Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Fodnoter


Fodnoter er små korte kommentarer, henvisninger eller noter, der ikke skal indgå i den løbende tekst.

 

Hvornår bruger jeg fodnoter?

I APA kan du bruge fodnoter til to forskellige typer af indhold.

  • Indholdsfodnoter: Disse fodnoter supplerer eller uddyber selve indholdet af informationen i teksten. De bør ikke indeholde kompliceret, irrelevant eller ikke eksisterende information. Fodnoter kan distrahere læseren. Derfor bør de kun medtages, hvis de styrker diskussionen.
  • Copyrightoplysninger: Anvendes ved brug af fx lange citater, tabeller eller figurer. Hvis angivelse af ophavsret er påkrævet, tilføjes det ved citater i en fodnote. Ved tabeller eller figurer tilføjes copyrightoplysningen i tabellens eller figurens notefelt.

Nogle mener ikke, at fodnoter må bruges, når man skriver i APA-style. Dette er en myte. Man må gerne bruge fodnoter, så længe de indeholder en af de to typer nævnt herover.


Sætter man referencer i fodnoter?

Nej, i APA sætter man ikke referencer i fodnoter. Men man gør det i andre referencesystemer fx "Chicago, footnote". Hvis du, din vejleder eller dit studie mener, at dine referencer bør stå i fodnoterne, skal du skifte referencesystem og ikke bruge APA.

 

Hvordan bruger jeg fodnoter?

Fodnoter følger et numerisk system, så nummereringen af fodnoterne kommer i den rækkefølge, de bliver nævnt i teksten. I den løbende tekst indsættes et nummer med hævet formatering som her1, altså lige efter teksten og uden mellemrum. Nummeret henviser til fodnoten nederst på siden, hvor tilsvarende nummer også er hævet.

Eksempel:

1 Der henvises her til ...


Fodnoter må ikke tilføjes overskrifter. Har du brug for at henvise til en tidligere nævnt fodnote, indsættes notens nummer igen, men selve noten gentages ikke. Du kan styre dine fodnoter ved at bruge Words fodnotefunktion under fanen "Referencer".

 

Slutnoter eller fodnoter?

Slutnoter er en anden form for noteapparat, men formen følger de samme regler som ved fodnoter. Eneste forskel er, at noterne først præsenteres til sidst i dokumentet på en separat side med titlen Slutnoter eller Noter. Denne side skal i flg. APA indsættes efter referencelisten.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk