Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Sekundære referencer


Sekundære referencer (Referencer i referencer) er de henvisninger, du støder på, når du læser en tekst, hvor der refereres til andre tidligere værker. Sekundære referencer kan fx være tekster, der videreformidler andres teorier og undersøgelser.

Ifølge APA bør du som udgangspunkt undgå at henvise til sekundære referencer og så vidt muligt forsøge at finde den originale tekst (primære reference), som du ønsker at referere til. Årsagen, til at du bør anvende originale tekster, er at:

  1. det skal være muligt som læser at tilgå hele den tekst, du henviser til.
  2. du refererer til det originale værk og ikke en kilde, der måske fejlfortolker det oprindelige.
  3. du kan anvende den originale tekst til at få en dybere viden om dit emne.
  4. brugen af (for mange) sekundære referencer kan give læseren et indtryk af, at du ikke selv har foretaget en grundig undersøgelse af dit emne.

 

Hvornår må man henvise til sekundære referencer?

Alligevel kan du ind imellem blive nødt til at henvise til sekundære referencer,

  • hvis du ikke kan forstå originalsproget.
  • hvis det ikke længere er muligt at fremskaffe den originale tekst (fx en ældre tekst, som ikke længere udgives).
  • hvis det er en referencetype, der er karakteriseret som personlig kommunikation, og du derfor givetvis ikke har mulighed for at tilgå den.
  • hvis emnet er meget komplekst beskrevet i den originale tekst, og du har fundet en tekst, hvor emnet er formidlet, så du bedre forstår det.
  • hvis en anerkendt forsker har udtalt sig om emnet, du behandler, i fx et nyhedsmedie.

Referer kun til den originale tekst, hvis du har læst den.

 

Eksempler på referencer til en sekundær reference i teksten

I teksten refererer du til den sekundære reference (originalteksten) ved at henvise til den kilde, du har læst, og derefter i parentesen tilføje den sekundære kilde ved at angive dennes forfatter først i parentesen.

'Zonen for nærmeste udvikling' handler om afstanden mellem det aktuelle udviklingsniveau og det potentielle udviklingsniveau (Vygotsky, 1978 i Dolin, 2013, s. 77).

 

Citerer du direkte fra en references citat, kan du skrive "citeret i ..." i parentesen.

Om 'Zonen for nærmeste udvikling' skrev Vygotsky i 1978 bl.a., at "[...] afstanden mellem det aktuelle udviklingsniveau . . ." (citeret i Dolin, 2013, s. 77)

 

Henvisning til sekundær kilde i referencelisten

Du skal kun henvise til det, du har læst. I ovenstående eksempel skal du i referencelisten henvise til Dolin (2016), som er den kilde, du har læst. At du har citeret en sekundær reference - her Vygotsky, der er citeret i en anden forfatters værk, skal kun angives i referencen i den løbende tekst.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk