Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Artikler, forskning


  Komponenter Eksempel (trykt format) Eksempel (online format)
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

Petersen & Andersen (2018, s. 51) anviser P-tech-skolen som et konkret bud til mønsterbrydning.

Dourish & Cruz (2018, s. 1) prioriterer at bruge data i forbindelse med narrativer, der giver dem form og mening.

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

P-tech-skolen omtales som et banebrydende pædagogisk eksperiment (Petersen & Andersen, 2018, s. 51).

Data står ikke alene, men arbejder i relation til andre entiteter (Dourish & Cruz, 2018, s. 1).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Artiklens titel: Undertitel. Tidsskriftets titel, vol.nr.(issuenr.), sideinterval.

Petersen, K. B. & Andersen, F. Ø. (2018). En ny vej at gå for udsatte unge i USA: en model for Danmark? Paideia: Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, 15(5), 45-57.

 
Forfatter, A. A. (årstal). Artiklens titel: Undertitel. Tidsskriftstitel, vol.nr.(issuenr.), sideinterval. https://doi.org/xxx
 

Dourish, P. & Cruz, E. G. (2018). Datafication and data fiction: Narrating data and narrating with data. Big Data & Society, 5(2), 1-10. https://doi.org/10.1177/2053951718784083

Generelle regler

Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum.
 • Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er).

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Såfremt materialet ikke indeholder et årstal for udgivelsen, skriver du materialets status i parentesen fx (i tryk), (preprint) eller (u.å.).

Titel på artiklen

 • Artiklens titel anføres efter information om udgivelsesår.
 • Artiklens titel skal noteres i forhold til dansk retstavning. Dvs. stort begyndelsesbogstav i første ord af titlen, og herefter kan alle mere betydningsfulde ord i sådanne titler mv. skrives med stort.
 • Ved en eventuel undertitel noteres undertitel efter hovedtitel adskilt af et kolon.
 • Titel på en artikel skal ikke stå i kursiv.

Tidsskriftets titel

 • Tidsskriftets titel anføres i kursiv efter artiklens titel adskilt af et punktum.
 • Da tidsskriftet er selve værket, hvori artiklen indgår, skal tidsskriftets titel kursiveres.

Volume (årgang)

 • Volumenummer anføres også i kursiv, umiddelbart efter tidsskriftets titel, dog adskilt med et komma.
 • Der skal ikke stå Vol. foran nummeret.
 • Nogle artikler er ikke udstyret med et volumenummer. Så springer man det over.
 • Volume oversættes til det danske "Bind", når det gælder bøger. Når det gælder nordiske tidsskrifter bruges især "Årgang" i stedet for Volume.

Issue (udgave-nr)

 • Issuenummeret anføres i parentes lige efter volumenummeret - uden mellemrum og ikke i kursiv.
 • Hvis der ikke er noget issuenummer anført, så anfør blot volumenummer.

Artikelnr.

 • Nogle onlineartikler har et artikelnummer svarende til den plads, artiklen har i udgivelsen. Artikelnummeret erstatter sidetalsangivelsen. 
 • Referencen kan se således ud: Burin, D., Kilteni, K., Rabuffetti, M., Slater, M. & Pia, L. (2019). Body ownership increases the interference between observed and executed movements. PLOS ONE 14(1), Artikel e0209899. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209899
 • Hvis artiklen ikke har et artikelnr. og heller ikke fortløbende sidetal, men starter på side 1. Sæt da artiklens sidetal til fx 1-20.

Sidetal

 • Når du anfører referencen i referencelisten, skal artiklens sidetal (første og sidste) anføres som det sidste i referencen, adskilt fra nummeret af udgaven med et komma. Her noteres ikke et 's.' foran artiklens sidetal, modsat når du skal angive referencer på bogkapitler og artikler fra antologier.
 • Nogle artikler har ikke fortløbende sidetal, fx grundet tidsskriftets struktur. Her noteres kun de sidetal, der relaterer sig til den specifikke artikel (fx Res Cogitans - Journal of Philosophy, 100(1), 45-53, 58).
 • Er der tale om en specifik henvisning, en parafrase eller et citat in-text, skal du huske at afslutte referencen i teksten med et s. og de(t) sidetal, du refererer til.

Online artikler

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • DOI prioriteres før URL, da DOI-linket er stabilt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk