Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Kvik-guide


APA-referencestandarden er et regelsæt, der kan hjælpe dig med at referere konsekvent og konsistent til kilderne i dine opgaver.

De fleste opgaver stiller krav til, at du som studerende erhverver dig ny viden gennem læsning. Ved at referere til de kilder, du bruger, giver du læseren indblik i den litteratur, du har anvendt til opgaven. Gennem opgaven kan læseren se, hvor du har hvilken viden fra, og i referencelisten kan man se, hvor selve kilden kan findes. Ved at referere hensigtsmæssigt til andre kilder i din opgaver, hjælper du også læserne med at placere din opgave i den eksisterende kontekst inden for emnet.

Referencer i teksten

Når du anvender viden fra en anden kilde, uanset om det omskrives, citeres eller det blot er et tal, så bør kilden angives i din tekst. APA anvender forfatter- og årstalsformatet, så læseren undervejs i teksten kan se, hvem der er forfatter til kilden, og hvornår den er udgivet.

Når man angiver kilder i selve teksten, skal man være opmærksom på to ting:

  1. Om man vil referere til kilden som en parentetisk citation eller en narrativ citation.
  2. Antallet af forfattere på kilden.
 

Parentetisk eller Narrativ reference?

Ved en parentetisk reference indsættes referencens forfatternavn(e) og publikationsår i parentes adskilt af et komma:

En analyse viser, at det typisk er unge, uerfarne forskere fra Asien og Afrika, som publicerer i potentielt usikre tidsskrifter (Frandsen, 2017).

 

Ved en narrativ reference indarbejdes referencens forfatter i sætningen efterfulgt af publikationsåret indsat i parentes:

Frandsen (2017) viser, at det typisk er unge, uerfarne forskere fra Asien og Afrika, som publicerer i potentielt usikre tidsskrifter.


Antallet af forfattere

APA-standarden har forskellige regler for, hvordan en reference skrives afhængig af antallet af forfattere.

Ved én forfatter angives forfatterens efternavn og publikationsåret:

(Frandsen, 2017)
Frandsen (2017)

 

Ved to forfattere angives forfatternes efternavne og publikationsåret. Mellem forfatternes efternavne noteres hhv. et "&" (parentetisk) eller "og" (narrativt) imellem:

(Folkmann & Jensen, 2015)
Folkmann og Jensen (2015)

 

Ved tre eller flere forfattere angives førsteforfatters efternavn efterfulgt af "et al.", afsluttet med publikationsåret:

(Wyse et al., 2017)
Wyse et al. (2017)

 

Et hurtigt overblik

Herunder kan du danne dig et overblik over antallet af forfattere, og hvordan referencen bør sættes ind afhængig af, om det er en reference i parentes eller en narrativ reference.

Antallet af forfattere

Parentetisk citation

Narrativ citation

En forfatter

(Frandsen, 2017)

Frandsen (2017)

To forfattere

(Folkmann & Jensen, 2015)

Folkmann og Jensen (2015)

Tre eller flere forfattere

(Wyse et al., 2017)

Wyse et al. (2017)

Læs mere om Referencer i teksten.

Referencelisten

Referencelisten opbygges alfabetisk efter referencens første forfatter.

En reference brugt i teksten skal kunne findes i referencelisten, ligesom en reference i referencelisten skal kunne findes i teksten.

I referencelisten skal kilden, når den er angivet som en APA-reference, følge remsen:

Hvem. (Hvornår). Hvad. Hvor.

Hvem
Forfatter(e), alternativt organisationen, der er ansvarlig for teksten.

 

Hvornår
Udgivelsestidspunktet, ofte et årstal, men ved særlige referencetyper angives den fulde dato.

 

Hvad
Titlen på den kilde, man refererer til.

 

Hvor
Dér, hvor man kan lokalisere kilden.

 

Hver referencetype (afhandlinger, bøger, artikler, antologier, digitale medier m.m.) opstilles efter det format, der passer til referencetypen.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk