Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Antikke værker og klassisk litteratur


  Komponenter Eksempel (antikke værker) Eksempel (klassisk litteratur)
Reference i teksten
Forfatter (originalt årstal / genudgivet årstal, s. sidetal)
... som Aristoteles også skriver (ca. 350 f.v.t./1994). I Shakespeares Much ado about nothing siger Don John "In the meantime / let me be that I am and seek not to alter me" (1623/1995, 1.3.36-37).
(Forfatter, originalt årstal / genudgivet årstal, s. sidetal)
... hvilket også fremgår af teksten (Aristoteles, ca. 350 f.v.t./1994). I Much ado about nothing siger Don John "In the meantime / let me be that I am and seek not to alter me" (Shakespeare, 1623/1995, 1.3.36-37).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (genudgivet årstal). Titel. Forlag. (Originalt udgivet årstal)..

 

Shakespeare, W. (1995). Much ado about nothing (B. A. Mowat & P. Werstine, red.). Washington Square Press. (Originalt værk udgivet 1623).
Forfatter, A. A. (genudgivet årstal). Titel. Forlag. DOI el. URL-link (original udgivet årstal).
Aristoteles. (1994). Poetics (S. H. Butcher, overs.). The Internet Classics Archive. http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.html (originalt værk udgivet ca. 350 f.v.t.)  

Generelle regler

Klassiske værker (fx oldgræske og romerske værker) samt klassisk litteratur (fx Shakespeare) skal alle citeres som bøger.

Forfatter

 • Forfatter optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns og evt. mellemnavnes initial(er), (hvis det er kendt), efterfulgt af punktum.

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Hvis den oprindelige dato for et klassisk værk er fra oldtiden, benyt da forkortelsen f.v.t. (før vor tidsregning), og hvis årstallet ikke er præcist benyt forkortelsen ca. (cirka).
 • Årstal i vores tidsregning skal ikke markeres med e.v.t. (efter vor tidsregning) eller A.D. (anno Domini).

Titel

 • Titlen anføres i kursiv efter information om udgivelsesår.

Oversætter

 • Såfremt der refereres til oversatte klassiske værker, anføres oversætterens navn i referencen i en parentes efter titlen med fornavns initial først, herefter efternavn efterfulgt af et komma og "overs.".

Udgave

 • Udgave for det angivne værk noteres i samme parentes efter titlen.
 • Såfremt der både er oversætter-navn og version adskilles dette med et semikolon.

Sidetal

 • Når klassiske værker har kanonisk nummererede dele, som er ens på tværs af udgaver, henvises til disse dele i stedet for sidenumre. Hvis disse ikke forefindes, da indsættes sidetal.
 • Tallene for det anvendte afsnit indsættes i samme parentes efter titlen.
 • Der afsluttes med et punktum efter parentesen.'

Udgiver

 • Udgiver en det forlag, der har udgivet den version som, der henvises til.
 • Forlagets navn anføres.
 • Der afsluttes med punktum.

Online formater

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • DOI prioriteres før URL, da DOI-linket er stabilt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.
 • Der skal ikke angives dato for tilgang til materialet ved e-bøger, med mindre det er sandsynligt, at indholdet vil ændre sig over tid.

Genudgivne værker

 • Klassiske værker (fx oldgræske og romerske værker) og klassisk litteratur (fx Shakespeare) behandles som genudgivne værker.
 • I parentes til sidst indsættes årstallet for udgivelsen af det originale værk med "(Originalt værk udgivet xxxx)".
 • Året for den oprindelige udgivelse af klassiske værker kan være utilgængeligt. I så fald udelades "(Originalt værk udgivet årstal)" til sidst i referencen.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk