Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

Sundhedsvidenskab: Litteratursøgning

Guide for sundhedsvidenskab ansatte og studerende

Søgeteknik

Forskningsmetoder

Publiceringsaftaler

Når du ønsker at publicere din artikel som Open Access, opkræver forlaget ofte et gebyr (article processing charge, APC).

Syddansk Universitetsbibliotek har tegnet nogle medlemskaber, som udløser rabat på dette APC. For at få denne rabat skal førsteforfatter/ "submitting author" repræsentere enten hospitalerne i Region Syddanmark eller Syddansk Universitet.

Se mere her 

Søgehistorie

Ovid
anvend en Ovid ..ps kommando
Lav en komplet søgning i en Ovid database og skriv til sidst ..ps i søgefeltet og søgehistorien vises.
 Eller klik på linket:

Søgefiltre

Søgefiltre anvendes som supplement til databasernes filtre eller limit-funktioner. I nogle databaser kan de være mangelfulde eller har ikke det indhold, som nogle biblioteksbrugere efterspørger.

Et søgefilter er en søgestreng, som kan opfange bestemte studietyper eller specifikke emner.

Man skal være opmærksom på, at brug af søgefiltre kan resultere i, at et antal relevante studier bliver udeladt i søgeresultatet (Cooper, Varley-Campbell, & Carter, 2019; Leeflang, Rutjes, Reitsma & Bossuyt, 2006). Man bør derfor gennemse og eventuelt evaluere søgefiltrene, før man anvender dem (Glanville et al., 2008). Der kan være udvalgte databaser som beskrives indgående vedrørende søgefiltre (Glanville et al 2019 og 2020). Endvidere skal man være opmærksom på faktorer som sensitivitet og præcision, når man udvælger et søgefilter (Beale et al., 2014).

Hvis du vil bruge et søgefilter, så henviser vi til de nedenstående websider.

Referencer om søgefiltre:

Beale, S., Duffy, S., Glanville, J., Lefebvre, C., Wright, D., McCool, R., . . . Smith, L. (2014). Choosing and using methodological search filters: searchers' views. Health Info Libr J, 31(2), 133-147. doi:10.1111/hir.12062

Cooper, C., Varley-Campbell, J., & Carter, P. (2019). Established search filters may miss studies when identifying randomized controlled trials. Journal of Clinical Epidemiology, 112, 12-19. doi:10.1016/j.jclinepi.2019.04.002

Glanville, J., Bayliss, S., Booth, A., Dundar, Y., Fernandes, H., Fleeman, N. D., . . . Welch, K. (2008). So many filters, so little time: the development of a search filter appraisal checklist. J Med Libr Assoc, 96(4), 356-361. doi:10.3163/1536-5050.96.4.011.

Glanville J, Foxlee R, Wisniewski S, Noel-Storr A, Edwards M, Dooley G. (2019) Translating the Cochrane EMBASE RCT filter from the Ovid interface to Embase.com: a case study. Health Info Libr J. 2019;36(3):264-277. doi:10.1111/hir.12269

Glanville, J., Kotas, E., Featherstone, R., & Dooley, G. (2020). Which are the most sensitive search filters to identify randomized controlled trials in MEDLINE?. Journal of the Medical Library Association, 108(4), 556–563. doi:10.5195/jmla.2020.912

Leeflang, M. M., Scholten, R. J., Rutjes, A. W., Reitsma, J. B., & Bossuyt, P. M. (2006). Use of methodological search filters to identify diagnostic accuracy studies can lead to the omission of relevant studies. J Clin Epidemiol, 59(3), 234-240. doi:10.1016/j.jclinepi.2005.07.014.

Litteratursøgninger og Reviews.

Covidence

Covidence
Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder studerende og ansatte på SDU og OUH, adgang til softwareplatformen Covidence, som kan anvendes til sortering af litteratur, kvalitetsvurdering og dataekstraktion i forbindelse med systematiske reviews.

Adgang til Covidence

For at lære programmet Covidence at kende kan du oprette dig i den gratis version af programmet (screening op til 500 referencer).

Studerende og ansatte på SDU kan få fuld adgang til Covidence i en udvidet udgave og får adgang til denne via e-mail godkendelse på Covidence Self-Sign-Up Du skal anvende din SDU E-mail. 

OUH ansatte skal kontakte e-tss@bib.sdu.dk som vil hjælpe med adgang. Husk at opgive navnet på dit review og review type!

For mere information se https://support.covidence.org/help/university-of-southern-denmark

Support kontakt: support@covidence.org

Upload af fuldtekst artikler

Upload ikke SDU bibliotekets licensbelagte materialer (SDUB abonnementer), f.eks. fuldtekstartikler, til Covidence. Det er ofte i strid med licens og copyright regler! Du kan i stedet via Summon ligge et permalink under Links.
Hvis det er materialer som SDU ikke har licens til, dvs. er indkøbt, må du ikke lave det til en pdf og uploade til Covidence, her må du nøjes med papirkopien.
Du kan uploade fuld tekst artikler, når de er tilgængelige og under vilkår og betingelser, der tillader denne brug, f.eks. ved en åben licens/Open Access.

Vær opmærksom på, at du under alle omstændigheder ikke må dele licensbelagte materialer med personer, der ikke er ansat på SDU eller OUH.

Ved tvivlstilfælde, kontakt SDU biblioteket.

Referencehåndtering

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk