Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Opslagsværker


  Komponenter Eksempel
(opslag, u. forfatter)
Eksempel
(opslag, m. forfatter)
Eksempel
(opslag, m. forfatter, u. dato)
Eksempel
(Wikipedia-
opslag
)
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)
... hvilket også bekræfter Oxford University Press' (2021) fortolkning. Dourado & Brito beskriver det som en slags eksperimenterende valuta (2018). I følge Andersen var det C.F. Tietgen, der opfandt den nu stort set forsvundne check som betalingsmiddel. (u.å). CERN, den europæiske atomforsknings-organisation driver verdens største forsøgsanlæg for partikelfysik (2022).
(Forfatter, årstal, s. sidetal)
Den fortolkning bekræfter ordbogen også (Oxford University Press, 2021). Valutaen beskrives som en slags eksperimenterende valuta (Dourado & Brito, 2018). Det var C.F. Tietgen, der opfandt den nu stort set forsvundne check som betalingsmiddel (Andersen, u.å.).

Den europæiske atomforsknings-organisation driver verdens største forsøgsanlæg for partikelfysik (CERN, 2022).

Referencelisten
Ordbogens udgiver. (årstal). Opslagsordet. I Titel på ordbog. DOI el. URL

Oxford University Press. (2021). Binge-watch, n. I Oxford English Dictionary. https://www.oed.com/view/Entry/64185090

 

   
Forfatter, A. A. (årstal). Opslagsordet. I Titel på ordbog. Udgiver. DOI el. URL
  Dourado, E. & Brito, J. (2018). Cryptocurrency. I The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/ 10.1057/978-1-
349-95189-5_2895
   
 
Forfatter, A. A. (u.å.). Opslagsordet. I Titel på ordbog. Lokaliseret d. xx/yy-zzzz fra DOI el. URL
    Andersen, V. (u.å.). C.F. Tietgen. I Den Store Danske. Lokaliseret d. 6/4-2022 fra https://denstore
danske.lex.dk/
C.F._Tietgen
 
 
Opslagsordet. (dato for anvendt version). I Wikipedia. DOI el. URL
      CERN. (21/1-2022). I Wikipedia. https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=CERN&oldid=11026378

Generelle regler

Forfatter

 • Forfatter optræder denne som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns og evt. mellemnavnes initial(er), efterfulgt af punktum.
 • Er der tale om et opslagsværk uden angivne forfattere, angives titlen på opslagsværket som forfatter.

Årstal

 • Inkluder dato for anvendte version i parentes.
 • Hvis ingen datoer angivet, så angiv år for udgivelsen.
 • Hvis årstal ikke er angivet, så anvend 'u.å' for 'uden år'.
 • Der afsluttes med punktum.
 • Anvendes ‘u.å.’ og er kilden online, skal dato for opslag noteres efter ‘Lokaliseret’ sidst i referencen inden URL.

Wikipedia

 • Ved opslag fra Wikipedia anføres datoen for den anvendte version. Denne dato kan findes under fanen 'Se Historik' ved opslaget.

Titel på opslaget

 • Opslagsordet anføres efter information om udgivelsesår.
 • Anvend stort begyndelsesbogstav ved det første ord i opslagsværkets titel og undertitel.
 • Artiklens titel skal noteres i forhold til dansk retstavning. Dvs. stort begyndelsesbogstav i første ord af titlen, og herefter kan alle mere betydningsfulde ord i sådanne titler mv. skrives med stort.
 • Ved en eventuel undertitel noteres undertitel efter hovedtitel adskilt af et kolon.
 • Titel på en artikel skal ikke stå i kursiv.

Opslagsværkstitel

 • Opslagsværkers titler skrives i kursiv, ligesom andre værker.

Udgave

 • Inkluder detaljer om udgave i parentes efter opslagsværkstitlen, efterfulgt af et punktum.
 • Inkluder kun information om udgave hvis:
 1. der er tale om 2. udgave eller senere.
 2. der er tale om en speciel 1. udgave.
 3. bogen er blevet revideret på anden vis.

Sidetal

 • I referencelisten indsættes ikke sidetal til opslag i opslagsværker.
 • I brødteksten: Ved direkte citat eller parafrase fra opslag i trykte opslagsværker skal sidetal indgå i referencen

Udgiver

 • Ved trykte opslagsværker afsluttes med udgivers (forlagets) navn.

Lokaliseringsdato

 • Tekster i opslagsværker, encyklopædier og wikier opdateres fra tid til anden. De har derfor ofte ikke noget udgivelsesårstal.
 • Hvis opslaget ikke har en dato for udgivelse og man har skrevet (u.å) på årstallets plads, angives dato for lokalisering (se Årstal i dette skema). Eks. 'Lokaliseret d. xx/yy-zzzz.

Online opslagsværker

 • DOI eller URL angives ved opslag i online opslagsværker som et link fx https://doi.org/10.xxx/xxx
 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk