Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Ordbog til referencebegreber

Ordbog til referencebegreber

Der opstår indimellem tvivl om begrebernes betydning, når man arbejder med referencer og APA. Ofte er det begreber, der tages med fra engelsk, hvor nogle af begreberne kan have en lidt anden betydning. Vi har lavet nedenstående oversigt, som du kan bruge, hvis du er i tvivl om, hvad vi mener med de begreber, vi bruger i denne guide.


Begreber Forklaring
Antologi En bog, der indeholder artikler (kapitler) skrevet af forskellige forfattere. En antologi har en eller flere redaktører, som har samlet og bestemt den overordnede struktur af indholdet i antologien. En redaktør kan godt samtidigt fungere som forfatter til en eller flere af artiklerne i antologien. Se Antologiartikel.
Antologiartikel Et kapitel i en antologi. Hvis man henviser til en antologiartikel, er det artiklens forfatter og titel, der skal krediteres først i en reference. Efterfølgende noteres også antologiens titel og redaktører i referencen. Se Antologi.
Anvendte værker De værker, man har anvendt direkte og henvist til i sin opgave. Se også Konsulterede værker og Bibliografi.
Bibliografi Samlet oversigt over både anvendte og konsulterede værker, som i visse andre referencesystemer benyttes i stedet for en Referenceliste. APA anvender hverken Bibliografi-begrebet eller -formen.
Citat Direkte afskrift af en tekst eller et mundtligt udsagn. Et citat layoutes særligt, så man kan se, at der er tale om et citat. Der er forskel på layoutet i korte citater (under 40 ord) og lange citater (40 ord eller over). Husk at henvise til din kilde, når du indsætter et citat.
Citere At gengive præcist hvad der sagt. Ofte også brugt som synonym for henvise eller referere til, ligesom det bruges på engelsk. Se Referere.
Citationer Anførsler af citater. Også også brugt som synonym for henvisninger eller referencer, ligesom det bruges på engelsk. Se Referencer.
Henvisninger Se Referencer.
Kildefortegnelse Se Referenceliste.
Kilder De værker, man anvender til sin opgave.
Kilder kan have forskellig betydning alt afhængig af studie. Inden for historie kan kilder også være forhistoriske levn. Inden for journalistik kan kilder være personer, der har udtalt sig til journalisten.
Kildehenvisninger Se Referencer.
Konsulterede værker De værker, man har læst og har været inspireret af, men ikke brugt direkte i sin opgave. Se også Anvendte værker og Bibliografi.
Litteraturliste Se Referenceliste.
Parafrasere Noget du har læst og derefter omskrevet med dine egne ord. Husk at henvise til din kilde, når du parafraserer.
Primære referencer Den originale tekst. Se også Sekundære referencer.
Primære kilder Levn, genstande, 1.- eller 2. håndsberetninger dokumenteret tidsmæssigt tæt på en oprindelig begivenhed. (Primære kilder skal ikke forveksles med Primære referencer.)
Referere Overordnet omtale af noget du har læst. Husk at citere din kilde, når du refererer.
Referencer Oplysninger på en kilde, man i sin opgave refererer til. Referencer anføres (når man bruger APA-systemet), i teksten i kort form med parenteser indeholdende forfatternavn og årstal og i sin fulde form i Referencelisten.
Referenceliste Liste med præcise og korrekte oplysninger til de anvendte referencer i tilhørende tekst rangeret i alfabetisk orden efter forfatterefternavn. Referencelisten indsættes som det sidste afsnit i en skriftlig opgave, inden eventuelle bilag og skal fremgå af indholdsfortegnelsen.
Sekundære kilder Værker, der er baseret på oplysninger fra - eller på anden måde behandler Primære kilder. (Sekundære kilder skal ikke forveksles med Sekundære referencer.)
Sekundære referencer En tekst, hvor den originale tekst bliver formidlet eller behandlet af en anden forfatter. Fx en lærebog. Se også Primære referencer.
Tertiære kilder Værker, der formidler indhold fra Sekundære kilder, fx lærebøger.
Værker Tekst, billede, film, maleri, foto, drama, skulpturel genstand - noget der kan ses, høres, føles, læses, opleves.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk