Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Opslagsværker

Opslagsværker

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til opslagsværk, både i print og som elektronisk ressource.

Materialetypen 'opslagsværk' inkluderer:

 • ordbøger
 • encyclopædier
 • tesauri
 • håndbøger
 • indekser o. lign.

​Klik dig ind under fanerne i menuen i toppen under 'emne med forfatter' og 'emne uden forfatter' for at se, hvordan du henviser til emner fra et opslagsværk, enten hvis forfatteren er angivet, eller hvis forfatteren ikke er angivet. Under hvert emne er også angivet, hvordan du henviser, hvis der er tale om et opslagsværk i trykt version eller i online version.

Herunder kan du desuden læse om generelle regler for opslagsværker:


Generelle regler

Herunder listes generelle regler for henvisninger til opslagsværker, som gør sig gældende i alle tilfælde.

 

Forfatter

 • Optræder som det første i henvisningen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma-mellemrum.
 • Herefter fornavnets initial(er) efterfulgt at komma-mellemrum.
 • Du skal ikke inkludere forfatternes fulde fornavn(e).

Dato

 • Inkluder sidste opdatering i parentes. Hvis ingen opdatering er angivet, så angiv år for udgivelsen. Hvis ikke dette er angivet, så anvend 'u.å' for 'uden år'.
 • Anvendes ‘u.å.’, skal datoopslag noteres efter ‘Hentet’. 

Titel

 • Anvend stort begyndelsesbogstav ved det første ord i Opslagsværkets titel og undertitel.
 • Opslagsværkers titler skrives i kursiv, ligesom andre værker.

Udgave

 • Inkluder detaljer om udgave i parentes efter titlen, efterfulgt af et punktum.
 • Inkluder kun information om udgave hvis:

1) ​der er tale om 2. udgave eller senere.

2) der er tale om en speciel 1. udgave.

3) bogen er blevet revideret på anden vis.

Sidetal

 • Sidetal er påkrævet ved henvisninger i brødteksten, når du henviser til en bestemt side eller til flere sider. Hvis referencen er uden sidetal anvendes afsnits- eller kapitelnummer. Ved flere sider skrives blot ‘sidetal x-x’, fx: s. 11-15.

Udgivelsessted

 • Inkluder kun det første udgivelsessted, hvis flere udgivelsessteder er angivet i værket.
 • For amerikanske udgivelser inkluderer du bynavnet, efterfulgt af den officielle forkortelse for staten (eks.: New York, NY).
 • For alle andre lande angives byens fulde navn efterfulgt at landets fulde navn (eks.: Sydney, Australien).
 • Husk: Udgivelsessted er ikke påkrævet ved online ressourcer.

Udgiver

 • Inkluder ikke forkortelser såsom “Inc”, “Co” eller “Pty Ltd.”.
 • Husk: information om udgiver er ikke påkrævet ved E-ressourcer.
 • Benyt det DOI eller åbne link til referencen i stedet for universitetets proxy-link.
  Fx https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1741143218788580 og ikke
  https://journals-sagepub-com.proxy1-bib.sdu.dk/doi/full/10.1177/1741143218788580
 • Ved opslagsværker i fysisk print erstattes URL-adressen eller DOI med Udgiver: Udgivelsessted.

Lokaliseringsdato

 • Tekster i opslagsværker, encyclopædier og wikier opdateres fra tid til anden, og de har derfor ofte ikke noget årstal. Derfor anbefaler APA, at man noterer en lokaliseringsdato efter "Hentet", hvis man skriver ‘u.å.’ ved årstallet. Det er det eneste tidspunkt, hvor APA anbefaler en lokaliseringsdato. Læs mere på APA Style Blog: When to Include Retrieval Dates.

Opslag i værk uden forfatter

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til emner uden forfatter.


Komponenter Eksempel
Henvisning i teksten
("opslagsordet", årstal)

... som har at gøre med struktureringen af personens forsvarsmekanismer ("Karakterneurose", 2010).

Litteraturlisten

Printet version

Titel på emne/afsnit/kapitel. (Årstal). I A. A. Redaktør (red.). Titel på opslagsbog (s. xxx-xxx). Udgivelsessted: Udgiver.


Elektronisk version

Titel på emne/afsnit/kapitel. (Årstal). I A. A. Redaktør (red.). Titel på opslagsbog (s. xxx-xxx). Hentet fra http://xxxxx

Printet version

Funktionel MR-skanning. (2010). I J. Bjerg (red.). Gads Psykologileksikon (s. 203). København K: Gad.

 

Elektronisk version

Funktionel MR-skanning. (2010). I J. Bjerg (red.). Gads Psykologileksikon (s. 203). Hentet fra http://gad.dk/Gads%20Psykologileksikon/fMRI

* Ved elektroniske ressourcer er årstallet i parentes året for seneste opdatering. Hvis ikke seneste opdatering er angivet, anvendes publiceringsåret. ​Hvis ikke dette er angivet anvendes 'u.å'.

** Bruges ‘u.å.’, skal en dato for hvornår opslaget er foretaget, tilføjes. Datoen skal stå lige efter ‘Hentet’.


 

Emne med forfatter

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til emner med forfatter.


Komponenter Eksempel
Henvisning i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

 

 

eller

 

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Gade (2010, s. 203) betegner fMRI-signalets størrelse som beskeden.

 

fMRI kan anvendes i kognitive eksperimenter ved brug af en række forskellige designs (Gade, 2010, s. 203).

Litteraturlisten

Printet version

Forfatter, A. A. (årstal). Titel på emne/afsnit/kapitel. I A. A. Redaktør (red.). Titel på opslagsbog (s. xxx-xxx). Udgivelsessted: Udgiver.Elektronisk version

Forfatter, A. A. (årstal). Titel på emne/afsnit/kapitel. I A. A. Redaktør (red.). Titel på opslagsbog (s. xxx-xxx). Hentet fra http://xxxxx

Printet version

Gade, A. (2010). Funktionel MR-skanning (fMRI). I J. Bjerg (red.). Gads Psykologileksikon (s. 203). København K: Gad.

Elektronisk version

Gade, A. (2010). Funktionel MR-skanning (fMRI). I J. Bjerg (red.). Gads Psykologileksikon (s. 203). Hentet fra http://gad.dk/Gads%20Psykologileksikon/fMRI

* Ved elektroniske ressourcer er årstallet i parentes året for sidste opdatering. Hvis ikke sidste opdatering er angivet, anvendes publiceringsåret. Hvis ikke dette er angivet anvendes 'u.å’.

** Bruges ‘u.å.’, skal en dato for hvornår opslaget er foretaget, tilføjes. Datoen skal stå lige efter ‘Hentet’.

 


 

Wiki

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en wiki.

En wiki er en online artikel, hvor flere brugere kan redigere og tilføje indhold.

Inden du vælger at anvende en wiki-kilde i din opgave, så vær opmærksom på følgende:

 • Tjek op på, om din underviser tillader brugen af Wikipedia eller andre wikier i akademiske opgaver.
 • Undersøg og anvend de mere autoritative kilder, som selve wiki-artiklen henviser til. Gode wikier er kendetegnet ved en hyppig brug af henvisninger til mere autoritative kilder.
 • Wikier kan være udmærkede kilder i opgaver, der eksempelvis beskæftiger sig med analyser af wikier eller sociale medier mere generelt.
 • Angiv altid dato for tilgang til artiklen, da wikier er åbne for redigering, og derfor kan ændre sig over tid.

 

Komponenter Eksempel
Henvisning i teksten
("Første ord i titlen", u.å.)

 

 

 

...som har at gøre med struktureringen af personens forsvarsmekanismer ("Karakterneurose", u.å.).

Litteraturlisten
Titel på emne/afsnit/kapitel. (u.å.). I Titel på wiki. Hentet Dato Årstal fra: https://xxxxx

Psychology. (u.å.). I Wikipedia. Hentet d. 12. sep. 2018 fra https://en.wikipedia.org/wiki/Psychology


 

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk