Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Referencer i teksten

Referencer i teksten

Ifølge APA skal du angive dine referencer løbende i din tekst ud fra formen forfatter-årstal. Flere forskellige formater under forfatter-årstal-formen er mulige, og du kan bruge dem efter behov:

Citationsformatet: Forfatter (årstal)

Midtgaard (2004) argumenterer derimod for...

Parentetisk format: (Forfatter, årstal)

... hvilket er et modstridende argument (Midtgaard, 2004).

Du kan også opdele citationsformatet: Forfatter. . .(årstal).

Midtgaard argumenterer derimod for... (2004).

 

Spar tegn, når du gentager referencer

Refererer du til den samme kilde flere gange efter hinanden i et afsnit, kan det virke omstændeligt at skulle skrive det hele hver gang, og det kan også være generende for læseren. Første gang du angiver en reference i teksten, skal du selvfølgelig medtage forfatter, årstal og evt. sidetal, men i de efterfølgende referencer kan du nøjes med at angive årstal (evt. m. sidetal) i parentes. Vær opmærksom på læsevenligheden; hvis du henover et sideskift gentager en reference, bør du indsætte forfatters navn igen på den nye side. Nogle bruger termen ibid. for at spare tegn. Dette er ikke korrekt i forhold til APA. Ibid. er en term fra Chicago-referencesystemet og er altså ikke en del af APA.

 

Hvornår skal der sidetal på en reference i teksten?

Når du henviser til et specifikt sted i en kilde, skal du angive sidetallet til sidst i referencen i teksten med et s.

Forfatter (årstal, s. xx) eller (Forfatter, årstal, s. xx) eller Forfatter. . .(årstal, s. xx).

Midtgaard (2004, s. 187) eller (Midtgaard, 2004, s. 187) eller Midtgaard . . . (2004, s. 187)

Hvis du henviser til et kapitel, en tabel eller en figur, skal du angive kap., tab. eller fig. i stedet for s. og herefter indsætte nummeret på kapitel, tabel eller figur.

Kun hvis du henviser overordnet til en kilde eller henviser til hele værket, skal der ikke sidetal på referencen.

Vær opmærksom på at dette kun gælder på de indsatte referencer i din løbende tekst. Ved tilhørende reference i Referencelisten skal disse sidetal ikke være anført. Læs mere på siderne om de forskellige "Materialetyper" og "Referencelisten" via hovedmenuen.

Forfattervariationer af referencer i teksten

En reference i teksten kan se forskellig ud. Flere ting gør sig gældende:

  • Står referencen i citationsformat eller parentetisk format?
  • Er det første gang referencen nævnes eller er den nævnt tidligere i samme opgave?
  • Hvor mange forfattere er der til referencen?
  • Mangler der en forfatter til referencen?
  • Er det en organisation, der står bag teksten og skal angives som forfatter?
  • Er der flere referencer af samme forfatter fra samme årstal?
  • Er der flere referencer i samme parentes?
  • Hedder forfatterne det samme til efternavn?

Oversigten nedenfor vil give dig et overblik over de forskellige variationer, du kan komme ud for.

Variationer
Citationsformat
Parentetisk format
Note
Første ref. i tekst
Efterfølg. ref. i tekst
Første ref. i tekst i parentes
Efterfølg. ref. i tekst i parentes
1 forfatter

Frandsen (2017)

Frandsen (2017)

(Frandsen, 2017)

(Frandsen, 2017)

2 forfattere

Folkmann og Jensen (2015)

Folkmann og Jensen (2015)

(Folkmann og Jensen 2015)

(Folkmann og Jensen 2015)

3-5 forfattere

Wyse, Selwyn, Smith & Suter (2017)

Wyse et al. (2017)

(Wyse, Selwyn, Smith & Suter, 2017)

(Wyse et al., 2017)

6 eller flere forfattere

Hendry et al. (2011)

Hendry et al. (2011)

(Hendry et al., 2011)

(Hendry et al., 2011)

Ingen identificeret forfatter

"Det Gode Liv" (2018)

"Det Gode Liv" (2018)

("Det Gode Liv", 2018)

("Det Gode Liv", 2018)

Angiv de første ord fra titlen i referencen. Hvis titlen er fra artikel, kapitel el. hjemmeside angiv i citationstegn. Hvis titlen er fra bog, tidsskrift, brochure el. rapport, angiv da i kursiv.
Organisation som forfatter

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2017)

OECD (2017)

(Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2017)

(OECD, 2017)

Angiv organisationens fulde navn v. første reference med evt. forkortelse i parentes. Herefter kan forkortelse bruges.

Flere tekster af samme forfatter fra samme år

Dohn (2018a) og Dohn (2018b)

Dohn (2018a) og
Dohn (2018b)

(Dohn 2018a, 2018b)

(Dohn 2018a, 2018b)

Tildel de forskellige referencer et bogstav i rækkefølgen a, b, c, d, osv. Anvend samme bogstaver til tilsvarende referencer i referencelisten. Sorter alfabetisk efter titel, undtagen hvis de indgår i samme udgivelse (fx antologi), så sorteres efter rækkefølge i udgivelsen.

Flere referencer fra samme forfatter i samme parentes

--

--

(Frandsen, 2017, i tryk)

(Frandsen, 2017, i tryk)

Rangeres efter udgivelsesår med ældste reference først.

(Udtrykket "i tryk" er en oversættelse af det engelske "in press" og angives ved publikationer, der er antaget og accepteret, men ikke udkommet endnu).

Flere referencer fra forskellige forfattere i samme parentes
-- -- (Frandsen, 2017; Wyse, Selwyn, Smith & Suter, 2017) (Frandsen, 2017; Wyse et al. 2017) Rangeres i alfabetisk rækkefølge i samme parentes adskilt af semikolon.
Forfattere med samme efternavn
J. J. Hansen (2016) og S. B. Hansen (2019) J. J. Hansen (2016) og S. B. Hansen (2019) (J. J. Hansen, 2016; S. B. Hansen, 2019) (J. J. Hansen, 2016; S. B. Hansen, 2019) Angiv forfatternes initialer, også selv om årstal er forskellige, så man kan se, at der er tale om to forskellige forfattere.

Referencer kun i tekst - ikke i referencelisten

Følgende referencetyper skal ifølge APA kun refereres i selve teksten.

Klassiske værker

Har du brug for at referere til større klassiske værker (fx. Bibelen eller Koranen, behøver du kun at referere til dem i selve teksten og altså ikke angive dem i referencelisten. Grunden til dette er, at man anser disse værkers indhold som standardiseret, så fx Paulus' 1. brev til Korintherne, vil være det samme uanset hvilken bibel, man åbner. Refererer du til en særlig udgave af et klassisk værk, bør du selvfølgelig angive denne i din referenceliste med de nødvendige oplysninger.

Hvis du har mange af referencer til klassiske værker, og du bevæger dig indenfor den klassiske humaniora, kan det være, at APA ikke er det bedste referencesystem for dig. Læs mere i hovedmenuen under "Forskellige referencesystemer", og se om ikke refererencesystemet Chicago eller MLA passer bedre til dit felt.

Personlig kommunikation

Har du brug for at referere til personlig kommunikation (fx. mailkorrespondance, telefonsamtaler el. personlige interviews), behøver du ligeledes kun at referere til dem i selve teksten og altså ikke angive dem i referencelisten. Årsagen hertil er, at denne type materiale principielt ikke udgør genanvendelig data. Hvis du har data af denne type, som er afgørende for din opgave, kan du overveje om det giver mening af medtage det som bilag.

Under "Materialetyper" via hovedmenuen til venstre kan du orientere dig om, hvordan du skal referere i teksten til netop den materialetype, du sidder med.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk