Gå tilbage til hovedindhold.
Det ser ud til, at du bruger Internet Explorer 11 eller ældre. Denne hjemmeside fungerer bedst med moderne browsere som de nyeste versioner af Chrome, Firefox, Safari og Edge. Hvis du fortsætter med denne browser, kan du komme til at se uventede resultate

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Artikler, forskning


  Komponenter Eksempel (trykt format) Eksempel (online format)
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

Petersen & Andersen (2018, s. 51) anviser P-tech-skolen som et konkret bud til mønsterbrydning.

Dourish & Cruz (2018, s. 1) prioriterer at bruge data i forbindelse med narrativer, der giver dem form og mening.

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

P-tech-skolen omtales som et banebrydende pædagogisk eksperiment (Petersen & Andersen, 2018, s. 51).

Data står ikke alene, men arbejder i relation til andre entiteter (Dourish & Cruz, 2018, s. 1).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Artiklens titel: Undertitel. Tidsskriftets titel, vol.nr.(issuenr.), sideinterval.

Petersen, K. B. & Andersen, F. Ø. (2018). En ny vej at gå for udsatte unge i USA: en model for Danmark? Paideia: Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, 15(5), 45-57.

 
Forfatter, A. A. (årstal). Artiklens titel: Undertitel. Tidsskriftstitel, vol.nr.(issuenr.), sideinterval. https://doi.org/xxx
 

Dourish, P. & Cruz, E. G. (2018). Datafication and data fiction: Narrating data and narrating with data. Big Data & Society, 5(2), 1-10. https://doi.org/10.1177/2053951718784083

Generelle regler

Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum.
 • Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er).

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Såfremt materialet ikke indeholder et årstal for udgivelsen, skriver du materialets status i parentesen fx (i tryk), (preprint) eller (u.å.).

Titel på artiklen

 • Artiklens titel anføres efter information om udgivelsesår.
 • Artiklens titel skal noteres i forhold til dansk retstavning. Dvs. stort begyndelsesbogstav i første ord af titlen, og herefter kan alle mere betydningsfulde ord i sådanne titler mv. skrives med stort.
 • Ved en eventuel undertitel noteres undertitel efter hovedtitel adskilt af et kolon.
 • Titel på en artikel skal ikke stå i kursiv.

Tidsskriftets titel

 • Tidsskriftets titel anføres i kursiv efter artiklens titel adskilt af et punktum.
 • Da tidsskriftet er selve værket, hvori artiklen indgår, skal tidsskriftets titel kursiveres.

Volume (årgang)

 • Volumenummer anføres også i kursiv, umiddelbart efter tidsskriftets titel, dog adskilt med et komma.
 • Der skal ikke stå Vol. foran nummeret.
 • Nogle artikler er ikke udstyret med et volumenummer. Så springer man det over.
 • Volume oversættes til det danske "Bind", når det gælder bøger. Når det gælder nordiske tidsskrifter bruges især "Årgang" i stedet for Volume.

Issue (udgave-nr)

 • Issuenummeret anføres i parentes lige efter volumenummeret - uden mellemrum og ikke i kursiv.
 • Hvis der ikke er noget issuenummer anført, så anfør blot volumenummer.

Artikelnr.

 • Nogle onlineartikler har et artikelnummer svarende til den plads, artiklen har i udgivelsen. Artikelnummeret erstatter sidetalsangivelsen. 
 • Referencen kan se således ud: Burin, D., Kilteni, K., Rabuffetti, M., Slater, M. & Pia, L. (2019). Body ownership increases the interference between observed and executed movements. PLOS ONE 14(1), Artikel e0209899. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209899
 • Hvis artiklen ikke har et artikelnr. og heller ikke fortløbende sidetal, men starter på side 1. Sæt da artiklens sidetal til fx 1-20.

Sidetal

 • Når du anfører referencen i referencelisten, skal artiklens sidetal (første og sidste) anføres som det sidste i referencen, adskilt fra nummeret af udgaven med et komma. Her noteres ikke et 's.' foran artiklens sidetal, modsat når du skal angive referencer på bogkapitler og artikler fra antologier.
 • Nogle artikler har ikke fortløbende sidetal, fx grundet tidsskriftets struktur. Her noteres kun de sidetal, der relaterer sig til den specifikke artikel (fx Res Cogitans - Journal of Philosophy, 100(1), 45-53, 58).
 • Er der tale om en specifik henvisning, en parafrase eller et citat in-text, skal du huske at afslutte referencen i teksten med et s. og de(t) sidetal, du refererer til.

Online artikler

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • DOI prioriteres før URL, da DOI-linket er stabilt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk