Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Afhandlinger / specialer

Afhandling fra database

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en speciale- eller ph.d.-afhandling fra en database.


Komponenter Eksempel
Reference i teksten
(Forfatter, årstal, s. sidetal)eller


Forfatter (årstal, s. sidetal)
Der findes flere eksempler på, hvordan beslutninger træffes på baggrund af analyser med 'big data' (Anique, 2018, s. 134).

Anique (2018, s.134) fremhæver i sit speciale, at firmaer som Uber og Facebook håndterer store mængder data hver dag.

Referencelisten
Forfatter, A.A. (årstal). Titel på Speciale/Afhandling (materialetype). Hentet fra Navn på database. (Ordrenr. xxxx)

Anique, T. (2018). A Framework for Spatial Database Explanations (kandidatspeciale). Hentet fra ProQuest Dissertations & Theses Global (ordrenr. 10837042).

Afhandling online

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en afhandling, som du har fundet online.


Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatterrstal, s. sidetal)


eller

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Ifølge Poulsen (2017, s. 25) forskubber konflikten sig fra uenighed til et spørgsmål om skolens håndtering…

Faglig dygtighed har betydning for skolens forståelse af børn (Poulsen, 2017, s. 25).

Referencelisten
Forfatter, A.A. (årstal). Titel på Afhandling (materialetype). Hentet fra https://xxxxx

Poulsen, C. H. (2017). Inklusion – muligheder og begrænsninger for deltagelse belyst gennem et børneperspektiv (ph.d.-afhandling). Hentet fra https://www.sdu.dk/-/media/files/forskning/phd/phd_hum/afhandlinger/2018/afhandling+finale.pdf

Upubliceret afhandling

Hvis en ph.d.-afhandling er forsvaret, bør den være offentligt tilgængelig. Specialer derimod kan være upublicerede, hvis de, fx pga. af aftaler om fortrolighed i forhold til kilder, ikke er offentligt tilgængelige. Har du fået adgang til et upubliceret speciale, kan du henvise til det som i eksemplet nedenfor.
 


Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

eller
 

(Forfatter, årstal, s. sidetal)
Ifølge Remvig (2013, s. 2) er digitalisering af folkeskolen

Digitaliseringen af folkeskolen er … (Remvig, 2013, s. 2).

Referencelisten
Forfatter, A.A. (årstal). Titel på Afhandling [materialetype]. Navn på institution, Byen for institutionen.

Remvig, K. (2013). Projekt "Digitalisering af folkeskolen": når IT skal forandre [upubliceret speciale]. Syddansk Universitet, Odense.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk