Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Afhandlinger & Specialer


Danske kandidatspecialer er oftest "upublicerede", dvs. ikke offentligt tilgængelige. Har du fået adgang til et upubliceret speciale, kan du henvise til det som i eksemplet nedenfor. Hvis et speciale er tilgængeligt via et link, er det online tilgængeligt.

Hvis en dansk ph.d.-afhandling er forsvaret, bør den jf. Ph.d.-bekendtgørelsen være offentligt tilgængelig "i rimelig tid før forsvaret". Man vil oftest kunne finde den via det pågældende universitets forskningsdatabase.

Der findes også specifikke kommercielle databaser for specialer og afhandlinger. Her vil produktet oftest have fået tildelt et publikationsnummer.

  Komponenter Eksempel (upubliceret) Eksempel
(online)
Eksempel
(fra database)
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

Ifølge Remvig (2013, s. 2) er digitalisering af folkeskolen…

Ifølge Husen (2020, s. 171) findes den (sen)moderne udviklingsfortælling i mange varianter, både litterært og som for eksempel tv-serie...

Tahir (2018, s.134) fremhæver i sit speciale, at firmaer som Uber og Facebook håndterer store mængder data hver dag.
(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Digitaliseringen af folkeskolen er … (Remvig, 2013, s. 2).

Den (sen)moderne udviklingsfortælling findes i mange varianter, både litterært og som for eksempel tv-serie (Husen, 2020, s. 171).

Der findes flere eksempler på, hvordan beslutninger træffes på baggrund af analyser med 'big data' (Tahir, 2018, s. 134).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Titel [materialetype]. Institution.

Remvig, K. (2013). Projekt "Digitalisering af folkeskolen": når IT skal forandre [upubliceret speciale]. Syddansk Universitet.

   
Forfatter, A. A. (årstal). Titel [materialetype; institution]. DOI el. URL-link
 

Husen, K. J. (2020). At blive til kvinde - kvindelige udviklingsfortællinger i moderne dansk litteratur 1970-2018 [ph.d.-afhandling; Syddansk Universitet]. Pure SDU. https://doi.org/10.21996/1wg9-qd57

 
Forfatter, A. A. (årstal). Titel (publ.nr.) [materialetype; institution]. Navn på database.
 

 

Tahir, A. (2018). A Framework for Spatial Database Explanations (publ.nr. 10837042) [kandidatspeciale; Arizona State University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Generelle regler

Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum.
 • Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er).

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Såfremt materialet ikke indeholder et årstal for udgivelsen, skriver du materialets status i parentesen fx (i tryk), (preprint) eller (u.å.).

Titel

 • Titlen anføres i kursiv efter information om udgivelsesår.
 • Titlen skal noteres i forhold til dansk retstavning. Dvs. stort begyndelsesbogstav i første ord af titlen, og herefter kan alle mere betydningsfulde ord i sådanne titler mv. skrives med stort.
 • Ved en eventuel undertitel noteres undertitel efter hovedtitel adskilt af et kolon.
 • Såfremt udgivelsen har et publikationsnr., anføres dette i parentest efter titlen.
 • Der afsluttes med et punktum.

Format

 • Ved særlige formater angives oplysninger om formatet i en kantet patentes. Fx [kandidatspeciale] eller [ph.d.-afhandling].
 • Flere informationer kan indgå i den kantede parentes. I så fald adskilles med et semikolon [...; ...]. Fx navn på det universitet, afhandlingen er udgivet på.
 • Der afsluttes med et punktum.

Udgiver

 • Såfremt afhandlingen er udgivet i en database, angives dennes navn.

Online

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • DOI prioriteres før URL, da DOI-linket er stabilt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk