Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Aviser og magasiner

Generelle regler for artikler i aviser, magasiner og fagblade.

Følgende generelle regler gør sig gældende for artikler i aviser, magasiner og fagblade.

Forfatter

 • Angiv forfatteren af artiklen som det første i referencen med efternavn efterfulgt af komma og initialer for fornavn(e).

Årstal/ udgivelsesdata

 • Avisartikler: Angiv den fulde dato (dag, måned og årstal) for den aktuelle udgivelse i parentes efter forfatter.
 • Fagblade og Magasiner: Udgives bladet på måneds- eller ugebasis, angiv da den måned el. ugenr., udgaven er udkommet i. Herefter komma og afslut med årstal.
 • Når du skriver på dansk, bør du følge dansk retstavning i forhold til datoangivelse.

Artiklens titel

 • Anvend stort begyndelsesbogstav ved artiklens titel og evt. undertitel og afslut med punktum.

Sektion

 • Hvis artiklen indgår i en særlig sektion fra tidsskriftet, anføres sektionens titel i en kantet parentes lige efter artiklens titel og inden punktum.

Tidsskriftets titel

 • Tidsskriftets titel angives herefter i kursiv.

Bind/Udgave

 • Såfremt referencen indeholder oplysninger om hhv. bind og/el. udgave anføres dette, som ved en akademisk artikel. Se mere om dette under 'Materialetyper/Akademisk artikel' i menuen til venstre.

Sidetal

 • Avisartikler: Sidetal noteres med et s. foran. Det anføres efter tidsskriftets titel og evt. oplysninger om bind/udgave, adskilt af et komma. Sidetal skal ikke stå i kursiv.
 • Magasiner/Fagblade: sidetal noteres uden s. foran.
 • Online artikler: For de fleste online artikler vil angivelse af sidetal ikke være påkrævet, idet disse artikler er formateret anderledes. Se hvordan du henviser til online artikler under fanen 'Artikel i online avis'.
 • Trykte artikler: Angiv den fulde sidenummerering for hele artiklen, også selvom artiklen spreder sig over flere sider. Læs mere under fanen 'Artikler på flere sider'.

Artikel i trykt avis

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en artikel i en printet avis. 

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

eller

(Forfatter, årstal)

Wang (2018) skriver, at Socialdemokratiets udspil vil reducere uligheden.

Socialdemokratiets udspil vil reducere uligheden (Wang, 2018).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Artiklens titel [Sektion]. Avisen/magasinets titel, s. x.

Wang, L. F. (30/11-2018). S-udspil om ulighed: Skadelig symbol-politik eller et skridt i den rigtige retning? [Indland]. Information, s. 4.

Artikel i online avis

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en artikel i en online avis.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

eller

(Forfatter, årstal)

Benner (2019) skriver, at Uddannelses- og forskningsministeriet gik ind i sagen, fordi man var bekymret for, hvordan sagen ville udvikle sig.

Uddannelses- og forskningsministeriet gik ind i sagen, fordi man var bekymret for, hvordan sagen ville udvikle sig (Benner, 2019).​

Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Artiklens titel. Avisen/magasinets titel. Hentet fra http://www.xxxx

Benner, T. (29/5-2019). Topforsker Eske Willerslev ville forlade Danmark: Så greb forskningsminister Tommy Ahlers ind. Politiken. Hentet fra https://politiken.dk/kultur/art7228760/S%C3%A5-greb-forskningsminister-Tommy-Ahlers-ind

Artikel på flere sider

Fortløbende sider

Anvend dette format, hvis artiklen strækker sig over en række fortløbende sider.

Komponenter Eksempel
Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Artiklens titel: Undertitel. Avisen/magasinets titel, s. x-x.

Dahlin, U. (30/11-2018). Anklager og forsvarer er uenige om alt i Scharf-sag: Nu venter vi på dommen. Information, s. 6-7.


Ikke-fortløbende sider

Anvend dette format, hvis artiklen strækker sig over en række ikke-fortløbende sider.

Komponenter Eksempel
Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Artiklens titel: Undertitel. Avisen/ magasinets titel, s. x-x, x.

Vind, J. (30/11-2018). Passat vs. Mercedes. Weekendavisen, s. 1, 9.

Artikel i trykt magasin

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en artikel i et trykt magasin. 

 • Angiv en mere specifik dato for magasin-artikler (måned for magasiner, der udgives på månedsbasis, og måned + dag for magasiner, der udgives på ugentlig basis). 

 • Angiv udgavenummer, hvis hver udgave af magasinet starter på side 1 - ellers angives kun bind/årgangsnummeret.  

 • Der skal ikke anføres 's.' foran sidetal, modsat referencer på bogkapitler, artikler fra antologier og avisartikler. 


Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

eller

(Forfatter, årstal)

Mønsted (2018) behandler text og data mining som havende et enormt potentiale.

Text og data mining spås et enormt potentiale (Mønsted, 2018)

Referencelisten
Forfatter (måned, årstal). Titel på artikel. Titel på magasin, bind(nummer), x-x.

Mønsted, S. (feb., 2018). Text mining – fra informationskaos til viden. Perspektiv, 2018(2), 13-19.

Artikel i online magasin

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en artikel i et online magasin. 

 • Angiv en mere specifik dato for magasin-artikler (måned for magasiner, der udgives på månedsbasis, og måned + dag for magasiner, der udgives på ugentlig basis).

 • Angiv udgavenummer, hvis hver udgave af magasinet starter på side 1, ellers angives kun bind/årgangsnummeret.


Komponenter Eksempel
Reference i teksten

Forfatter (årstal)

eller

(Forfatter, årstal)

Mønsted (2018) beskæftiger sig i sin artikel med begrebet The New Librarianship.

Artiklen behandler bl.a. begrebet The New Librarianship (Mønsted, 2018).

Referencelisten
Forfatter (måned, årstal). Titel på artikel. Titel på magasin, bind(nummer). Hentet fra http://xxxxx

Mønsted, S. (jun., 2018). Bibliotekarer kan ranke ryggen. Perspektiv, 2018(8). Hentet fra
https://bf.dk/perspektiv/fagmagasinet/2018/perspektiv-8/bibliotekarerkanrankeryggen

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk