Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

EndNote20-guiden

En guide på dansk til dig, der vil lære at bruge Endnote 20, så du kan få styr på dine referencer.

Tilføj sidetal til referencen i teksten*

I visse referencestandarder (fx APA, Chicago, MLA) skal der noteres et sidetal ved referencen, når man henviser til et specifikt sted i kilden. Vi kalder dem sidehenvisninger. Traditionelt set kommer disse referencestandarder fra Humaniora og Samfundsvidenskaberne, hvor det er skik og brug, bl.a. at fordi man ofte henviser til større værker med mange sider. Sidehenvisningerne er således en service til læseren.

Harvard-standarden bruger traditionelt set ikke sidehenvisninger. Hvis man ønsker at bøje denne regel, er det er muligt at ændre indstillingen på Harvard skabelonen i Endnote. Se 2. Brug Endnote / Styles nederst på siden.

*) For dig, der bruger referencesystemer med nummeriske kildehenvisninger (NLM, Vancouver, IEEE, JAMA), er dette ikke relevant.

  1. Marker i teksten den reference, du vil indsætte en sidehenvisning på, så den bliver grå.
  2. Tryk på knappen Edit & Manage Citations øverst i den tværgående menu - eller højreklik og tryk Edit Citations --> More.
  3. Noter sidetallet/-ene i feltet Pages.

     
  4. Sidetallet vil nu fremgå af referencen, men kun præcis ved denne reference på dette sted i dokumentet.

    Sidehenvisninger er 'lokale' og vises kun, hvor de er indsat. Hvis du skal bruge samme reference et andet sted i dit dokument, skal du tilføje et sidetal igen.

OBS! Sidetallet vil ikke fremgå i referencelisten.
 

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk