Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Sociale medier


Brug kun sociale medier som referencetype, hvis indholdet originalt er publiceret der. Hvis du fx vil referere til et videoklip fundet på Twitter, skal du bruge referencen til det originale indhold, som tweetet linker til.

Blogs

Nedenstående giver eksempler på, hvordan du skal referere til et blogindlæg og en blogkommentar.

 • I det omfang det er muligt, skal du angive forfatter, dato, titel og kilde, når du henviser til specifik og søgbar information.
 • Hvis indholdet, du vil referere til, ikke er tilgængeligt og søgbart, fordi det befinder sig i en lukket gruppe, privatbesked el.lign, tilhører referencen 'Personlig kommunikation'. Læs mere om dette via menuen til venstre.
 • Hvis du blot refererer til en blog generelt i din opgave (fx https://blog.apastyle.org), skal du notere bloggens URL i en parentes i din tekst. Du skal ikke tilføje den i din referenceliste.
 

Komponenter

Eksempel (blogindlæg)

Eksempel (blogkommentar)

Reference i teksten

Forfatter (årstal)

Ifølge Martin fra Finansblog.dk (2021) bør man ikke forvente …

Mette (2021) oplyser med sin kommentar, at hun...

(Forfatter, årstal)

Kryptovaluta kan ikke sammenlignes med andre investeringsformer... (Martin fra Finansblog.dk, 2021).

​Enkelte kan stadig være i tvivl om, hvordan man skal starte (Mette, 2021).

Referencelisten

Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Titel [format]. Bloggens navn. https://xxxxx

Martin fra Finansblog.dk. (11/4-2021). Derfor forventer jeg at blive millionær på kryptovaluta [blogindlæg]. Finansblog. https://www.finansblog.dk/derfor-forventer-jeg-at-blive-millionaer-paa-kryptovaluta/

 

Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Kommentartitel alt. de 20 første ord [kommentar til indlægget "titel"]. Bloggens navn. https://xxxxx
 

Mette. (18/4-2021). Jeg vil gerne med på kryptovognen, men jeg er virkelig i tvivl om, hvilken børs jeg skal starte ud med [kommentar til indlægget "Derfor forventer jeg at blive millionær på kryptovaluta"]. Finansblog. https://www.finansblog.dk/derfor-forventer-jeg-at-blive-millionaer-paa-kryptovaluta/#comment-104

Vedr. Blogkommentar

 • Forfatter: er kommentarens forfatter, ikke blogindlæggets forfatter.
 • Dato: kommentarens dato, ikke selve blogindlæggets.
 • Titel. Angiv kommentartitlen, hvis der er en. Ellers angives de første 20 ord af kommentaren.
 • Kilde: angiv URL-adressen tilhørende selve kommentaren på blogindlægget. Den finder du ved at højreklikke på datoen/klokkeslet for kommentaren og vælge kopier link.

Facebook

  Komponenter Eksempel
- Facebookopslag
Eksempel
- Facebookside
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

, som når Zuckerberg (2019) skriver sin årlige nytårsstatusopdatering.

Carlsberg (u.å.) oplyser på deres facebookside, at de er ...
(Forfatter, årstal)

, som når Facebooks CEO skriver sin årlige nytårsstatusopdatering (Zuckerberg, 2019).

, som de oplyser på deres facebookside (Carlsberg, u.å.).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Opslagets 20 første ord [medietype vedhæftet, hvis tilfældet] [format]. Udgiver. https://xxxxx
Zuckerberg, M. (8/1-2019). Every year I take on a personal challenge to learn something new. I've built an AI for my home, run [statusopdatering]. Facebook. https://www.facebook.com/zuck/posts/10106021347128881  
Forfatter, A. A. (u.å.). Fane-titel på profilen [format]. Udgiver. Tilgået d. xx/yy-zzzz fra https://xxxxx
  Carlsberg. (u.å.). Home [facebookside]. Facebook. Lokaliseret d. 7/3-2022 fra https://facebook.com/CarlsbergDK
  Komponenter Eksempel
- Tweet
Eksempel
- Twitterprofil
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

, som da Berlingske-journalisten K. Kildegaard (2022) tweetede om Bjarne Corydons optræden med høje hæle.

Reuters (u.å.) oplyser på deres twitterprofil, at de er ...
(Forfatter, årstal)

, som da Bjarne Corydons optræden med høje hæle skulle igennem twittermøllen (Kildegaard, 2022).

, som de oplyser på deres twitterprofil (Reuters, u.å.).
Referencelisten
Forfatter, A. A. [@brugernavn]. (dato/måned-årstal). Tweetets indhold m. de 20 første ord [medietype vedhæftet, hvis tilfældet] [format]. Udgiver. https://xxxxx
Kildegaard, K. [@Kildegaardens]. (6/3-2022). Veludført annonce i morgendagens Børsen, hvor chefredaktør Bjarne Corydon optræder i høje hæle i kampen for flere kvinder i danske [foto vedhæftet] [tweet]. Twitter. https://twitter.com/Kildegaardens/status/1500569864490168332  
Forfatter, A. A. (u.å.). Fane-titel på profilen [format]. Udgiver. Tilgået d. xx/yy-zzzz fra https://xxxxx
  Reuters [@Reuters]. (u.å.). Tweets [twitterprofil]. Twitter. Lokaliseret d. 7/3-2022 fra https://twitter.com/Reuters

YouTube

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en streamingvideo fx fra YouTube.

Vær opmærksom på følgende:

 • Det er personen, som har uploaded filmen, der skal noteres som forfatter.
 • Hvis personens rigtige navn og alias er tilgængelige, skal det rigtige navn noteres som forfatters navn, og alias noteres i en kantet parentes.
 • Hvis kun alias er tilgængeligt, noteres dette som forfatternavn uden kantet parentes.
 • Hvis en organisation/institution er angivet som afsender/forfatter, skal denne noteres som forfatter.​
  Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

Ifølge SMVdanmark (2017) bør erhvervslivet have fokus på…

(Forfatter, årstal)

Erhvervslivet bør have fokus på … (SMVdanmark, 2017).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Titel [format]. Udgiver. https://youtu.be/xxxxx
SMVdanmark. (24/11-2017). Brian Mikkelsen: SMV'erne er rygraden i dansk erhvervsliv [video]. YouTube. https://youtu.be/o8Bl74m4Zsc

Generelle regler

Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma+mellemrum.
 • Herefter fornavnets initial(er) efterfulgt at komma+mellemrum.
 • Forfatteren til sociale medier er vedkommende, der står som afsender på teksten. Hvis der ikke er angivet noget navn, vil det være virksomheden/organisationen bag teksten, som er afsender.
 • Herefter anføres forfatterens brugernavn til det sociale medie i en kantet parentes startende med @.
 • Hvis forfatter optræder under alias, anføres dette som forfatters navn.
 • Der afsluttes med punktum.

Udgivelsesdato

 • Angiv dato for publicering, såvidt det er muligt.
 • Ved profilsider ses ingen dato. Her angives (u.å.) for uden årstal.
 • Der afsluttes med punktum.

Titel

 • Titlen skal stå i kursiv i referencelisten.
 • Mange indlæg på sociale medier har ikke en naturlig overskrift eller titel. Hvis indlægget er under 20 ord, skal du betragte hele indlægget som titel. Hvis indlægget er 20 ord eller over, skal du kun medtage de første 20 ord som titel.
 • Hvis der henvises til indhold på en profilside, er titlen den fane, der vises, fx Home.

Format

 • Bestem typen af indhold på det sociale medie og angiv formatet i kantet parentes efter titlen i din reference i referencelisten fx [tweet].
 • Der afsluttes med punktum.

Dato

 • Der skal ikke angives dato for lokalisering ved indhold på sociale medier, hvis der kan henvises til en dato for publicering.

 • Der skal angives dato for lokalisering ved indhold på sociale medier, hvis der ikke kan henvises til en dato for publicering (fx Profilsider), idet kildens indhold antages at kunne ændre sig over tid.

 • Lokaliseringsdato angives ved at anføre "Lokaliseret d. xx/yy-zzzz fra ..." lige før den direkte URL.

URL

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.

Øvrigt

 • Hvis du henviser til flere forskellige indholdssider på det samme medie, bør du oprette særskilte referencer for hver indholdsside.
 • Hvis du blot nævner en person eller virksomhed på et social medie overordnet i din opgave, skal du ikke tilføje det som en reference og opgive det i referencelisten. Angiv blot URL-adressen i parentes i selve brødteksten. Fx har Kræftens Bekæmpelse en twitterprofil, hvor man kan følge deres information (https://twitter.com/cancer_dk)".
 • Hvis indholdet, du vil referere til, ikke er tilgængeligt og søgbart, fordi det befinder sig i en lukket gruppe, privatbesked el.lign, henføres referencen under Personlig kommunikation.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk