Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Direkte citater

Direkte citater

Når du citerer direkte fra en kilde, hvad end det er andres eller dit eget værk, skal du gengive citatet ord for ord. Det gælder uanset, om citatet er ultrakort eller meget langt. Ved selve citatet skal du indsætte en reference med (Forfatter, årstal, s. xx). Husk at medtage referencen i referencelisten.


Korte citater

For korte citater gælder det at,

 • de er under 40 ord.
 • de anføres direkte i løbende tekst kun markeret med citationstegn.
 • referencen med (Forfatter, årstal, s. sidetal) indsættes umiddelbart efter.

... midt i en sætning

Når dit citat er under 40 ord, og det indgår midt i en sætning, skal du angive citatet i den løbende tekst med citationstegn omkring og indsætte referencen i parentes herefter, inden du fortsætter din tekst.

...med dette anføres, at "Børneopdragelse, erhvervskultur, mande- og kvindesyn, skole og forstadsliv er nogle sådanne områder, som undersøges både kultur- og diskursanalytisk via mundtlige fortællinger, samfundsdebatter og massemediernes fremstillingsformer" (Ehn & Löfgren, 2006, s. 23), hvilket ...


... i slutningen af en sætning

Når dit citat er under 40 ord, og det afslutter en sætning, skal du angive citatet i den løbende tekst med citationstegn omkring og indsætte referencen i parentes herefter inden sætningens punktum.

Derimod mener Ehn og Löfgren, at "Børneopdragelse, erhvervskultur, mande- og kvindesyn, skole og forstadsliv er nogle sådanne områder, som undersøges både kultur- og diskursanalytisk via mundtlige fortællinger, samfundsdebatter og massemediernes fremstillingsformer" (2006, s. 23).


Lange citater

For lange citater gælder det, at de

 • er på 40 eller flere ord.
 • skal stå i et selvstændigt afsnit, altså starte på en ny linje.
 • skal rykkes ind med 1,27 cm i forhold til resten af brødteksten.
 • skrives med dobbelt linjeafstand.
 • hvis der er flere afsnit i citatet, skal have endnu en indrykning (yderligere 1,27 cm) på hver første linje i de efterfølgende afsnit.
 • efter citatets sidste punktum indsættes en reference i parentes, som ikke afsluttes med punktum.

Det kan være svært at afgøre, hvilke faktorer har haft indflydelse for udviklingen af kulturbegrebet. Inden for den skandinaviske forskning anføres det bl.a. at:

Børneopdragelse, erhvervskultur, mande- og kvindesyn, skole og forstadsliv er nogle sådanne områder, som undersøges både kultur- og diskursanalytisk via mundtlige fortællinger, samfundsdebatter og massemediernes fremstillingsformer.

I flere etnologiske studier analyseres således, hvordan hverdagslivet præges af ideologiske diskurser, som via politik, massemedier, kommercialisme og tidsånd former menneskers handlen og tankegang. (Ehn & Löfgren, 2006, s. 23).

Ændringer i direkte citater

Du skal såvidt muligt altid gengive citater i deres oprindelige form. Dvs. med stavefejl, udtalefejl etc. Indimellem kan disse fejl dog fejltolkes af læseren, og i sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at lave nogle ændringer eller justeringer i citatet. Det kan også være, at du ønsker at udelade noget eller lægge særlig vægt på uddrag af citatet.

Nedenstående giver konkrete eksempler på, hvordan du bør ændre i citater, såfremt det er nødvendigt.

Ved stavefejl i citat

Indsæt [sic] efter ordet med fejl:

Forfatter mener at "der er ingen begænsninger [sic] for, hvad det er muligt at skrive om" (årstal, s. xx).


Udelade dele af citat

Erstat det udeladte med tre prikker med mellemrum . . .

Ifølge Forfatter kan skrivning inddeles i faser og "kan for nogle være en fordel som . . . kan gøre dem mere sikre" (årstal, s. xx).


Tilføje ord

Hvis der er behov for at tilføje ord for at lette forståelsen, tilføjes ordet i en kantet parentes.

"Ud fra et helt andet perspektiv lærer de [børnene], at der stilles flere krav til dem" (Forfatter, årstal, s. xx).


Læg vægt på ord

Hvis der er behov for at lægge vægt på særlige ord, kursiveres ordet og efterfølges af en kantet parentes med information om tilføjelsen.

"Børn lærer både, hvordan de skal arbejde fokuseret, men de lærer samtidig, hvordan de ikke [min kursivering] skal gribe opgaven an" (Forfatter, årstal, s. xx).

Citater fra materialer uden sidetal

Visse materialer udgives uden sidenumre. Hvis du har brug for at citere til et sådant materiale, skal du, såfremt det er muligt, gøre ét af følgende:

 • Angive afsnittets nummer med forkortelsen afs.
Forfatter (årstal) anslår det samlede antal til at overstige estimatet med 200%, idet "der er signifikante afvigelser i respondenternes resultater" (afs. 4).

 • Angive overskrift og afsnitsnummer, hvis dokumentet har afsnitsoverskrifter, men hverken afsnits- eller sidenummer er tilgængeligt.
Forfatter (årstal) fandt i sit studie frem til at "elevernes indlæring er betinget af, hvorvidt læreren formår at motivere dem" (Diskussion, afs. 1).

 • Angive en forkortet titel i citationstegn, hvis hverken side- eller afsnitsnummer er tilgængelige, og hvor overskriften er for lang at citere i sin fulde form.
"De empiriske studier viste blandede resultater på effekten af forsøget, hvilket var i direkte kontrast til den opstillede tese" (Forfatter, årstal, "Forkortet titel", afs. 5).

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk