Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Databaser


I langt de fleste tilfælde er selve databasens navn ikke nødvendig i en reference. Når der er taget stilling til referencetypen, skal dennes regler så følges som udgangspunkt.

I enkelte tilfælde skal databasens navn dog angives. Det gælder, hvis værket eller materialet findes eksklusivt i én database, eller hvis cirkulationen af værket er begrænset.

  • Originale værker eksklusivt distribueret i én database: Databasen eller online arkivets navn noteres i kursiv, som hvis det var et tidsskrift. (Fx Cochrane Database of Systematic Reviews eller UpToDate).
  • Værker, hvor cirkulationen er begrænset: Databasen eller arkivets navn angives som kildens udgiver (ikke i kursiv), som hvis det var en rapport. (Fx ProQuest Dissertations & Thesis, PsyArXiv, ERIC monografier eller JSTOR's primære kilder)
  • Akademiske forskningsdatabaser: Med mindre der er tale om materialer med begrænset cirkulation eller eksklusiv distribution, skal database el. platforms navn (fx Academic Search Complete, Cinahl, ERIC, EbscoHost, Google Scholar, Medline, Ovid, ProQuest, PubMed etc.) ikke angives, da disse er bredt tilgængelige.
  • Markedsdatabaser: APA beskriver ikke specifikt, hvordan man skal referere til markedsdatabaser såsom Orbis, Bisnode, MarketLine og Passport. Afgørende for ressourcer fra denne type databaser, er selve referencetypen. Er der fx tale om et datasæt, en rapport eller måske webside-artikel. Hvis man ikke kan få oplysningerne til at passe ind i nogle af disse typer, skal man benytte sig af APAs principper.
    Herunder vises bl.a. et eksempel på en reference vedr. en virksomheds nøgletal fra databasen Orbis. Nøgletallene er deloplysninger fra de samlede oplysninger om virksomheden. Derfor skal titlen ikke være i kursiv, men virksomhedens navn skal stå i kursiv. Desuden har vi tilføjet navnet på databasen på udgivers plads. Der vil kunne argumenteres for andre løsninger til et eksempel som dette.

 

  Komponenter Eksempel: værker i begrænset cirkulation Eksempel: eksklusivt kun i én database Eksempel: deloplysninger om virksomhed i markedsdatabase
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

... hvor Ho (2014) præsenterer en Taiwanesisk model for forberedelse til børnehavebørn med særlige behov.

Målet for Lindson et al. (2021) har været at vurdere effektiviteten af strategier ...

 

Hvis man kigger på Summerbirds nøgletal, som Bureau van Dijk oplyser (u.å.), er det tydeligt at ...
(Forfatter, årstal, s. sidetal)
Artiklen præsenterer en Taiwanesisk model for forberedelse til børnehavebørn med særlige behov (Ho, 2014) Målet har været at vurdere effektiviteten af strategier ...(Lindson et al., 2021) ... hvilket man også kan se på Summerbirds nøgletal (Bureau van Dijk, u.å.).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Titel. Database. DOI el. URL-link.
Ho, H.-K. (2014). Teacher preparation for early childhood special education in Taiwan (ED545393). ERIC. http://files.eric.ed.gov/
fulltext/ED545393.pdf
   
Forfatter, A. A. (årstal). Titel. Database. DOI el. URL-link

 

  Lindson, N., Pritchard, G., Hong, B., Fanshawe, T. R., Pipe, A. & Papadakis, S. (2021). Strategies to improve smoking cessation rates in primary care. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.
CD011556.pub2

 

Forfatter, A. A. (årstal). Titel. Virksomhed. Database. DOI el. URL-link
    Bureau van Dijk. (u.å.). Key Financials. Summerbird A/S. Orbis. Lokaliseret d. 1/4-2022 fra https://orbis.bvdinfo.com/
version-2022310/orbis/1/Companies
/report/Index?format=_
standard&BookSection
=KEYFINANCIALS

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk