Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Referencehåndtering generelt

Referencehåndtering generelt

Du kender måske allerede begreberne kildehenvisning eller referencehåndtering fra din ungdomsuddannelse. Du har måske også allerede skrevet en del opgaver, hvor du har skulle referere til og citere kilder, du anvendte undervejs. Uanset hvilken situation, der passer til din, så kan denne guide assistere dig i at finde hoved og hale i referencehåndteringens hvad, hvorfor og hvordan.

Hvad vil referencehåndtering egentlig sige?

Referencehåndtering og kildehåndtering er to begreber, der dækker over samme fænomen. På Syddansk Universitetsbibliotek kalder vi det overordnet for referencehåndtering, når det handler om at behandle de kilder, du refererer til i din opgave, således at de fremstår præcise, ensartede og fyldestgørende. Referencehåndtering handler om, at du dels krediterer og anerkender andre for deres arbejde, hvis du gør brug heraf, og at du dels giver dine læsere mulighed for at fremskaffe den litteratur, som du refererer til. Det er på videregående uddannelser vigtigt at mestre det håndværk, det er at lave korrekt udformede referencer og referencelister, og det kan have konsekvenser, hvis du ikke refererer korrekt eller helt undlader at referere til de kilder, som du anvender i din opgave. Grunden hertil kan du læse mere om under "Formålet med referencer" samt "Plagiat" via hovedmenuen.

Forskellige referencesystemer

Der findes mange forskellige referencesystemer, hvilket du kan læse mere om under "Forskellige referencesystemer" via hovedmenuen. Nogle studier lader det være op til den studerende at vælge, hvilket system man vil bruge. Nogle mikser de forskellige systemer til deres eget personlige system. Hvis dit studie ikke har en anbefaling til, hvilket system du skal bruge, er en tommelfingerregel altid, at du skal være konsistent og konsekvent. Hermed menes, at du skal følge ét system, og det skal være gennemgående i hele opgaven, så læseren har let ved at finde rundt i dine referencer.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk