Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Plagiat

Plagiat: Hvad er det? Og hvorfor skal du undgå det?

Plagiat er tæt forbundet til formålet med at referere korrekt. Begrebet dækker over det at efterligne, hugge eller kopiere, og når du efterligner, kopierer eller anvender tekster eller dele heraf uden at henvise til din kilde, så er du i færd med at plagiere.

Plagiat er et alvorligt brud på den akademiske 'code of conduct' og et absolut no-go! Det gælder, uanset om der er tale om opsummeringer, referater, parafraseringer (omskrevne sætninger eller afsnit) eller direkte citater. Og det gælder, uanset om der er tale om et enkelt begreb, afsnit, en sætning eller en hel opgave - og det gælder faktisk også, hvis det er dig selv, der har skrevet det, som du plagierer.

Du bør derfor løbende notere de kilder, som du finder interessante og relevante for din opgave, imens du søger, skimmer og læser. På denne måde bevarer du overblikket over dine kilder, og du glemmer ikke, hvor du har dine oplysninger fra.

Selvplagiat 

Selvplagiering er, hvis du plagierer dig selv - altså efterligner, kopierer eller anvender dine egne opgaver eller dele af dem, og anvender dem i en ny opgave uden at henvise til din tidligere tekst. Det er ikke kun andres arbejde, du skal referere til. Hvis du genbruger noget, du tidligere har skrevet, skal du også referere til dig selv.

Din opgave bør altid være et originalt bidrag til det fagområde, du beskæftiger dig med. Har du brug for at referere til dine tidligere opgaver, bør det kun ske i en mængde, der er nødvendig for at forstå denne tidligere opgave - og altså selvfølgelig med brug af referencer, som hvis det var andres værker, du henviste til.

Selvplagiat betragtes i øvrigt lige så alvorligt som plagiat og har derfor de samme konsekvenser.

Konsekvenser ved plagiat

Det er dit ansvar at kende til reglerne for plagiat. Syddansk Universitet tager plagiat meget alvorligt. Uanset om det sker som en bevidst eller ubevidst handling fra din side, så kan det have store konsekvenser for dig som studerende. I værste tilfælde kan du blive bortvist fra SDU.

Du kan læse mere om reglerne på:

 

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk