Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

EndNote20-guiden

En guide på dansk til dig, der vil lære at bruge Endnote 20, så du kan få styr på dine referencer.

Opret grupper til referencer

Det er muligt at oprette grupper (Groups) og gruppekategorier (Group Sets), så man kan holde styr på sine referencer i biblioteket.

Det kan være en fordel, hvis du har mange referencer, eller hvis du bruger dit EndNote-bibliotek til at holde styr på pensumlitteratur med både referencer og tilhørende artikler.

Du kan fx som studerende oprette en ny kategori til hvert semester - og grupper herunder til hvert fag. Og når eksamen kommer, har du referencer til fagenes tekster liggende til at sætte ind i de skriftlige opgaver.

Se eksemplet herunder, hvor 1. semester og 2. semester er group sets, og Fag 1, Fag 2, ... er groups:


Sådan opretter eller omøder du en gruppekategori

 1. Find i menuen til venstre My Groups. Herunder ligger gruppekategorien, der pt. også hedder My Groups
 2. Højreklik på My Groups og vælg Create Group Set.
 3. Tildel Group Set'et et navn.
 4. Du kan også omdøbe gruppekategorien ved at vælge Rename Group Set.

Sådan opretter eller omdøber du en gruppe

 1. Marker i venstremenuen den gruppekategori, som du vil have din nye gruppe placeret i.
 2. Højreklik på gruppekategorien og vælg Create Group.
 3. Tildel gruppen et navn.
 4. Du kan også omdøbe gruppen ved at vælge Rename Group.

Sådan tilføjer du referencer i en gruppe

 1. Du kan 'trække' referencer ind i din nye gruppe fra oversigten med referencer.
 2. Eller du kan højreklikke på en markeret reference og vælge Add References to... og så udvælge den ønskede gruppe.
 3. Det er også muligt at markere flere referencer (hold CTRL nede imens du markerer), og hente flere referencer ind til en gruppe samtidigt.

OBS!

 • Den samme reference kan ligge i flere forskellige grupper.
 • Sletter du en gruppekategori, en gruppe eller en reference i en gruppe, vil du stadig kunne finde referencen/-erne i All References.
 • Du flytter altså ikke referencer fra fx All References til en gruppe; Du linker blot til den.

TIP!

Du kan flytte rundt på grupperne eller gruppekategorierne mellem forskellige gruppekategorier ved at trække i gruppen eller gruppe-kategorien.

 

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk