Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Hvad er DOI?

Hvad er DOI?

DOI er en forkortelse for Digital Object Identifier og er et system udviklet til at identificere og genfinde online materialer. DOI kan betragtes som et online fingeraftryk, som tildeles en artikel permanent, så de altid kan genfindes via nettet.

Online publikationer skifter fra tid til anden webadresser, og links hertil kan derfor blive forældede. Hvis du bruger DOI, er du sikker på, at uanset om et tidsskrift ændrer navn eller ikke længere udgives, vil du kunne genfinde artiklen. Denne sikkerhed har du ikke på samme måde, hvis du anvender URL (link-adresser).

DOI'er tildeles og vedligeholdes af registreringsbureauer (fx CrossRef), som laver henvisningslinks til videnskabelige udgivelser. Flere referencesystemer (APA, Chicago, MLA, Vancouver) anbefaler, at DOI angives fremfor en URL (alm. link) ved referencer i referencelisten, når der henvises til online materialer.


DOI som identifikator

DOI er som beskrevet ovenfor en form for online fingeraftryk, som anvendes til at identificere kilder på internettet. I en DOI vil du se et 10. efterfulgt af præfiks og et suffiks, som er adskilt af et slash (/), fx 10.1009/09123-6133.23.4.345. Præfiks er det første nummer efter tallet 10 og er et unikt nummer af mindst fire cifre, som er tildelt en organisation. Suffiks er de sidste tal og tildeles af udgiver.


Hvordan skal DOI angives?

Crossref anbefaler at bruge det format, der kan bruges som et sikkert link: https://doi.org/10.xxx/xxx. Der findes desuden to tidligere formater, som stadig accepteres af fx APA-systemet: doi:10.xxx/xxx og http://dx.doi.org/10.xxx/xxx. Uanset hvilken form du vælger, bør du dog være konsekvent i dit valg af format, når du angiver DOI i din referenceliste:

  • Hvis et DOI er tilgængeligt, bør du altid anvende DOI fremfor en URL.
  • Når du anvender DOI, skal du ikke inkludere andre informationer om kildens placering (fx URL, by eller forlag).
  • Hvis din kilde ikke er tildelt et DOI, skal du anvende en URL.
  • Et DOI er typisk placeret på den første side af en artikel. I en database vil DOI typisk fremgå, der hvor kildens informationer er beskrevet. Dog kan det være nødvendigt at klikke sig ind på den fulde artikel for at se DOI.
  • Når du henviser til DOI, er det mest sikkert at kopiere og indsætte direkte fra kilden for at undgå tastefejl.
  • Hvis referencen kommer fra et trykt medie, skal der ikke indsættes DOI.

Korrekt Forkert

https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx

http://doi:10.xxxx/xxxxxx

doi:10.xxxx/xxxxxx

Hentet fra http://doi:10.xxxx/xxxxxx

http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx

doi: http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx


Eksempler på referencer med DOI

Nedenstående er eksempler på, hvordan du kan angive DOI i din reference i referencelisten, såfremt du benytter APA-referencesystemet:

Artikel

Dourish, P. & Cruz, E. G. (2018). Datafication and data fiction: Narrating data and narrating with data. Big Data & Society, 5(2), 1-10. https://doi.org/10.1177/2053951718784083

Rapport

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] /European Observatory on Health Systems and Policies (2017). Danmark: National Sundhedsprofil 2017. State of Health in the EU. doi:10.1787/9789264285132-da

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk