Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Når der mangler information til en reference?


Det kan ske, at du ikke kan finde al den nødvendige information på en reference. Følgende skema forklarer, hvordan referencer kan ændre udseende, når et eller flere elementer ikke er tilgængelige.

Kursiv?

I dette skema fremgår titler ikke i kursiv, da kursiveringen afhænger af referencens type. Angivelser af kilden kan ligeledes variere afhængig af referencens type. Læs mere om kursivering og brug eksemplerne under Referencetyper som rettesnor for både brug af kursivering og angivelse af kilden.

Hvad mangler?

Løsning

Skabelon

In-text reference

Referenceliste

Ingenting - alle elementer er tilgængelige

Angiv forfatter, årstal, titel (ved atypisk kilde med angivelse af format i kantet parentes) og kilde.

(Forfatter, årstal)

Forfatter (årstal)

Forfatter. (Årstal). Titel. Kilde.

Forfatter

Angiv titel, årstal og kilde.

(Titel, årstal)

Titel (årstal)

Titel. (Årstal). Kilde.

Årstal

Angiv forfatter, notér "u.å." for "uden årstal", titel og kilde.

(Forfatter, u.å.)

Forfatter (u.å.)

Forfatter. (u.å.). Titel. Kilde.

Titel

Angiv forfatter og årstal, beskriv værket i en kantet parentes, afslut med kilde.

(Forfatter, årstal)

Forfatter (årstal)

Forfatter. (Årstal). [Beskrivelse af værk]. Kilde.

Forfatter og årstal

Angiv titel, noter "u.å." for "uden årstal", afslut med kilde.

(Titel, u.å.)

Titel (u.å.)

Titel. (u.å.). Kilde.

Forfatter og titel

Angiv en beskrivelse af dokumentet i en kantet parentes, herefter årstal og kilde.

([Beskrivelse af værk], årstal)

[Beskrivelse af værk] (årstal)

[Beskrivelse af værk]. (Årstal). Kilde.

Årstal og titel

Angiv forfatter, og notér "u.å." for "uden årstal", tilføj en beskrivelse af dokument i kantet parentes, afslut med kilde.

(Forfatter, u.å.)

Forfatter (u.å.)

Forfatter. (u.å.). [Beskrivelse af værk]. Kilde.

Forfatter, årstal og titel

Angiv en beskrivelse af dokumentet i en kantet parentes, anfør "u.å." for "uden årstal", afslut med kilde.

([Beskrivelse af værk], u.å.)

[Beskrivelse af værk] (u.å.)

[Beskrivelse af værk]. (u.å.). Kilde.

Kilde

Henvis som Personlig kommunikation, hvis det er det.

OBS! Hvis det ikke er personlig kommunikation, så find kilden eller find en erstatning for referencen.

(K. K. Kommunikatør, personlig kommunikation, dato, årstal)

K. K. Kommunikatør (personlig kommunikation, dato, årstal)

udelades

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk