Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

Endnote20-Guiden - Referencesoftware

En guide på dansk til dig, der vil lære at bruge Endnote 20, så du kan få styr på dine referencer.

Tilføj referencer v. download

Du kan tilføje referencer til dit Endnote-bibliotek på to måder: ved download eller manuel indtastning.

Download af referencer vil for de fleste være den primære metode til at lægge referencer ind i et Endnote-bibliotek.

Fordel v. download:

 • Processen automatiseres og sparer dig tid.
 • Du skal ikke tænke i hvor meget data, der skal indtastes, og i hvilke felter, informationen skal indtastes.

Ulempe v. download:

 • De downloadede filer kan være behæftede med fejl eller mangler. Det er ikke et problem, når der downloades fra de store internationale databaser, men det sker især, hvis man downloader fra søgemaskiner, der trækker data fra references oprindelige database. Det gælder fx Google Scholar og Summon. Der kan dog også være fejl i referencer downloadet fra Bibliotek.dk.

Download såvidt muligt altid fra den database ressourcen 'bor' i - og tjek referencens data, når den er downloadet. Måske kan du få brug for at redigere referencerne.

Adgang til de forskningsdatabaser, som SDU Bibliotek abonnerer på, sker gennem A-Z-listen: https://libguides.sdu.dk/az.php


Download referencer fra forskningsdatabaser eller online bibliotekskataloger

Du downloader referencer fra forskningsdatabaser og online bibliotekskataloger. I praksis betyder det, at en fil med refererencedata downloades til din computer, hvorefter den åbnes og gemmes i Endnote.

Lige når du har downloadet filen, vil du se den downloadede fil på din skærm. Her kan du dobbeltklikke på den, og så vil den åbne i dit Endnotebibliotek.

Browsere?

Endnote anbefaler browseren Firefox, så brug den. Firefox vil være den browser, der færrest problemer - uanset om du er Windows- eller MAC-bruger. Chrome og Edge kan også bruges. Safari anbefales ikke*.

Første gang du prøver, vil du se en boks, hvor du skal tage stilling, så vælg at åbne med Endnote og sæt 'hak' i "Do this automatically for files...".

Når referencen ligger i Endnote-biblioteket er den gemt, og du kan slette filen i mappen Overførsler el. Downloads.

Filen du downloader indeholder kun referencen. Så her skal du vedhæfte artiklen som PDF efterfølgende.

Herunder kan du se, hvordan du kan downloade referencer fra de mest gængse forskningsdatabaser.
 

*) TIP til MAC-brugere

MAC-brugere oplever ind imellem problemer med at automatisere downloads af referencer. Det sker især ved brug af Safari, og for nogle også Chrome. Så brug Firefox. Ellers er et tip er at 'trække' den fil, der er downloaded og 'slippe' den på EndNote-ikonet i docken.


PubMed

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Send to".
 3. Vælg "Citation manager".
 4. Vælg "Create file".

​Scopus

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Export".
 3. Vælg "EndNote (RIS)".
 4. Marker evt. i boksen, der åbner, den type data, du vil have med i filen.
 5. Gem evt. indstillingen som foretrukken.
 6. Tryk "Export".
   

Ebsco

 1. Udvælg referencen, så du kan se den som herunder.
 2. Vælg Export-ikonet.
 3. Vælg "Direct export in RIS format..."
 4. Tryk "Save".
  ebsco
 5. Ved flere referencer: placér dem i Folder, vis Folder view, udvælg referencer og vælg Export.

OVID

 1. Udvælg én eller flere referencer og vælg "Export".
 2. I næste boks: Skift format fra "Word" til "RIS" (kun nødvendigt første gang, næste gang er det indstillet).
  (vælg ikke "Endnote". Der er fejl i denne løsning.)
 3. Beslut i "Fields" hvor meget information, du vil have med om referencen, fx "Citation, Abstract".
 4. Tryk "Export".

OBS! Referrencer hentet fra OVIDs databaser har desværre ofte fejl.

 • URL'erne er stort set altid fejlbehæftede, og kommer med uanset om man vælger til eller fra - så slet el. ret. 
 • Slet også "https://dx.doi.org" der står foran DOI-nummeret (fx 10.1016/j.jtcvs.2023.09.048), så bliver det pænere i referencen.
 • Og vær opmærksom på om forfatternavne står korrekt (Efternavn, fornavn).

Web of Science

 1. Udvælg én eller flere referencer.
 2. Vælg "Save to Endnote desktop".
  wos

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk er en søgebrønd, der dækker over samtlige danske biblioteker.

 • Du kan hente referencer fra Bibliotek.dk, men hent så vidt muligt dine referencer fra referencernes originale databaser, og brug kun Bibliotek.dk, når andre muligheder er opbrugte.
 • Vær opmærksom på at du downloader den korrekte reference. Forlag, udgave, etc. skal stemme overens med den udgave, du har læst.
 • Referencer downloadet fra Bibliotek.dk kan indeholde fejl, som skal rettes i dit EndNote-bibliotek.
 1. Søg referencen frem og klik på titlen
 2. Vælg "Udgaver" - find den rigtige og klik på "Hent reference"
 3. Vælg "Download fil i RIS-format" og "Til import i EndNote"

Google Scholar

Google Scholar er googles samling af akademiske tekster. Den er enorm og trækker på al den data Google kan finde. Ligesom Summon og Bibliotek.dk kan referencer fra Google Scholar være ufuldstændige eller behæftet med fejl.

 • Du kan hente referencer fra Google Scholar, men hent så vidt muligt dine referencer fra referencernes originale databaser, og brug kun Google Scholar, når andre muligheder er opbrugte.
 • Vær desuden opmærksom på, at du sandsynligvis skal korrigere referencen efterfølgende i EndNote-biblioteket.

Vil du bruge Google scholar, er det en god ide at ændre standard-indstillingerne først.

 1. Indstil i Settings Google Scholar i til at downloade referencer til EndNote.
  googlescholar
 2. Herefter vil du kunne downloade referencer fra Google Scholar til EndNote.
  googlescholar2

Summon

Summon er en søgebrønd, der indeholder referencer og adgang til litteratur fra mange forskellige databaser.

Du KAN hente referencer fra Summon, MEN hent så vidt muligt dine referencer fra referencernes originale databaser. Brug kun Summons løsning, når alle andre muligheder er opbrugte*).

 1. Udvælg referencen (hvis flere referencer, vælg "føj til liste" (mappe) og fortsæt derfra).
 2. Vælg ... (more actions).
 3. Vælg "EndNote".

*) VÆR OBS på referencer hentet fra Summon! Der kan være fejl i indholdet, og de indeholder oftest en fejlbehæftet URL i referencen startende med enten https://syddansk.summon.serialssolutions/ eller https://go.exlibris.link/. Ret eller slet URL'en efterfølgende i EndNote-biblioteket.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk