Skip to main content

Sundhedsvidenskab: Litteratursøgning

Guide for sundhedsvidenskab ansatte og studerende

Søgehistorie

Alternativ mulighed: anvend en Ovid ..ps kommando
Lav en komplet søgning i en Ovid database og skriv til sidst ..ps i søgefeltet og søgehistorien vises.

Søgefiltre

Søgefiltre anvendes som supplement til databasernes filtre eller limit-funktioner. I nogle databaser kan de være mangelfulde eller har ikke det indhold, som nogle biblioteksbrugere efterspørger.

Et søgefilter er en søgestreng, som kan opfange bestemte studietyper eller specifikke emner.

Man skal være opmærksom på, at brug af søgefiltre kan resultere i, at et antal relevante studier bliver udeladt i søgeresultatet (Cooper, Varley-Campbell, & Carter, 2019; Leeflang, Rutjes, Reitsma & Bossuyt, 2006). Man bør derfor gennemse og eventuelt evaluere søgefiltrene, før man anvender dem (Glanville et al., 2008). Endvidere skal man være opmærksom på faktorer som sensitivitet og præcision, når man udvælger et søgefilter (Beale et al., 2014).

Hvis du vil bruge et søgefilter, så henviser vi til de nedenstående websider.

Referencer om søgefiltre:

Beale, S., Duffy, S., Glanville, J., Lefebvre, C., Wright, D., McCool, R., . . . Smith, L. (2014). Choosing and using methodological search filters: searchers' views. Health Info Libr J, 31(2), 133-147. doi:10.1111/hir.12062

Cooper, C., Varley-Campbell, J., & Carter, P. (2019). Established search filters may miss studies when identifying randomized controlled trials. Journal of Clinical Epidemiology, 112, 12-19. doi:10.1016/j.jclinepi.2019.04.002

Glanville, J., Bayliss, S., Booth, A., Dundar, Y., Fernandes, H., Fleeman, N. D., . . . Welch, K. (2008). So many filters, so little time: the development of a search filter appraisal checklist. J Med Libr Assoc, 96(4), 356-361. doi: 10.3163/1536-5050.96.4.011.

Leeflang, M. M., Scholten, R. J., Rutjes, A. W., Reitsma, J. B., & Bossuyt, P. M. (2006). Use of methodological search filters to identify diagnostic accuracy studies can lead to the omission of relevant studies. J Clin Epidemiol, 59(3), 234-240. doi: 10.1016/j.jclinepi.2005.07.014.

Litteratursøgninger og Reviews. Covidence. Referencehåndtering

Covidence
Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder ansatte og studerende på SDU samt ansatte på OUH, adgang til softwareplatformen Covidence, som kan anvendes til sortering af litteratur, kvalitetsvurdering og dataekstraktion i forbindelse med systematiske reviews.
Se nedenstående vejledning for adgang til Covidence.

Copyright
Upload ikke bibliotekets licensbelagte materialer, f.eks. fuldtekstartikler, i Covidence. Det kan være i strid med copyright-regler.
Vær også opmærksom på, at du ikke må dele licensbelagte materialer med personer, som ikke er ansat eller studerende på SDU eller OUH.