Gå tilbage til hovedindhold.
Det ser ud til, at du bruger Internet Explorer 11 eller ældre. Denne hjemmeside fungerer bedst med moderne browsere som de nyeste versioner af Chrome, Firefox, Safari og Edge. Hvis du fortsætter med denne browser, kan du komme til at se uventede resultate

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Akademiske tidsskrifter

Generelle regler for akademiske tidsskrifter

Akademiske tidsskrifter udgives ofte med angivelse af bind (volume) og et udgavenummer (issue). Et bind vil i mange tilfælde være lig årgangsnummeret, så der i løbet af året udkommer et antal numre (issues) i dette bind. Nogle tidsskrifter arbejder med både Volume og Issue, mens andre kun anvender et af de to.


Forfatter
 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum.
 • Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er).
Årstal
 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Såfremt materialet ikke et årstal for udgivelsen, skriver du materialets status i parentesen fx (i tryk), (preprint) eller (u.å.) 
Titel på artiklen
 • Artiklens titel anføres efter information om udgivelsesår.
 • Artiklens titel skal noteres i forhold til dansk retstavning. Dvs. stort begyndelsesbogstav i første ord af titlen, og herefter kan alle mere betydningsfulde ord i sådanne titler mv. skrives med stort.  
 • Ved en eventuel undertitel noteres undertitel efter hovedtitel adskilt af et kolon.
 • Titel skal ikke stå i kursiv.
Tidsskriftets titel 
 • Tidsskriftets titel anføres i kursiv efter artiklens titel adskilt af et punktum.
 • Da tidsskriftet er selve værket, hvori artiklen indgår, skal tidsskriftets titel kursiveres.

Bind (volume)

 • Bindets nummer anføres også i kursiv, umiddelbart efter tidskriftets titel, dog adskilt med et komma. 
 • Der skal ikke stå Vol. foran nummeret.
 • Nogle artikler er ikke udstyret med et bindnummer. I så fald kan du blive klogere på indlægget Got Volume? fra APA Style Blog.

Udgavenummer (issue)

 • Udgavenummer noteres, når hvert udgavenummer af tidsskriftet begynder på side 1, (hvilket de oftest gør).
 • Udgavenummeret anføres i parentes lige efter bindnummeret - uden mellemrum og ikke i kursiv, som bindnummeret.
 • Hvis tidsskriftet fortsætter en sidenummerering fra forrige udgavenummer, taler man om fortløbende sidenummerering. Her er det ikke nødvendigt at henvise til udgavenummeret.
 • Hvis der ikke er noget udgavenummer anført, så anfør blot bindets nummer.

Artikelnummer

 • Nogle onlineartikler har et artikelnummer svarende til den plads, artiklen har i udgivelsen.
 • Ofte har disse artikler ikke fortløbende sidetal, og starter alle på side 1.
 • APA opererer ikke med artikelnummereret, og artiklens sidetal indsættes i stedet, fx 1-20.

Sidetal

 • Når du anfører referencen i referencelisten, skal artiklens sidetal (første og sidste) anføres som det sidste i referencen, adskilt fra nummeret af udgaven med et komma. Her noteres ikke et 's.' foran artiklens sidetal, modsat når du skal angive referencer på bogkapitler, artikler fra antologier og avisartikler. 
 • Nogle artikler har sidetal, der ikke er fortløbende, fx grundet tidsskriftets struktur. Her noteres kun de sidetal, der relaterer sig til den specifikke artikel (fx Res Cogitans - Journal of Philosophy, 100(1), 45-53, 58).
 • Er der tale om en specifik henvisning, en parafrase eller et citat inde i selve opgaven, skal du huske at afslutte referencen i teksten med et s. og de(t) sidetal, du refererer til.
DOI
 • Langt de fleste forskningsartikler udgives i dag elektronisk og bliver udstyret med et DOI-nummer. Et DOI signalerer, at der er elektronisk adgang til artiklen. Du kan læse mere om DOI via menuen i venstre side på "Referencehåndtering generelt/Hvad er DOI"? 
 • Hvis der ved en elektronisk artikel ikke er angivet et DOI-nummer, skal URL-adressen til artiklen anvendes i stedet.
 • Der skal ikke punktum efter DOI eller URL-adressen ved afslutningen af referencen i referencelisten. 
 • Formatet for DOI i referencer bør noteres på en af de tre følgende måder: 
  • https://doi.org/10.xxx/xxx
  • http://dx.doi.org/10.xxx/xxx
  • doi:10.xxx/xxx
 • Der skal ikke angives dato for tilgang ved elektroniske tidsskriftsartikler, når du bruger APA.

Artikel i trykt tidsskrift

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en artikel fra et trykt forskningstidsskrift. De fleste akademiske artikler er i dag tilgængelige online, men ind imellem kan du støde på en artikel, som udelukkende er udgivet i papirform.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

eller

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Petersen & Andersen (2018, s. 51) anviser P-tech-skolen som et konkret bud til mønsterbrydning.

P-tech-skolen omtales som et banebrydende pædagogisk eksperiment (Petersen & Andersen, 2018, s. 51).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Artiklens titel: Undertitel. Tidsskriftets titel, årgang(udgave), sideinterval.

Petersen, K. B. & Andersen, F. Ø. (2018). En ny vej at gå for udsatte unge i USA: en model for Danmark? Paideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, 15(5), 45-57.

Artikel i online tidsskrift

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en artikel i et online forskningstidsskrift.

Komponenter Eksempel
Henvisning i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)


eller

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Dourish & Cruz (2018, s. 1) påpeger vigtigheden af at sænke data ned i narrativer, der giver dem form og mening.

Data står ikke alene, men arbejder i relation til andre entiteter (Dourish & Cruz, 2018, s. 1).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Artiklens titel: Undertitel. Tidsskriftets titel, bindnr.(udgavenr.), sideinterval. https://doi.org/xxx

 

Dourish, P. & Cruz, E. G. (2018). Datafication and data fiction: Narrating data and narrating with data. Big Data & Society, 5(2), 1-10. https://doi.org/10.1177/2053951718784083


Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk