Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Akademiske tidsskrifter

Generelle regler for akademiske tidsskrifter

Akademiske tidsskrifter udgives ofte med angivelse af bind (volume) og et udgavenummer (issue). Et bind vil i mange tilfælde være lig årgangsnummeret, så der i løbet af året udkommer et antal numre (issues) i dette bind. Nogle tidsskrifter arbejder med både Volume og Issue, mens andre kun anvender et af de to.


Forfatter
 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum.
 • Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er).
Årstal
 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Såfremt materialet ikke et årstal for udgivelsen, skriver du materialets status i parentesen fx (i tryk), (preprint) eller (u.å.) 
Titel på artiklen
 • Artiklens titel anføres efter information om udgivelsesår.
 • Artiklens titel skal noteres i forhold til dansk retstavning. Dvs. stort begyndelsesbogstav i første ord af titlen, og herefter kan alle mere betydningsfulde ord i sådanne titler mv. skrives med stort.  
 • Ved en eventuel undertitel noteres undertitel efter hovedtitel adskilt af et kolon.
 • Titel skal ikke stå i kursiv.
Tidsskriftets titel 
 • Tidsskriftets titel anføres i kursiv efter artiklens titel adskilt af et punktum.
 • Da tidsskriftet er selve værket, hvori artiklen indgår, skal tidsskriftets titel kursiveres.

Bind (volume)

 • Bindets nummer anføres også i kursiv, umiddelbart efter tidskriftets titel, dog adskilt med et komma. 
 • Der skal ikke stå Vol. foran nummeret.
 • Nogle artikler er ikke udstyret med et bindnummer. I så fald kan du blive klogere på indlægget Got Volume? fra APA Style Blog.

Udgavenummer (issue)

 • Udgavenummer noteres, når hvert udgavenummer af tidsskriftet begynder på side 1, (hvilket de oftest gør).
 • Udgavenummeret anføres i parentes lige efter bindnummeret - uden mellemrum og ikke i kursiv, som bindnummeret.
 • Hvis tidsskriftet fortsætter en sidenummerering fra forrige udgavenummer, taler man om fortløbende sidenummerering. Her er det ikke nødvendigt at henvise til udgavenummeret.
 • Hvis der ikke er noget udgavenummer anført, så anfør blot bindets nummer.

Artikelnummer

 • Nogle onlineartikler har et artikelnummer svarende til den plads, artiklen har i udgivelsen.
 • Ofte har disse artikler ikke fortløbende sidetal, og starter alle på side 1.
 • APA opererer ikke med artikelnummereret, og artiklens sidetal indsættes i stedet, fx 1-20.

Sidetal

 • Når du anfører referencen i referencelisten, skal artiklens sidetal (første og sidste) anføres som det sidste i referencen, adskilt fra nummeret af udgaven med et komma. Her noteres ikke et 's.' foran artiklens sidetal, modsat når du skal angive referencer på bogkapitler, artikler fra antologier og avisartikler. 
 • Nogle artikler har sidetal, der ikke er fortløbende, fx grundet tidsskriftets struktur. Her noteres kun de sidetal, der relaterer sig til den specifikke artikel (fx Res Cogitans - Journal of Philosophy, 100(1), 45-53, 58).
 • Er der tale om en specifik henvisning, en parafrase eller et citat inde i selve opgaven, skal du huske at afslutte referencen i teksten med et s. og de(t) sidetal, du refererer til.
DOI
 • Langt de fleste forskningsartikler udgives i dag elektronisk og bliver udstyret med et DOI-nummer. Et DOI signalerer, at der er elektronisk adgang til artiklen. Du kan læse mere om DOI via menuen i venstre side på "Referencehåndtering generelt/Hvad er DOI"? 
 • Hvis der ved en elektronisk artikel ikke er angivet et DOI-nummer, skal URL-adressen til artiklen anvendes i stedet.
 • Der skal ikke punktum efter DOI eller URL-adressen ved afslutningen af referencen i referencelisten. 
 • Formatet for DOI i referencer bør noteres på en af de tre følgende måder: 
  • https://doi.org/10.xxx/xxx
  • http://dx.doi.org/10.xxx/xxx
  • doi:10.xxx/xxx
 • Der skal ikke angives dato for tilgang ved elektroniske tidsskriftsartikler, når du bruger APA.

Artikel i trykt tidsskrift

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en artikel fra et trykt forskningstidsskrift. De fleste akademiske artikler er i dag tilgængelige online, men ind imellem kan du støde på en artikel, som udelukkende er udgivet i papirform.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

eller

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Petersen & Andersen (2018, s. 51) anviser P-tech-skolen som et konkret bud til mønsterbrydning.

P-tech-skolen omtales som et banebrydende pædagogisk eksperiment (Petersen & Andersen, 2018, s. 51).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Artiklens titel: Undertitel. Tidsskriftets titel, årgang(udgave), sideinterval.

Petersen, K. B. & Andersen, F. Ø. (2018). En ny vej at gå for udsatte unge i USA: en model for Danmark? Paideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, 15(5), 45-57.

Artikel i online tidsskrift

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en artikel i et online forskningstidsskrift.

Komponenter Eksempel
Henvisning i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)


eller

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Dourish & Cruz (2018, s. 1) påpeger vigtigheden af at sænke data ned i narrativer, der giver dem form og mening.

Data står ikke alene, men arbejder i relation til andre entiteter (Dourish & Cruz, 2018, s. 1).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Artiklens titel: Undertitel. Tidsskriftets titel, bindnr.(udgavenr.), sideinterval. https://doi.org/xxx

 

Dourish, P. & Cruz, E. G. (2018). Datafication and data fiction: Narrating data and narrating with data. Big Data & Society, 5(2), 1-10. https://doi.org/10.1177/2053951718784083


Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk