningstider.