Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Personlig kommunikation

Personlig kommunikation kan ifølge APA være e-mails, sms'er, chat-beskeder, personlige samtaler, telefonsamtaler, taler (live), forelæsninger (ikke optaget), memoer, ikke-arkiverede beskeder og lignende.

Ved referencer til personlig kommunikation indsætter man kun referencer i selve teksten. Eftersom denne type henvisninger ikke kan lokaliseres af andre, medtages de ikke i referencelisten.

OBS!

 • Du skal kun bruge "Personlig kommunikation" som referencetype, hvis en kilde ikke kan genskabes.
 • Personlig kommunikation gælder ikke forskningsinterviews. Læs mere om referencer til Interviews.
 • Gør du brug af personlig kommunikation, som har afgørende betydning for din opgave, bør du tilføje udskrifter af disse som bilag og henvise til disse i stedet. Læs mere om Bilag.
  Komponenter Eksempel
Reference i teksten
A. Forfatter (personlig kommunikation, dato, årstal)

M. Jensen (personlig kommunikation, 23/3-2017) kommenterede på metodens brug i den konkrete sammenhæng.

(A. Forfatter, personlig kommunikation, dato, årstal)

Hertil blev det bemærket, at metoden endnu ikke er afprøvet, og at der mangler flere medarbejdere, før projektet kan igangsættes (S. Mortensen, personlig kommunikation, 15/3-2014).

Referencelisten --  

Generelle regler

Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i form af fornavns initial(er), efterfulgt af komma + mellemrum samt efternavn.
 • Forfatternavn sættes udenfor/indenfor parentes alt afhængig af narrativ el. parentetisk citation.

Type af personlig kommunikation

 • Efter forfatter, angiv i parentes "personlig kommunikation" uanset type af personlig kommunikation.

Dato og årstal

 • I parentesen anfør dato og årstal.

Anbefaling

 • Du skal kun bruge "Personlig kommunikation" som en referencetype, hvis en kilde ikke kan genskabes.
 • Brug ikke Personlig kommunikation, hvis du har hørt noget til en forelæsning. Henvis i stedet til de kilder, som forelæseren har anvendt.
 • Personlig kommunikation skal ikke bruges til citater fra indsamlede forskningsinterviews Læs mere om referencer til interviews.
 • Gør du brug af "Personlig kommunikation", som har afgørende betydning for din opgave, anbefales det, at du tilføjer udskrifter af disse som bilag og henviser til disse. Læs mere om bilag.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk