Gå tilbage til hovedindhold.
Det ser ud til, at du bruger Internet Explorer 11 eller ældre. Denne hjemmeside fungerer bedst med moderne browsere som de nyeste versioner af Chrome, Firefox, Safari og Edge. Hvis du fortsætter med denne browser, kan du komme til at se uventede resultate

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

Endnote20-Guiden - Referencesoftware

En guide på dansk til dig, der vil lære at bruge Endnote 20, så du kan få styr på dine referencer.

Tilføj referencer v. download

Du kan tilføje referencer til dit Endnote-bibliotek på to måder: ved download eller manuel indtastning.

Download af referencer vil for de fleste være den primære metode til at lægge referencer ind i et Endnote-bibliotek.

Fordel v. download:

 • Processen automatiseres og sparer dig tid.
 • Du skal ikke tænke i hvor meget data, der skal indtastes, og i hvilke felter, informationen skal indtastes.

Ulempe v. download:

 • De downloadede filer kan være behæftede med fejl eller mangler. Det er ikke et problem, når der downloades fra de store internationale databaser, men det sker især, hvis man downloader fra søgemaskiner, der trækker data fra references oprindelige database. Det gælder fx Google Scholar og Summon. Der kan dog også være fejl i referencer downloadet fra Bibliotek.dk.

Download såvidt muligt altid fra den database ressourcen 'bor' i - og tjek referencens data, når den er downloadet. Måske kan du få brug for at redigere referencerne.

Adgang til de forskningsdatabaser, som SDU Bibliotek abonnerer på, sker gennem A-Z-listen: https://libguides.sdu.dk/az.phpDownload referencer fra forskningsdatabaser eller online bibliotekskataloger

Du downloader referencer fra forskningsdatabaser og online bibliotekskataloger. I praksis betyder det, at en fil med refererencedata downloades til din computer, hvorefter den åbnes og gemmes i Endnote.

Lige når du har downloadet filen, vil du se den downloadede fil på din skærm. Her kan du dobbeltklikke på den, og så vil den åbne i dit Endnotebibliotek.

Browsere? Endnote anbefaler browseren Firefox, så brug den. Det giver færrest problemer for både PC og MAC. Chrome og Edge kan også bruges. Safari anbefales ikke*.

Første gang du prøver, vil du se en boks, hvor du skal tage stilling, så vælg at åbne med Endnote og sæt 'hak' i "Do this automatically for files...".

Når referencen ligger i Endnote-biblioteket er den gemt, og du kan slette filen i mappen Overførsler el. Downloads.

Filen du downloader indeholder kun referencen. Så her skal du vedhæfte artiklen som PDF efterfølgende.

Herunder kan du se, hvordan du kan downloade referencer fra de mest gængse forskningsdatabaser.


*) TIP til MAC-brugere

MAC-brugere oplever ind imellem problemer med at automatisere downloads af referencer. Det sker især ved brug af Safari, og for nogle også Chrome. Så brug Firefox. Ellers er et tip er at 'trække' den fil, der er downloaded og 'slippe' den på EndNote-ikonet i docken.


PubMed

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Send to".
 3. Vælg "Citation manager".
 4. Vælg "Create file".


​Scopus

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Export".
 3. Vælg "RIS Format".
 4. Marker den mængde data, du vil have med i filen.
 5. Tryk "Export".
  scopus

 


Ebsco

 1. Udvælg referencen, så du kan se den som herunder.
 2. Vælg Export-ikonet.
 3. Vælg "Direct export in RIS format..."
 4. Tryk "Save".
  ebsco
 5. Ved flere referencer: placér dem i Folder, vis Folder view, udvælg referencer og vælg Export.

OVID

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Export".
 3. Vælg "RIS" som format.
  Vær dog opmærksom på at i Embase kan den bytte rundt på forfatterrækkefølgen, og for at undgå dette, kan man for denne database vælge "EndNote" i stedet. I EndNote vælges Embase (OvidSP) som Import option.
 4. Beslut hvor meget information, du vil have hentet med i referencen, og fjern hak fra "Link to external resolver" og "URL".
 5. Tryk "Export".


Web of Science

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Save to Endnote desktop".
  wos

Summon

Summon er en søgebrønd, der indeholder referencer og adgang til litteratur fra mange forskellige databaser.

 • Du kan hente referencer fra Summon, men hent så vidt muligt dine referencer fra referencernes originale databaser, og brug kun Summon, når andre muligheder er opbrugte.
 • Referencer downloadet fra Summon indeholder oftest en fejlbåren URL i referencen. Den skal rettes eller evt. slettes efterfølgende i EndNote-biblioteket.
 1. Udvælg referencen (hvis flere referencer, vælg "føj til liste" (mappe) og fortsæt derfra).
 2. Vælg ... (more actions).
 3. Vælg "EndNote".
  summon

 


Bibliotek.dk

Bibliotek.dk er en søgebrønd, der dækker over samtlige danske biblioteker.

 • Du kan hente referencer fra Bibliotek.dk, men hent så vidt muligt dine referencer fra referencernes originale databaser, og brug kun Bibliotek.dk, når andre muligheder er opbrugte.
 • Vær opmærksom på at du downloader den korrekte reference. Forlag, udgave, etc. skal stemme overens med den udgave, du har læst.
 • Referencer downloadet fra Bibliotek.dk kan indeholde fejl, som skal rettes til efterfølgende i EndNote-biblioteket.
 1. Søg referencen frem
 2. Vælg "Download til referencesystemer" (under "Bestil")
 3. Marker "Download i RIS-format..."
  bibliotek-dk

 


Google Scholar

Google Scholar er googles samling af akademiske tekster. Den er enorm og trækker på al den data Google kan finde. Ligesom Summon og Bibliotek.dk kan referencer fra Google Scholar være ufuldstændige eller behæftet med fejl.

 • Du kan hente referencer fra Google Scholar, men hent så vidt muligt dine referencer fra referencernes originale databaser, og brug kun Google Scholar, når andre muligheder er opbrugte.
 • Vær desuden opmærksom på, at du sandsynligvis skal korrigere referencen efterfølgende i EndNote-biblioteket.

Vil du bruge Google scholar, er det en god ide at ændre standard-indstillingerne først.

 1. Indstil i Settings Google Scholar i til at downloade referencer til EndNote.
  googlescholar
 2. Herefter vil du kunne downloade referencer fra Google Scholar til EndNote.
  googlescholar2

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk