Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Manglende elementer i referencen

Manglende elementer i referencen

Det kan ske, at du ikke kan finde al den nødvendige information på en reference. Følgende skema forklarer, hvordan du skal anføre referencen, hvis du mangler et eller flere elementer.


Hvad mangler?

Løsning

Referencens elementer

1. Position

2.Position

3. Position

4. Position

Ingenting - alle elementer er tilgængelige

Anfør referencens information i følgende rækkefølge:

  1. forfatter
  2. årstal
  3. titel (v. atypisk kilde m. angivelse af format i skarp parentes)
  4. kilde.
Forfatter, A. A. (årstal)

Titel på dokument [format].

eller

Titel på dokument [format].

Sted for Forlag: Forlags navn.

eller

https://doi:xxx

eller

Hentet fra https://xxx

eller

Hentet dato/måned-år fra http://xxx*

Forfatter mangler Erstat titel med forfatter; herefter tilføj årstal og kilde.

Titel på dokument [format].

eller

Titel på dokument [format].

(årstal). udelades

Årstal mangler

Anfør forfatter, noter u.å. for uden årstal; anfør titel og kilde.

Forfatter, A. A.

(u.å.).

Titel på dokument [format].

eller

Titel på dokument [format]

Titlen mangler Anfør forfatter og årstal, beskriv dokumentet i en skarp parentes; afslut med kilde Forfatter, A. A. (årstal). [beskrivelse af dokument]

Både forfatter og årstal mangler

Erstat titlen med forfatter og u.å for uden årstal; afslut med kilde.

Titel på dokument [format].

eller

Titel på dokument [format]

(u.å).

udelades

Både forfatter og titel mangler

Erstat forfatter med beskrivelse af dokumentet i en skarp parentes; herefter årstal og kilde.

[beskrivelse af dokument].

(årstal).

udelades

Både årstal og titel mangler

Anfør forfatter, og notér u.å. for uden årstal, beskriv dokument i skarp parentes; afslut med kilde.

Forfatter, A. A.

(u.å).

[beskriv. af dokument].

Både forfatter, årstal og titel mangler

Erstat forfatter med beskrivelse af dokumentet i en skarp parentes, anfør u.å. for uden årstal; afslut med kilde.

[beskrivelse af dokument].

(u.å).

udelades

Kilde mangler

Henvis som ”Personlig kommunikation” (se under ’Materialetyper’ i hovedmenuen til venstre) - eller find en erstatning for referencen.

udelades

udelades

udelades

udelades

*Kun hvis kildens indhold kan antages at kunne ændre sig over tid (fx en wiki), anbefales det at tilføje dato for lokalisering.


Titel-variationer

Som det fremgår af tabellen, er titlen på et dokument nogle gange kun i kursiv. Det afhænger af kildens uafhængighed. Hvis titlen på kilden er titlen på et værk (bøger, rapporter, antologier, etc.), skal titlen stå i kursiv, men hvis titlen er en del af et større værk (kapitel, artikel, etc. – altså en del af en redigeret bog, antologi eller et tidsskrift), skal denne titel ikke kursiveres. Titler på software, instrumenter og apparater skal heller ikke kursiveres. Har du svært ved at afgøre, om noget står alene eller er en del af et værk (fx et dokument på et websted), skal du vælge ikke at kursivere.

Kilde-variationer

Som vist i tabelkolonnen ”4. Position” kan kildeoplysningerne til en reference også variere. Når det gælder trykte materialer, skal kilden indeholde byen, hvor forlaget ligger samt forlagets navn. Er der tale om online materialer, anvendes enten DOI, hvis det er tilgængeligt, ellers anvendes URL. Det er ikke nødvendigt at inkludere en dato for lokalisering af online kilder. Kun hvis kilden kan være tilbøjelig til at ændre sig over tid (fx en wiki), anbefales det at tilføje dato for lokalisering.

Sommetider er en kildens oplysninger ufuldstændige. Hvis du kender forlagets navn, men ikke kan se forlagets by, kan du selv undersøge, hvor forlaget har adresse. Også kilder med begrænset tilgængelighed kan nævnes i APA Style, herunder ikke-offentliggjorte og uformelt udgivne værker (Se Publication Manual § 7,09) og arkiverings dokumenter og samlinger (Se Publication Manual § 7,10).

Det er dog ikke muligt at skrive en traditionel APA Style-reference, hvis kildeoplysningerne virkelig mangler. Formålet med en APA Style-reference er at give læserne oplysninger om, hvordan man finder den kilde, du har brugt. Hvis du ikke kan fortælle dem, hvordan du gør det, skal du enten finde en erstatning for kilden eller henvise til kilden som personlig kommunikation (Se Publication manual § 6,20).

Referencer i teksten

Til hver reference fra Referencelisten skal der være mindst én samhørende reference i selve teksten. Brug informationen fra 1. og 2. Position i tabellen ovenfor. For de fleste referencer, vil dette være forfatter og årstal (forfatter, årstal). Når titler bliver flyttet til i 1. position i referencelisten, skal du bruge kursiv, hvis det er hele værker (titel på dokument, årstal), og anførselstegn rundt om for titler, der er en del af et større værk ("dokumentets titel", dato). Bevar skarp parentes til beskrivelser af dokumenter i 1. Position ([beskrivelse af dokument], årstal).


Reference til denne sides indhold

Lee, C. (17/5-2012). Missing Pieces: How to Write an APA Style Reference Even Without All the Information [blog]. APA Style Blog. Hentet fra https://blog.apastyle.org/apastyle/2012/05/missing-pieces.html

Ovenstående er en oversættelse og tilpasning af oprindelig tekst og indsat med tilladelse fra forfatteren.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk