Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Formålet med referencer

Formålet med referencer

Du ved, at du skal referere og henvise til de kilder, du anvender i din opgave, men ved du også hvorfor? Her på siden kan du få et overblik over de fem overordnede formål, som referencer tjener. Under "APA Generelt" i hovedmenuen kan du ligeledes læse om, hvordan korrekt referencehåndtering bidrager til en positiv læseoplevelse og er en del af god akademisk praksis.
 

1. Argumentation og dokumentation

Din opgave består typisk af en række påstande om et emne, som udgør det samlede argument. Her er det vigtigt, at du har dokumentation for de påstande, som du jo har hentet grundlaget for et andet sted. De kilder, du anvender, fungerer således som belæg for de påstande, du kommer med. Dine læsere kan bruge dine referencer til at få information om dine kilder, så man eventuelt kan undersøge om de påstande, du kommer med, er relevante, samt hvordan du har tolket indholdet i de kilder, du refererer til.

I din opgave kan du eksempelvis hævde, at stress er et udbredt fænomen blandt unge. For at denne påstand ikke står som noget, du bare har en fornemmelse eller måske en personlig oplevelse af, skal du underbygge det med en eller flere referencer, hvor dette er undersøgt og konkluderet. Ved at angive en reference, giver du læseren mulighed for at finde frem til den eller de kilder, hvorfra du har hentet belæg for denne påstand.
 

2. Troværdighed

At referere til kilder handler også om opgavens troværdighed. Dette punkt hænger sammen med det første, idet troværdighed opnås gennem en overbevisende argumentation, hvor der hentes belæg for dine påstande i anerkendte værker og hos anerkendte forskere. Som studerende har du som udgangspunkt en relativ lille troværdighed, hvorfor du må trække på de førnævnte elementer for at skabe troværdigheden.
 

3. Anerkendelse

Hvis ikke du refererer til dine kilder, tager du æren for opdagelser, undersøgelser osv., som andre mennesker er kommet frem til. Hvis du glemmer, eller bevidst vælger at udelade referencer til de påstande, beskrivelser etc., som du bruger, så tager du netop æren for andres arbejde. Du skal referere til andres værker og udgivelser, hvis du gør brug heraf, og således anerkende og kreditere det arbejde, andre har udført. Det kan have store konsekvenser, hvis du ikke gør dette. Dette kan du læse mere om under "Plagiat" i hovedmenuen.
 

4. Kobling til fagområdet

Som studerende skal du vise, at du besidder et kendskab til, hvad der er etableret viden inden for dit fagområde - det være sig både ældre, men også den nyeste og mest opdaterede viden. At kende til den etablerede viden inden for dit fagområde er også det første skridt til at kunne skabe ny viden inden for selv samme område.
 

5. Inspiration

Du skaber inspiration for din læser ved at referere til de kilder, som du anvender. Hvis din læser har lyst til at vide mere om emnet, så kan vedkommende dykke ned i dine referencer og finde frem til dine kilder, når du har refereret korrekt til dem. Dine læsere bruger altså ikke kun referencerne til at kontrollere baggrunden for dine påstande, men også som en mulighed for at udforske emnet nærmere.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk