Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

Endnote20-Guiden - Referencesoftware

En guide på dansk til dig, der vil lære at bruge Endnote 20, så du kan få styr på dine referencer.

Kom i gang med Endnote

endnote2

Endnote er et selvstændigt program, du installerer på din computer. Via en plugin-funktion kan Endnote benyttes i Word og Powerpoint. Du har således både programmet, hvor du har dit bibliotek med referencer og evt. vedhæftede artikler - og en adgang til dit Endnotebibliotek via Word el. Powerpoint.

Endnote fungerer i første omgang ved, at man i Endnote-programmet opretter et bibliotek (på MACs oprettes det automatisk).
Herefter downloader man reference-filer fra forskningsdatabaser - alternativt indtaster dem manuelt i sit Endnotebibliotek.

Via et worddokument eller powerpoint kan man nu sætte udvalgte referencer ind i sin tekst, imens man skriver, hvortil der automatisk og løbende vil blive dannet en litteraturliste i bunden af dokumentet.

EndNote er udviklet af Clarivate Analytics, som er en del af forlaget Thomson Reuters. Programmets plugin-funktion er udviklet til Microsoft Word og Powerpoint, men man kan med lidt god vilje også bruge Endnote i et Google Dokument - det er dog nødvendigt til sidst at have et Word-program for at 'afslutte' opgaven.

Hvad skal vi?

Inden du kan bruge Endnote, skal du gennemføre nedenstående:

  1. Programmet skal installeres.
  2. Et bibliotek skal oprettes, navngives og gemmes det rigtige sted på din computer.
  3. En synkronisering til Endnote Online skal konfigureres, så du har en sikker backup.
  4. Hvis du benytter referencestyles, der kræver forkortede tidsskriftstitler (NLM/Vancouver, Harvard, IEEE), skal Journal Terms Lists (forkortelser på tidsskriftstitler) aktiveres.
  5. Find full text-funktionen bør indstilles, så du kan bruge funktionen til at finde og vedhæfte "full text"-artikler til dine referencer.
  6. Tillægsprogrammet Endnote Click kan downloades og konfigureres, så man, når man downloader referencer, kan få artiklen vedhæftet automatisk samtidig.
  7. Tilpasse dit biblioteks visning og funktioner (layout på skærmen).

Følg de næste sider under 1. Kom i gang med Endnote, så giver du dig selv de bedste betingelser for at bruge Endnote.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk