Gå tilbage til hovedindhold.
Det ser ud til, at du bruger Internet Explorer 11 eller ældre. Denne hjemmeside fungerer bedst med moderne browsere som de nyeste versioner af Chrome, Firefox, Safari og Edge. Hvis du fortsætter med denne browser, kan du komme til at se uventede resultate

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Antikke værker og klassisk litteratur


  Komponenter Eksempel (antikke værker) Eksempel (klassisk litteratur)
Reference i teksten
Forfatter (originalt årstal / genudgivet årstal, s. sidetal)
... som Aristoteles også skriver (ca. 350 f.v.t./1994). I Shakespeares Much ado about nothing siger Don John "In the meantime / let me be that I am and seek not to alter me" (1623/1995, 1.3.36-37).
(Forfatter, originalt årstal / genudgivet årstal, s. sidetal)
... hvilket også fremgår af teksten (Aristoteles, ca. 350 f.v.t./1994). I Much ado about nothing siger Don John "In the meantime / let me be that I am and seek not to alter me" (Shakespeare, 1623/1995, 1.3.36-37).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (genudgivet årstal). Titel. Forlag. (Originalt udgivet årstal)..

 

Shakespeare, W. (1995). Much ado about nothing (B. A. Mowat & P. Werstine, red.). Washington Square Press. (Originalt værk udgivet 1623).
Forfatter, A. A. (genudgivet årstal). Titel. Forlag. DOI el. URL-link (original udgivet årstal).
Aristoteles. (1994). Poetics (S. H. Butcher, overs.). The Internet Classics Archive. http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.html (originalt værk udgivet ca. 350 f.v.t.)  

Generelle regler

Klassiske værker (fx oldgræske og romerske værker) samt klassisk litteratur (fx Shakespeare) skal alle citeres som bøger.

Forfatter

 • Forfatter optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns og evt. mellemnavnes initial(er), (hvis det er kendt), efterfulgt af punktum.

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Hvis den oprindelige dato for et klassisk værk er fra oldtiden, benyt da forkortelsen f.v.t. (før vor tidsregning), og hvis årstallet ikke er præcist benyt forkortelsen ca. (cirka).
 • Årstal i vores tidsregning skal ikke markeres med e.v.t. (efter vor tidsregning) eller A.D. (anno Domini).

Titel

 • Titlen anføres i kursiv efter information om udgivelsesår.

Oversætter

 • Såfremt der refereres til oversatte klassiske værker, anføres oversætterens navn i referencen i en parentes efter titlen med fornavns initial først, herefter efternavn efterfulgt af et komma og "overs.".

Udgave

 • Udgave for det angivne værk noteres i samme parentes efter titlen.
 • Såfremt der både er oversætter-navn og version adskilles dette med et semikolon.

Sidetal

 • Når klassiske værker har kanonisk nummererede dele, som er ens på tværs af udgaver, henvises til disse dele i stedet for sidenumre. Hvis disse ikke forefindes, da indsættes sidetal.
 • Tallene for det anvendte afsnit indsættes i samme parentes efter titlen.
 • Der afsluttes med et punktum efter parentesen.'

Udgiver

 • Udgiver en det forlag, der har udgivet den version som, der henvises til.
 • Forlagets navn anføres.
 • Der afsluttes med punktum.

Online formater

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • DOI prioriteres før URL, da DOI-linket er stabilt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.
 • Der skal ikke angives dato for tilgang til materialet ved e-bøger, med mindre det er sandsynligt, at indholdet vil ændre sig over tid.

Genudgivne værker

 • Klassiske værker (fx oldgræske og romerske værker) og klassisk litteratur (fx Shakespeare) behandles som genudgivne værker.
 • I parentes til sidst indsættes årstallet for udgivelsen af det originale værk med "(Originalt værk udgivet xxxx)".
 • Året for den oprindelige udgivelse af klassiske værker kan være utilgængeligt. I så fald udelades "(Originalt værk udgivet årstal)" til sidst i referencen.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk