Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

Endnote20-Guiden - Referencesoftware

En guide på dansk til dig, der vil lære at bruge Endnote 20, så du kan få styr på dine referencer.

Tilføj referencer manuelt

Du kan tilføje referencer til dit Endnote-bibliotek på to måder: ved download eller manuel indtastning.

Manuelt indtastning af referencer kan bruges, hvis man ikke kan finde referencen i en database. Det sker især, når referencetypen adskiller sig fra den mest gængse type: artikler.

Fordel:

 • Man kan oprette referencer på for de 'skæve' referencetyper fx websider eller kapitler fra antologier og bøger generelt.
 • Hvis du har en references doi-nummer, kan du nøjes med at indtaste dette i doi-feltet og gemme den. Herefter kan du vælge at opdatere referencen, så vil Endnote finde den data, der eksisterer til doi-nummeret og tilbyde at opdatere de relevante felter.

Ulempe:

 • Risikoen for at man taster forkert, eller overser at indtaste relevant information.

Opret referencer

Hvis en reference ikke kan downloades fra en database, kan du oprette den manuelt.

 1. Vælg New Reference.

   
 2. Vælg Reference Type i forhold til din kilde.

   
 3. Scroll ned og dan dig et overblik over hvilke oplysninger, der kan skrives ind i felterne.
  En del felters oplysninger bliver skjult, når referencen sættes på en referenceliste. Nogle er synlige i ét referencesystem og skjulte i et andet. Det afhænger af referencesystemets regler.
  Endnote viser ikke hvilke felter, du skal bruge, så find ud af hvad der er 'dit' system, og lær hvordan det skal bruges: https://mitsdu.dk/da/mit_studie/kandidat/dansk_kandidat/bibliotek/referer-korrekt.
   
 4. Udfyld med de mest gængse bibliografiske oplysninger i forhold til regler for referencesystem og -type.
   
 5. Forfatternavne skrives i rækkefølgen: Efternavn, Fornavn.
  ​Einstein, Albert
   
 6. Hvis der er flere forfattere på referencen, skal de noteres under hinanden som dette kapitel:

   
 7. Undgå tomme tegn før eller efter tekst og undgå ekstra linjeskift i felterne.
   
 8. Hvis en organisation/virksomhed står som forfatter på en reference, skal den skrives med et komma til sidst.
  Fx denne webside fra World Health Organization.


  OBS! Hvis du glemmer kommaet, vil der komme til at stå "Organization, W. H." i referencelisten.
   
 9. PC: Tryk Save og den oprettede reference er nu at se i All references.
  MAC: Luk boksen på den røde knap eller tryk CMD+S, og sig ja til Save.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk