Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Digitale medier

Generelle regler for digitale medier

Herunder listes generelle regler for referencer til digitale medier, som gør sig gældende i alle tilfælde.

Vær opmærksom på, at hvis du skal henvise til e-bøger, kapitler i e-bøger, artikler, afhandlinger, opslagsværker, der kan tilgås online, skal du kigge under de tilhørende faner i menuen til venstre. 


Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma-mellemrum.
 • Herefter fornavnets initial(er) efterfulgt at komma-mellemrum.
 • Forfatteren til elektroniske medier er vedkommende, der står som afsender på teksten. Hvis der ikke er angivet noget navn, vil det være virksomheden /organisationen bag teksten, som er afsender.

Udgivelsesdato

 • Angiv dato i form af én af følgende (i prioriteret rækkefølge):
 1. dato for sidste opdatering eller
 2. publiceringsdato eller
 3. u.å.
 • Copyright-året bør ikke medtages som dato.

Titel

 • Titlen skal stå i kursiv i referencelisten, hvis titlen repræsenterer et samlet værk.
 • Titlen skal ikke stå i kursiv, hvis den er del af et større værk (fx titlen på et enkelt-afsnit i en podcast-serie). Derimod bør værkets titel (her podcast-seriens titel) indgå i kursiv efter kildens titel, (som hvis det var et kapitel fra en bog).

Format

 • Eftersom indholdet er ud over det sædvanlige i forhold til videnskabelige tekster, bør formatet angives.
 • Bestem typen af indhold på webstedet og angiv formatet i kantet parentes i din reference i referencelisten fx [podcast].

Sider

Øvrigt

 • Der skal generelt ikke angives dato for lokalisering ved online medier. Kun hvis kildens indhold antages at kunne ændre sig over tid (fx et wiki- eller et encyklopædi-opslag), anbefales det at tilføje dato for lokalisering.

 • Hvis du blot nævner et website overordnet i din opgave, skal du ikke tilføje det som en reference og opgive det i referencelisten. Angiv blot URL-adressen i parentes i selve brødteksten. Fx "Kræftens Bekæmpelse har et website, hvor pårørende og kræftramte kan søge information (https://www.cancer.dk)".

Websider

I nedenstående kan du finde information om, hvordan du henviser til websider.

Titlen skal stå i kursiv, hvis websiden står alene - og ikke i kursiv, hvis den er en del af et større hele. Hvis det er svært at vurdere ud fra kilden, så vælg det, der giver bedst mening.

Man kan tilføje en skarp parentes efter titlen, hvor man angiver websidens type.

Der skal i følge APA ikke angives dato for lokalisering ved websider. Kun hvis kildens indhold antages at kunne ændre sig over tid (fx et wiki- eller et encyklopædi-opslag), anbefales det at tilføje dato for lokalisering.


 

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

eller

(Forfatter, årstal)

World Health Organization (u.å.) anfører, at BMI som måleredskab ikke er perfekt, da det kun ser på forholdet mellem højde og vægt.

BMI er et måleredskab, der kan indikere voksne menneskers ernæringsmæssig status. (World Health Organization, u.å.).

Referencelisten
Forfatter, A. (årstal). Titel på dokument [format]. Hentet fra http//xxx

World Health Organization. (u.å.). BMI mass index - BMI [artikel]. Hentet fra http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi

Sociale medier

Hvis du har brug for at referere til indhold, som du har fundet på de sociale medier, skal du være opmærksom på følgende:

 • I det omfang det er muligt, skal du angive forfatter, dato, titel og kilde, når du henviser til specifik og søgbar information.
 • Hvis forfatteren benytter et alias på det sociale medie, skal det stå i en skarp parentes lige efter forfatters navn. Hvis forfatter udelukkende optræder under alias, anføres dette som forfatters navn.
 • Sociale medier er mange ting, så det er vigtigt, at du oplyser det korrekte format: statusopdatering, kommentar, begivenhed, historie, etc.
 • Mange indlæg på sociale medier har ikke en naturlig overskrift eller titel. Hvis indlægget er under 40 ord, skal du betragte hele indlægget som titel. Hvis indlægget er 40 ord eller over, skal du kun medtage de første 40 ord som titel.
 • Hvis indholdet, du vil referere til, ikke er tilgængeligt og søgbart, fordi det befinder sig i en lukket gruppe, privatbesked el.lign, henføres referencen under 'Personlig kommunikation'. Læs mere om dette via menuen til venstre.

Nedenstående viser, hvordan du ifølge APA bør henvise til opdateringer på sociale medier som Facebook og Twitter, men du kan se flere på APA Style Blog: How to Cite Social Media in APA style.


Komponenter Eksempel
Reference i teksten

 

Forfatter (årstal)


eller

(Forfatter, årstal)

Brinkmann (2019) er en af dem, der bl.a. bruger humor og ironi på sin Twitter-profil.

eller

... indmellem kan man støde på facebook-opdateringer, der er virkelig lange (Zuckerberg, 2019).

Referencelisten

Forfatter, A. A. [alias]. (dato/måned-år). Titel på post/indhold/side [format]. Hentet fra http://xxxxx
Tweet

Brinkmann, S. [svendbrinkmann]. (25/2-2019). Lad os diskutere noget mere med formændene #dkpol [tweet]. Hentet fra https://twitter.com/svendbrinkmann/status/1100096892619448320

Facebook statusopdatering

Zuckerberg, M. (8/1-2019). Every year I take on a personal challenge to learn something new. I've built an AI for my home, run 365 miles, visited every US state, read 25 books, and learned Mandarin. Last year, I focused almost all my time [Facebook opdatering]. Hentet fra https://www.facebook.com/zuck/posts/10106021347128881

Blogs

Nedenstående giver eksempler på, hvordan du skal referere til et blogindlæg og en blogkommentar.

 • I det omfang det er muligt, skal du angive forfatter, dato, titel og kilde, når du henviser til specifik og søgbar information.
 • Hvis indholdet, du vil referere til ikke er tilgængeligt og søgbart, fordi det befinder sig i en lukket gruppe, privatbesked el.lign, tilhører referencen 'Personlig kommunikation'. Læs mere om dette via menuen til venstre.
 • Hvis du blot refererer til en blog generelt i din opgave (fx https://blog.apastyle.org), skal du blot notere bloggens URL i en parentes i din tekst. Du skal du ikke tilføje den i din referenceliste.


Blogindlæg

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

eller
 

(Forfatter, årstal)

McAdoo (2016) giver en uddybende forklaring på og instruktion i, hvordan man refererer til et blogindlæg.

... hvor der gives en uddybende forklaring på og instruktion i, hvordan man refererer til et blogindlæg (McAdoo, 2016).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Titel på blogindlæg [format]. Hentet fra http://xxx

McAdoo, T. (5/4-2016). How to Cite a Blog Post in APA Style [blogindlæg]. Hentet fra https://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html


Blogkommentar

Vær opmærksom på følgende:

 • Forfatter: er forfatteren bag kommentaren og ikke selve blogindlægget.
 • Dato: er datoen for kommentaren og ikke selve blogindlægget.
 • Titel: angiv "Sv:" efterfulgt af titlen på selve blogindlægget (eller "Re:", hvis der er tale om en kommentar på en engelsksproget blog).
 • Kilde: angiv URL-adressen tilhørende selve kommentaren på blogindlægget, hvis det er muligt. Læs mere om, hvordan du finder denne URL-adresse på APA Style Blog: How to Cite a Blog Comment in APA Style.
Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

eller
 

(Forfatter, årstal)

JenuineNews (2016) er i sin kommentar stadig i tvivl om begreberne.

​Der kan dog stadig opstå tvivl om begreberne weblog og blog (JenuineNews, 2016).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Titel på blogkommentar [format]. Hentet fra http://xxxx

JenuineNews (27/11-2016). Sv: How to Cite a Blog Post in APA [blogkommentar]. Hentet fra https://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html#comment-6a01157041f4e3970b01b8d23e4939970c

Pressemeddelelser

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til pressemeddelelser.

Ved pressemeddelelser kan det indimellem være svært at afgøre, hvem der er forfatteren. Ifølge APA er pressemeddelelsen typisk skrevet af en organisation om sig selv, som vist i eksemplet nedenfor, også selv om pressemeddelelsen er tilgængelig via et nyhedsbureau som fx Ritzaus.


Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)


eller

 

(Forfatter, årstal)

Danmarks Radio (2016) svarede på kritikken via en pressemeddelelse.

...hvilket også fremgår af pressemeddelelsen (Danmarks Radio, 2016).

Referencelisten
Forfatter (årstal). Titel [format]. Hentet fra http://xxxxx

Danmarks Radio. (2016). DR svarer på ministerkritik [pressemeddelelse]. Hentet fra https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dr-svarer-pa-ministerkritik?publisherId=2298385&releaseId=9122928

Podcasts

Nedenstående viser, hvordan du bør referere til podcasts.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

eller

(Forfatter, årstal)

Franks (2019) samtale med teologen Thomas Hoffman giver et spændende indblik i koranens poetiske stil.

Gennem godt en times samtale giver teologen Thomas Hoffman et spændende indblik i koranens poetiske stil (Frank, 2019).

Referencelisten
Forfatter, A. (dato/måned-årstal). Titel [format]. Serietitel. Hentet fra https://xxx

Frank, L. (21/2-2019). Koranskole for viderekomne [podcast]. 24 spørgsmål til professoren. Hentet fra https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/44313269/koranskole-for-viderekomne

 

Wikier

En Wiki er en særlig online genre, hvor indholdet kan ændre sig over tid. Da du sjældent kan identificere den specifikke wikisides forfattere, kan det være en tvivlsom kilde, og APA anbefaler derfor, at du benytter og henviser til de autoritative kilder, som selve wiki-artiklen henviser til. 

Vær opmærksom på:

 • Wikier er sammen med online encyklopædier de eneste online materialetyper, hvor APA anbefaler, at der noteres en dato for tilgang, eftersom materialetypen er åben for redigering og derfor kan ændre sig over tid.
Komponenter Eksempel
Reference i teksten
"Titel på wikisiden" (u.å)

eller
 

("Florence", u.å.)

"Florence" (u.å) kan sammenlignes med en turistguide, som man tidligere fandt i trykte medier.

Byen, som er fødestedet for den italienske renaissance ("Florence", u.å.).

Referencelisten
Titel på wikisiden. (u.å.). I Titel på wiki. Hentet fra http://xxx (dato/måned-årstal)

Florence. (u.å.). I Wikitravel. Hentet fra https://wikitravel.org/en/Florence (28/5-2018).

Streamingvideoer (fx YouTube)

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en streamingvideo fx fra YouTube.

Vær opmærksom på følgende:

 • Det er personen, som har uploaded filmen, der skal noteres som forfatter.
 • Hvis personens rigtige navn og alias er tilgængelige, skal det rigtige navn noteres som forfatters navn og alias noteres i en kantet parentes.
 • Hvis kun alias er tilgængeligt, noteres dette som forfatternavn uden kantet parentes.
 • Hvis en organisation/institution er angivet som afsender/forfatter, skal denne noteres som forfatter.​

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)


eller

 

(Forfatter, årstal)

Syddansk Universitetsbibliotek (2016) benytter også videoformatet til at introducere stedets faciliteter.

Videoen gav en hurtig introduktion til biblioteket (Syddansk Universitetsbibliotek, 2016).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Titel på streamingvideo [format]. Hentet fra http://xxx

Syddansk Universitetsbibliotek. (17/8-2016). Introduktion til SDUB [video]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=aUIHS0xuTcQ

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk