Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

E-bøger

Generelle regler for e-bøger

Herunder listes generelle regler for referencer til e-bøger, som gør sig gældende i alle tilfælde.

Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum.
 • Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er)
 • Optræder forfatter som redaktør fx med et '(red.)' på bogens forsiden, skal forfatters navn efterfølges med et (red.) inden punktum.

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Såfremt materialet ikke har et årstal for udgivelsen, skriver du (u.å.)

Titel

 • Titel og eventuel undertitel adskilles af et kolon.
 • Anvend stort begyndelsesbogstav ved det første ord i bogens titel og undertitel.
 • Titlen på bogen eller antologien skrives i kursiv, da værkets titel altid er i kursiv.

Bind

 • Er materialet et bind fra et større værk, skal bindets nummer angives efter bogens titel adskilt med et komma.
 • Bind-nummeret skrives i kursiv ligesom bogens titel.

Udgave

 • Anfør kun information om udgaven hvis:
 1. der er tale om 2. udgave eller senere.
 2. der er tale om en speciel 1. udgave.
 3. bogen er blevet revideret på anden vis.
 • Udgavenummeret anføres i parentes efter titel og evt. bind, efterfulgt af et punktum fx (2. udg.)

Sidetal

 • I referencelisten: Kun hvis der henvises til en del af et værk (bogkapitel el. antologiartikel), skal sidetal anføres i parentes efter værkets titel, bind og evt. udgavenummer adskilt med et komma fx (2. udg., s. 157-190). Sidetal skal ikke anføres i referencelisten, hvis der er tale om et helt værk.
 • I teksten: Er der tale om en specifik henvisning, en parafrase eller et citat inde i selve opgaven, skal du huske at afslutte referencen i teksten med et s. og det sidetal, du refererer til.
 • Hvis kilden er uden sidetal, anvendes afsnits- eller kapitelnummer.

Udgivelsessted

 • Ved e-bøger er informationer om udgivelsessted ikke påkrævet.

Udgiver

 • Ved e-bøger er informationer om udgivelser ikke påkrævet.

DOI

 • Hvis materialet indeholder et DOI, skal det tilføjes til sidst i referencen med 'https://doi.org/xxx'.
 • Der skal ikke punktum efter DOI-linket.
 • APA foretrækker, at man anvender DOI fremfor URL, da DOI-linket er mere stabilt.
 • Læs mere om DOI under "Hvad er DOI?" i venstremenuen.

URL

 • Hvis materialet ikke indeholder et DOI, tilføjes i stedet den URL, der linker direkte til materialet.
 • Hvis du kan, så link til en side, hvor din læser også har adgang. Alternativt vælg et overordnet link til en database, frem for et link med proxy-adgang. 
 • URL'en anføres til sidst i referencen således: 'Hentet fra https://xxx'
 • Der skal ikke punktum efter URL'en.

Datoangivelse

 • Der kræves ikke datoangivelse for tilgang til materialet ved e-bøger.
 • Du skal til gengæld kontrollere, at dit materiale stadig kan fremfindes via 'dine' URL'er, inden du afleverer.

 

E-bøger

Nedenstående viser et eksempler på en reference til en e-bog med både brug af DOI-link og URL. APA anbefaler, at man bruger DOI i stedet for URL, hvis det er tilgængeligt. Eksemplet er uden sideangivelse, da der henvises til hele bogen.


Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

eller

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Allan, Campbell og Crough (2019) har bl.a. udviklet et nyt sæt designprincipper til undervisningen på STEM-studierne.

I bogen udvikles bl.a. et nyt sæt designprincipper til undervisningen på STEM- studierne. (Allan, Campbell og Chrough, 2019).

Referencelisten

Med DOI 

Forfatter, A. (årstal). Bogens titel: Undertitel (x. udg.). https://doi.org/xx

Med URL

Forfatter, A. (årstal). Bogens titel Undertitel (x. udg.). Hentet fra https://xxx

 

Allan, C. N., Campbell, C. & Crough, J. (2019). Blended learning designs in STEM Higher Education: Putting learning first. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6982-7

Allan, C. N., Campbell, C. & Crough, J. (2019). Blended learning designs in STEM Higher Education: Putting learning first. Hentet fra https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-981-13-6982-7

Kapitel i e-bøger

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til kapitler i e-bøger med enten DOI-link eller URL. APA anbefaler at man bruger DOI i stedet for URL, hvis det er tilgængeligt.

Vær opmærksom på følgende:

 • Kapitler i e-bøger har deres eget selvstændige DOI, så hvis det er muligt, så anvend det specifikke DOI for kapitlet og ikke DOI'et for hele e-bogen.
 • Nogle e-bøger har ikke sidetal. I disse tilfælde tilføjer du kapitel- eller afsnitsnummer i stedet.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

eller

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Robertson benytter TPACK som et værktøj til at udfordre den pædagogiske praksis (2019, s. 167).

TPACK kan være et værktøj til at udfordre den pædagogiske praksis (Robertson, 2019, s. 167).

Referencelisten

Med DOI 

Forfatter, A. (årstal). Kapitlets titel. I A. Redaktør (red.), Bogens titel: Undertitel (s. xx-xx). https://doi.org/xx

 

Med URL 

Forfatter, A. (årstal). Kapitlets titel. I A. Redaktør (red.), Bogens titel: Undertitel (s. xx-xx). Hentet fra https://xxx

 

Robertson, S. L. (2019). Interactive digital instruction: Pedagogy of the 21st Century Classroom. I J. Keengwe & R. Byamukama (red.), Handbook of research on promoting higher-order skills and global competencies in life and work (s. 166-180). https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6331-0.ch011

 

Robertson, S. L (2019). Interactive digital instruction: Pedagogy of the 21st Century Classroom. I J. Keengwe & R. Byamukama (red.), Handbook of research on promoting higher-order skills and global competencies in life and work (s. 166-180). Hentet fra https://www.igi-global.com/gateway/chapter/208598

Oversat bog i elektronisk version

Nedenstående viser et eksempel på en oversat elektronisk bog.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
(Forfatter, årstal, s. sidetal)

eller

Forfatter (årstal, s. sidetal)

Her beskrives det, hvordan eventyræbler har en helt særligt smag (Sebald, 2018, s. 4).

Sebald (2018) beskriver i sin bog, hvordan karakteren dr. Selwyn nyder de såkaldte eventyræbler.

Referencelisten
Forfatter, A. A. (Årstal). Bogens titel: Undertitel (B. Oversætter, overs.). Hentet fra https//:xxx

Sebald, W. G. (2018). De udvandrede: Fire lange fortællinger (N. Brunse, overs.). Hentet fra https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A53880681

Genudgivet bog i elektronisk form

Indimellem bliver ældre materialer genudgivet i en redigeret form. Har du brug for at henvise til et genudgivet materiale i elektronisk form, skal du være opmærksom på følgende:

 • Ved henvisning i teksten skal årstallet for den oprindelige udgivelse anføres først, og årstallet for genudgivelsen anføres sidst.
 • Genudgivelsens materialetype afgør, hvordan referencen skal se ud i referencelisten; kapitel (digt, novelle, etc.), bind eller et helt værk.
 • I referencelisten anfører du årstallet for genudgivelsen i parentesen efter forfatterens navn.
 • Redaktøren på den samlede genudgivelse skal krediteres, hvis det fremgår af bogens oplysninger.
 • Hvis materialet både er redigeret og oversat, skal vedkommende krediteres, og der skal i parentesen efter 'red.' tilføjes et '& B. Oversætter, overs.'.
 • Til sidst i referencen anfører du i parentes årstallet for det originale værks udgivelse således: (Originalt værk udgivet årstal).

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til et genudgivet materiale, som samtidigt er blevet oversat. Eksemplet viser en genudgivelse, der optræder som et bind af et større værk.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (oprindeligt årstal/ årstal for genudgivelse, s. sidetal)


eller

 

(Forfatter, oprindeligt årstal/ årstal for genudgivelse s. sidetal)

Ifølge Freud kan humor ligeledes (1905/2013, s. 15) være relateret til det ubevidste.

Humor kan også anses som en psykologisk ventil (Freud, 1905/2013, s. 15).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal for genudgivelse). Genudgivelsens titel: Undertitel (B. Oversætter, red. & overs.). Hentet fra https://xxx (Originalt værk udgivet årstal).

Freud, S. (2013). Jokes and their relation to the unconscious (J. Strachey, red. & overs.). Hentet fra https://books.google.dk/books?id=G3x-CgAAQBAJ& (Originalt værk udgivet 1905).

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk