Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Ordbog til referencebegreber


Indimellem kan der opstå tvivl om begrebers betydning, når man arbejder med referencer og APA. Ofte er det, fordi man tager begreber med fra engelsk, hvor de direkte oversat kan have en lidt anden betydning.

Hvis du er i tvivl om, hvad vi mener med de begreber, vi bruger i denne guide, kan du bruge nedenstående oversigt.

Begreber Forklaring
Antologi En bog, der indeholder artikler (kapitler) skrevet af forskellige forfattere. En antologi har en eller flere redaktører, som har samlet og bestemt den overordnede struktur af indholdet i antologien. En redaktør kan godt samtidigt fungere som forfatter til en eller flere af artiklerne i antologien. Se Antologiartikel.
Antologiartikel Et kapitel i en antologi. Hvis man henviser til en antologiartikel, er det artiklens forfatter og titel, der skal krediteres først i en reference. Efterfølgende noteres antologiens titel og redaktører i referencen. Se Antologi.
Anvendte værker De værker, man har anvendt direkte og henvist til i sin opgave. Se også Konsulterede værker og Bibliografi.
Bibliografi Samlet oversigt over både anvendte og konsulterede værker, som i visse andre referencesystemer benyttes i stedet for en Referenceliste. I APA anvendes hverken Bibliografibegrebet eller -formen.
Citat Direkte afskrift af en tekst eller et mundtligt udsagn. Et citat layoutes særligt, så man kan se, at der er tale om et citat. Der er forskel på layoutet i korte citater (under 40 ord) og lange citater (40 ord eller over). Husk at henvise til din kilde, når du indsætter et citat.
Citere At gengive præcist, hvad der er sagt eller skrevet. Ofte også brugt som synonym for henvise eller referere til, ligesom det bruges på engelsk. Se Referere.
Citationer Anførsler af citater. Også brugt som synonym for henvisninger eller referencer, ligesom det bruges på engelsk. Se Referencer.
DOI DOI står for Digital Object Identifier. Læs mere om DOI.
Henvisninger Se Referencer.
Kildefortegnelse Se Referenceliste.
Kilder De værker, man anvender til sin opgave.
Kilder kan have forskellig betydning alt afhængig af studie. Inden for historie kan kilder også være forhistoriske levn. Inden for journalistik kan kilder være personer, der har udtalt sig til journalisten.
Kildehenvisninger Se Referencer.
Konsulterede værker De værker, man har læst og har været inspireret af, men ikke brugt direkte i sin opgave. Se også Anvendte værker og Bibliografi.
Litteraturliste Se Referenceliste.
Parafrasere Noget du har læst og derefter omskrevet med dine egne ord. Husk at henvise til din kilde, når du parafraserer.
Primære referencer Den originale tekst. Se også Sekundære referencer.
Primære kilder Levn, genstande, første- eller andenhåndsberetninger dokumenteret tidsmæssigt tæt på en oprindelig begivenhed. (Primære kilder må ikke forveksles med Primære referencer.)
Referere Overordnet omtale af noget du har læst. Husk at citere din kilde, når du refererer.
Referencer Oplysninger på en kilde, man i sin opgave refererer til. Referencer anføres (når man bruger APA-systemet) i teksten i kort form med parenteser indeholdende forfatternavn og årstal og i sin fulde form i Referencelisten.
Referenceliste Liste med præcise og korrekte oplysninger til de anvendte referencer i tilhørende tekst rangeret i alfabetisk orden efter forfatterefternavn. Referencelisten indsættes som det sidste afsnit i en skriftlig opgave, inden eventuelle bilag og skal fremgå af indholdsfortegnelsen.
Sekundære kilder Værker, der er baseret på oplysninger fra - eller på anden måde behandler Primære kilder. (Sekundære kilder må ikke forveksles med Sekundære referencer.)
Sekundære referencer En original tekst, der bliver formidlet eller behandlet af en ny forfatter. Fx en lærebog. Se også Primære referencer.
Tertiære kilder Værker, der formidler indhold fra Primære og Sekundære kilder. Kan fx være leksika, ordbøger, kompendier og visse lærebøger.
URL URL står for Uniform Resource Locator. Det er den webadresse, som et link linker til.
Værker Tekst, billede, film, maleri, foto, drama, skulpturel genstand - noget der kan ses, høres, føles, læses, opleves.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk